Yleinen

Kaupunginhallitus käsittelee maanantaina esitystä palveluverkosta

Riihimäen kaupunginhallitus käsittelee maanantaina esitystä kaupungin palveluverkosta. Kaupunginjohtajan sijaisena kokouksessa toimiva talous- ja hallintojohtaja Kari Ora esittää hallitukselle, että perusopetusta tarjottaisiin tulevaisuudessa pohjoisella alueella kahdessa alakoulussa sekä läntisellä ja itäisellä alueella kummassakin yhdessä alakoulussa.

Esitys poikkeaa alakoulujen perusopetuksen osalta palveluverkon ohjausryhmän laatimasta ehdotuksesta. Talous- ja hallintojohtajan esityksen mukaan pohjoisella alueella perusopetusta annettaisiin Uramon koulun lisäksi Pohjoisella koululla. Läntisellä alueella opetus keskitettäisiin Eteläiselle koululle ja itäisellä alueella monitoimitaloon (Lasten ja nuorten talo). Lasten ja nuorten taloon sijoitettaisiin varhaiskasvatusta, esi- ja perusopetusta, nuorisopalveluita, musiikki- ja kansalaisopiston toimintoja sekä taidekoulu. Monitoimitalon tarveselvityksen yhteydessä ratkaistaisiin myös nuorisopalveluita ja -tiloja koskevat kysymykset.

Koulujen liikuntatilojen osalta esityksessä pyritään pitämään nykyinen palvelutaso.

Kaupunginhallitukselle menevässä esityksessä ei oteta kantaa koulujen lakkautusaikatauluun. Aikataulu ratkeaisi toimitilaohjelman päivityksen yhteydessä. Ohjelmaa päivittäessä otettaisiin huomioon myös yläkoulujen vähenevä oppilasmäärä.

Kaupunki luopuisi lukuisista kiinteistöistä

Esityksessä museopalvelut säilytettäisiin Lasin alueella ja keskustassa. Kaupunginmuseo ja taidemuseo yhdistettäisiin museokeskukseksi keskustaan/asemanseudulle. Mahdollinen lisärakentaminen Suomen lasimuseon yhteyteen ratkaistaisiin Erämuseo-hankkeen yhteydessä.

Kaupunki luopuisi seuraavista kiinteistöistä: kaupungintalo, Teatterihotelli, Junailijankadun päiväkoti, Saturnuksen päiväkoti, Nuorisokeskus Monari, kutomo, kansalaisopisto, musiikkiopisto, taidekoulu, Kalevantalon opetustilat ja Virastokeskus Veturi. Tämän lisäksi kaupungin tulisi luopua vuokrasuhteesta kamppailukeskukseen ja Matkakeskuksen 5. kerrokseen. Nuorisokeskus Monarin, kutomon, Virastokeskus Veturin ja Matkakeskuksen palveluiden sijoittaminen suunniteltaisiin myöhemmin.

Kaupunginhallitus käsittelee palveluverkkoa maanantaina 21. syyskuuta ja valtuusto maanantaina 28. syyskuuta. Mikäli valtuusto hyväksyy palveluverkkoesityksen, kaupunginhallitus käynnistää toimitilaohjelman päivittämisen.

Palveluverkon uudistamiseen liittyvät materiaalit on koottu kaupungin verkkosivuille. Materiaaleihin pääsee tutustumaan esimerkiksi Kunta-Katin avulla, joka tunnistaa muun muassa sanat palveluverkko ja palveluverkkouudistus.

Lisätietoja:

Kari Ora
talous- ja hallintojohtaja
050 500 1945OLIKO SISÄLLÖSTÄ APUA?

Kyllä 2 Ei 0 Kyllä 2 Ei 0

Kommentit on suljettu.