Yleinen

Kaupunginhallitus: Lasten ja nuorten talon sijainnista selvitys

Riihimäen kaupunginhallitus kävi maanantain 5.10.2020 kokouksessaan Asemanseudun jatkosuunnitteluun liittyvän lähetekeskustelun. Kaupunginhallitus esittää valtuustolle, että Lasten ja nuorten talon (monitoimitalo) sijaintipaikasta laaditaan selvitys tarveselvityksen yhteydessä ja sijaintipaikka ratkaistaan selvityksen perusteella. Lisäksi kaupunginhallitus esittää, että Jokikylän jatkosuunnittelussa varmistetaan, että Eteläiseltä Asemakadulta jää tarpeeksi avointa näkymälinjaa joelle.

Kaupunginvaltuusto käy lähetekeskustelun 16.11.2020. Kaupunginvaltuuston lähetekeskustelussaan hyväksymät asiat huomioidaan Asemanseudun tarkemmassa suunnittelussa.

Osa-aluekohtaiset viitesuunnitelmat valmisteltiin kevään 2020 aikana kaupunginvaltuuston helmikuussa hyväksymään yleissuunnitelmaan perustuen. Viitesuunnitelmat valmistuivat kesällä 2020. Viitesuunnitelmia hyödynnetään asemanseudun maankäytön, liikenteen, rakentamisen ja kaupunkiympäristön kehittämisessä ja suunnittelussa.OLIKO SISÄLLÖSTÄ APUA?

Kyllä 1 Ei 3 Kyllä 1 Ei 3

Kommentit on suljettu.