Hallinto- ja konsernipalvelut Päätöksenteko Sivistyspalvelut Yleinen

Kaupunginhallitus kallistui ohjausryhmän kannalle

Riihimäen kaupunginhallitus esittää kaupunginvaltuustolle, että kaupungin palveluverkkoa uudistetaan ohjausryhmän valmisteleman mallin mukaan. Päätös syntyi äänestyksen jälkeen kaupunginhallituksen maanantaina 21.9.2020 pitämässä kokouksessa.

Kaupunginhallituksen puheenjohtaja Miia Nahkuri (sd.) teki Petri Siivosen (kok.) kannattamana esityksen, että palveluverkkopäätös tehtäisiin ohjausryhmän ehdotuksen mukaisesti ja siten korjattuna, että Virastokeskus Veturi poistetaan luopumisen kohteena olevien vuokratilojen luettelosta. Veturi on kaupungin omistama rakennus. Nahkurin esitys sai äänestyksessä taakseen kymmenen kaupunginhallituksen jäsentä Jari Heikkisen (ps.) äänestäessä tyhjää.

Heikkinen ja Riihimäen kaupungin talous- ja hallintojohtaja Kari Ora jättivät kaupunginhallituksen päätökseen eriävän mielipiteen. Esittelijänä kokouksessa toimineen Oran eriävässä mielipiteessä todetaan, että kaupunginhallituksen päätös ei ole riittävä suhteessa lasten määrän merkittävään vähenemiseen ja ikäihmisten määrän kasvuun.

”Kaupunginhallituksen päätös lisää todennäköisesti painetta veronkorotuksiin sekä palvelujen karsintaan ja todennäköisesti osasta ei-lakisääteisistä palveluista luopumiseen”, Ora toteaa eriävässä mielipiteessään.

Ohjausryhmän mallissa pohjoisella, itäisellä ja läntisellä alueella olisi tulevaisuudessa kaksi alakoulua. Pohjoisella alueella perusopetusta tarjottaisiin jatkossa Uramon koululla ja Pohjoisella koululla. Itäisellä alueella opetusta olisi monitoimitalon (Lasten ja nuorten talo) lisäksi Jukolan alakoulussa, jossa opetusta tarjottaisiin 1–2-luokkalaisille. Läntisellä alueella opetusta olisi jatkossa Eteläisessä koulussa ja joko Herajoen tai Lasitehtaan koulussa. Herajoen ja Lasitehtaan koulujen tilannetta tarkasteltaisiin uudestaan viimeistään vuonna 2023.

Alakouluverkon lisäksi ohjausryhmän malli pitää sisällään linjauksen museoiden sijoittumisesta, useita kiinteistöistä luopumisia ja vuokrasuhteiden päättymisiä. Lisäksi ohjausryhmä linjasi, että yläkoulujen vähenevä oppilasmäärä tulee huomioida toimitilaohjelmaa laatiessa.

Seuraavaksi palveluverkkoa käsittelee kaupunginvaltuusto. Maanantaina 28.9.2020 pidettävää kokousta voi seurata kaupungin YouTube-kanavalta.

Palveluverkkoa koskevat tiedotteet ja ohjausryhmän muistiot, materiaalit ja malli löytyvät kaupungin verkkosivuilta. Materiaaliin pääsee tutustumaan esimerkiksi Kunta-Katin avulla, joka tunnistaa muun muassa sanat palveluverkko ja palveluverkkouudistus.OLIKO SISÄLLÖSTÄ APUA?

Kyllä 2 Ei 1 Kyllä 2 Ei 1

Kommentit on suljettu.