Päätöksenteko Viestintä

Kaupunginhallitus hyväksyi koronaepidemiaan liittyviä toimenpiteitä

Riihimäen kaupunginhallitus hyväksyi maanantaina 30. maaliskuuta 2020 henkilöstön uudelleensijoittamisen ja lomauttamisen periaatteet. Koronaepidemian vuoksi kaupunki järjestelee työntekijöiden työtehtäviä uudelleen. Henkilöille, joiden työtehtävät poikkeustilanteesta johtuen vähenevät tai loppuvat, yritetään löytää muita työtehtäviä, johon henkilö on koulutuksensa ja kokemuksensa perusteella sopiva.

Henkilöstötilanne elää koko ajan, joten henkilöstöä pitää pystyä siirtämään nopealla aikataululla toisiin tehtäviin sekä toimialan ja -alueiden sisällä ja niiden välillä. Tällä hetkellä akuutein henkilöstötarve on sosiaali- ja terveystoimessa. Mikäli kaupunki joutuu lomauttamaan henkilöstöä, lomautus voi koskea niitä työntekijöitä, joille ei voida osoittaa työtehtäviä valmiustilan aikana.

Kaupunginhallitus valtuutti kaupunginjohtajan hyväksymään puolestaan koronaepidemiasta johtuvat paikallisten yritysten tukemista koskevat erilaiset järjestelyt ja antamaan vastaavanlaisen konserniohjeen kaupunkikonsernin yhtiöille ja Riihimäen Vedelle.

Kaupunginvaltuuston huhtikuun kokous ja toukokuun seminaari perutaan. Seminaarille etsitään uusi ajankohta. Kaupunginhallitus merkitsi asiat tiedokseen.

Palveluverkosta äänestys

Kaupunginhallitus äänesti palveluverkkouudistusta valmistelevalle poliittiselle ohjausryhmälle annettavista ohjeista. Kaupunginjohtajan esityksessä ohjausryhmälle määriteltiin viisi ohjetta: 1) selvityksen tulee pyrkiä niin sanotun väljän mallin mukaiseen neliömäärän vähentymiseen vuoteen 2028 mennessä, 2) selvityksessä tulee huomioida, ettei ratkaisu synnytä tulevaisuudessa yksisarjaisia kouluja, 3) selvityksen tulee tukea asemanseudun yleissuunnitelman toteutumista, 4) selvityksessä tulee pyrkiä löytämään tälle vuodelle toimenpiteitä, joilla olisi mahdollista vielä päästä alkuperäisen käyttösuunnitelman mukaisiin säästöihin ja 5) selvityksen tulee valmistua syyskuun 2020 valtuustoon käsittelyyn mennessä.

Lauri Jormanainen (sd.) esitti, että pohjaesityksen kohdat 1–4 hylättäisiin ja niiden sijasta ohjausryhmän tehtäväksi määriteltäisiin tehdä tarvittavat selvitykset ja laatia pedagogisesti ja toiminnallisesti sekä taloudellisesti kestävä ja uskottava tulevaisuuden toimintaympäristöön perustuva palveluverkkoselvitys. Jormanaisen esitystä kannattivat Tommi Räty (sd.), Sari Jokinen (vihr.) ja Hannele Saari (kd.).

Varsinaisessa äänestyksessä esitystä tukivat myös Miia Nahkuri (sd.), Jari Heikkinen (ps.), Juha Hiltunen (vas.) ja Erja Hirviniemi (vas.). Kaupunginjohtajan esityksen kannalla olivat kokoomuksen Anna Merentie, Petri Siivonen ja Pirjo-Liisa Snellman-Tenhunen.

Kaupunginjohtaja Sami Sulkko jätti kaupunginhallituksen päätökseen eriävän mielipiteen.
”Kaupunginhallituksen päätös olla antamatta tavoitteellisia reunaehtoja valmistelun ohjaamiseksi on kaupungin kokonaisedun vastainen ja voi johtaa epätarkoituksenmukaiseen ja riittämättömään lopputulokseen. Tämä voi vaikeuttaa kaupungin talouden varautumista palvelutarpeiden muutoksiin oikea-aikaisesti sekä strategian ohjaamista kestävään suuntaan”, Sulkko toteaa.

Kaupunginhallitus hyväksyi myös vuoden 2019 tilinpäätöksen. Valtuusto käsittelee tilinpäätöstä kesäkuussa.OLIKO SISÄLLÖSTÄ APUA?

Kyllä 1 Ei 4 Kyllä 1 Ei 4

Kommentit on suljettu.