Päätöksenteko

Kaupunginhallitus 9.11.2020, pöytäkirja

§ Otsikko Liitteet
Läsnäolijat ja pöytäkirjantarkastajat
333 Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen
334 Pöytäkirjantarkastajien valinta
335 Kokouksen työjärjestyksen hyväksyminen
336 Hallintosäännön uudistaminen; ohjausryhmän nimeäminen
337 Hallintosäännön muuttaminen 2 kpl
338 Viestinnän ja markkinoinnin linjaukset 1 kpl
339 Yhteyshenkilön valinta Elävät Kaupunkikeskustat ry:hyn
340 Kaupunginhallituksen kokoontuminen vuonna 2021
341 Kaupunginvaltuuston kokoontuminen vuonna 2021
342 Sosiaaliasiamiehen selvitys 2019 1 kpl
343 Päätös etuosto-oikeuden käyttämättä jättämisestä 2 kpl
344 Lausunto Kanta-Hämeen liikennejärjestelmäsuunnitelman luonnoksesta 3 kpl
345 Vuoden 2021 talousarvio ja vuosien 2022 – 2023 taloussuunnitelma; kaupunginjohtajan talousarvioesitys 1 kpl
346 Vuoden 2021 tuloveroprosentin vahvistaminen
347 Vuoden 2021 kiinteistöveroprosenttien määrääminen
348 Viranhaltijapäätökset 4 kpl
349 Ilmoitusasiat
350 Ilmoitus kaupunginhallitukselle saapuneista yhdistysten, yhteisöjen ja kuntayhtymien pöytäkirjojen jäljennöksistä
351 Ilmoitus kaupunginhallitukselle saapuneista lautakuntien ja toimikuntien pöytäkirjojen jäljennöksistä
352 Ajankohtaiset tietoon saatettavat ja konserniohjausta koskevat asiat
353 RHL-Data Oy:n yhtiökokous; yhtiökokousedustajan evästäminen 1 kpl
354 Valitusosoitus

,


OLIKO SISÄLLÖSTÄ APUA?

Kyllä 0 Ei 0 Kyllä 0 Ei 0

Kommentit on suljettu.