Yleinen

Kaupunginhallitus äänesti useita kertoja palveluverkkouudistuksesta

Riihimäen kaupunginhallitus äänesti ja teki lukuisia muutosesityksiä palveluverkkouudistuksen toteutussuunnitelman periaatelinjauksiin maanantain 2. maaliskuuta kokouksessaan.

Kaupunginhallituksen yksimielisellä päätöksellä toteutussuunnitelman periaatelinjauksiin tehtiin seuraavat muutokset:

  • Nuorisotila Monarin käyttöä jatketaan nykyisenlaisena siihen asti, kun rakennus on riittävän huonossa kunnossa tai kun toiminnoille löytyy käytännölliset tilat Peltosaareen rakennettavasta monitoimitalosta tai Kalevantalosta uudistettavaa kirjastoa hyödyntäen.
  • Kaupungin hallintopalveluiden sijaintia suunniteltaessa otetaan huomioon Peltosaareen rakennettavan monitoimitalon ja matkakeskuksen lisäksi myös muut vaihtoehtoiset ratkaisut.
  • Kouluverkon muuttuessa koulukuljetusten periaatteita päivitetään tarpeen mukaan.

Äänestyksen jälkeen kaupunginhallitus hyväksyi myös seuraavat muutokset toteutussuunnitelman periaatelinjauksiin:

  • Herajoen koulun ja päiväkodin toimintaa jatketaan. Syntyvyyden, muuttoliikkeen, yritystoiminnan kehittymisen ja mahdollisten uusien asuinalueiden vaikutusta lasten määrään seurataan ja tarkastellaan seuraavan kerran vuoden 2024 talousarviota laadittaessa. Ehdotus hyväksyttiin äänin 7–3, yksi poissa. Hyväksymistä kannattivat Tommi Räty (sd.), Lauri Jormanainen (sd.), Erja Hirviniemi (vas.), Juha Hiltunen (vas.), Jari Heikkinen (ps.), Sari Jokinen (vihr.) ja Hannele Saari (kd.). Ehdotuksen hylkäämistä äänestivät Petri Siivonen (kok.), Anna Merentie (kok.) ja Pirjo-Liisa Snellman-Tenhunen (kok.).
  • Palveluverkon toteutusvaiheessa tulee varmistaa se, että kiinteistökulujen suhteellinen osuus kustannuksista pienenee ja palvelujen osuus nousee. Ehdotus hyväksyttiin äänin 8–2, yksi poissa. Hyväksymistä kannattivat Räty, Jormanainen, Hirviniemi, Hiltunen, Siivonen, Merentie, Snellman-Tenhunen ja Jokinen. Ehdotuksen hylkäämistä äänestivät Heikkinen ja Saari.
  • Kutomon tilanne selvitetään. Toiminnalle etsitään korvaavia tiloja kaupungin omista kiinteistöistä. Lisäksi kaupunki selvittää toiminnan siirtämistä jonkin yhdistyksen tai muun toimijan alaiseksi. Ehdotus hyväksyttiin äänin 7–3, yksi poissa. Hyväksymistä kannattivat Räty, Jormanainen, Hirviniemi, Hiltunen, Heikkinen, Jokinen, Saari. Ehdotuksen hylkäämistä äänestivät Siivonen, Merentie ja Snellman-Tenhunen.
  • Kaupunginmuseo säilyy nykyisellä paikallaan, kunnes pysyvä sijoituspaikka on selvillä. Ehdotus hyväksyttiin äänin 6–4, yksi poissa. Hyväksymistä kannattivat Räty, Jormanainen, Hirviniemi, Hiltunen, Jokinen ja Saari. Ehdotuksen hylkäämisen puolesta äänestivät Siivonen, Merentie, Snellman-Tenhunen ja Heikkinen.
  • Palveluverkon jatkosuunnittelussa huomioidaan, että kaupungin talous kestää suunnitelman mukaiset investoinnit. Ehdotus hyväksyttiin äänin 7-3, yksi poissa. Ehdotuksen hyväksymisen puolesta äänestivät Räty, Jormanainen, Siivonen, Merentie, Snellman-Tenhunen, Hiltunen ja Jokinen. Ehdotuksen hylkäämistä äänestivät Heikkinen, Saari ja Hirviniemi.
  • Palveluverkkosuunnitelman välitarkastelu tehdään vuoden 2023 talousarvion laadinnan yhteydessä. Ehdotus hyväksyttiin äänin 7-3, yksi poissa. Ehdotuksen hyväksymistä kannattivat Räty, Jormanainen, Hirviniemi, Hiltunen, Siivonen, Merentie ja Snellman-Tenhunen. Ehdotuksen hylkäämistä äänestivät Heikkinen, Saari ja Jokinen.

Äänestyksen jälkeen kaupunginhallitus hylkäsi seuraavan muutosesityksen:

  • Riihimäki säilyttää nykyisen kouluverkon, lukuun ottamatta Peltosaaren koulua ja Patastenmäen tiilikoulua sekä puukoulun, Saturnuksen ja Junailijankadun varhaiskasvatusta, jotka siirtyvät osaksi Peltosaareen rakennettavaa monitoimitaloa vuonna 2025. Kutomo jatkaa entisessä paikassaan, kunnes korvaava paikka löytyy ja kaupunginmuseo säilytetään entisellä paikallaan. Ehdotus hylättiin äänin 8 – 2, yksi poissa. Hylkäämisen puolesta äänestivät Räty, Jormanainen, Hirviniemi, Hiltunen, Siivonen, Merentie, Snellman-Tenhunen ja Jokinen. Ehdotuksen hyväksymisen puolesta äänestivät Saari ja Heikkinen.

Kaupunginhallitus merkitsi tiedoksi, että monitoimitalon ja muiden investointien tarkemmat mitoitukset ratkaistaan ja tarpeelliset vaikutusten arvioinnit tehdään kouluverkkopäätöksen ja toimitilaohjelman valmistelun ja hankesuunnitteluvaiheen yhteydessä. Riihimäen kaupunginjohtaja Sami Sulkko jätti kaupunginhallituksen päätökseen eriävän mielipiteen.

”Kaupunginhallituksen päätös ei ole riittävä, kun huomioidaan oppilasmäärien nopea lasku ja ikäihmisten kasvavat palvelutarpeet. Ratkaisu aiheuttaa merkittäviä ongelmia varhaiskasvatuksen ja koulupalvelujen järjestämiseen kestävällä tavalla”, Sulkko toteaa.

Kaupunginjohtajan mukaan ratkaisu johtaa tulevaisuudessa veronkorotuksiin ja palvelujen karsintaan ja/tai joistain ei-lakisääteisistä palveluista luopumiseen. Lisäksi tehty ratkaisu voi Sulkon mukaan johtaa aseman seudun osalta niin sanottuun tynkäratkaisuun, joka ei riittävällä tavalla edistä kaupungin kehitystä ja strategian tehokasta toimeenpanoa.

”Osa kaupunginhallituksen palauttamista kohteista olivat osa yhteistoimintaneuvottelupakettia. Niiden poistumisen seurauksena kaupungin täytyy vielä tämän kevään aikana löytää uusia ja nopeita talouden tasapainotuskeinoja”, Sulkko sanoo.

Kaupunginhallituksen esitys etenee seuraavaksi kaupunginvaltuustoon, joka käsittelee asiaa maanantaina 9. maaliskuuta.

Lisätietoja:

Tutustu palveluverkkouudistukseenOLIKO SISÄLLÖSTÄ APUA?

Kyllä 1 Ei 2 Kyllä 1 Ei 2

Kommentit on suljettu.