Päätöksenteko

Kaupunginhallitus 8.6.2020, esityslista

§ Otsikko Liitteet
Läsnäolijat ja pöytäkirjantarkastajat
185 Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen
186 Pöytäkirjantarkastajien valinta
187 Kokouksen työjärjestyksen hyväksyminen
188 Kaupunginvaltuuston 1.6.2020 pitämän kokouksen päätösten täytäntöönpano 1 kpl
189 Osallistuvan budjetoinnin 2019-2020 väliraportti ja jatkolinjaukset
190 Riihimäen kaupungin vuoden 2019 tilinpäätöksen hyväksyminen, tilintarkastuskertomus ja vastuuvapauden myöntäminen; loppuraportti ja pöytäkirja
191 Riihimäen kaupungin visio 2030; osaamiskeskus ja muutosohjelma strategian tueksi 3 kpl
192 Tarkastuslautakunnan arviointikertomus 2019; huomioonotettavaksi 1 kpl
193 Vr:n terminaalialueen asemakaava ja asemakaavan muutos sekä tonttijako ja tonttijaon muutos 2 kpl
194 Kaupunginhallituksen toimialan vuoden 2020 käyttösuunnitelma; muutokset
195 Oikaisuvaatimus otto-oikeuden käyttämistä koskevassa asiassa 2 kpl
196 Riihimäen henkilökuljetusten hankinta 2020 7 kpl
197 Eronpyyntö luottamustoimesta ja valinta luottamustoimeen, sosiaali- ja terveyslautakunta 1 kpl
198 Viranhaltijapäätökset 5 kpl
199 Ilmoitusasiat
200 Ilmoitus kaupunginhallitukselle saapuneista yhdistysten, yhteisöjen ja kuntayhtymien pöytäkirjojen jäljennöksistä
201 Ilmoitus kaupunginhallitukselle saapuneista lautakuntien ja toimikuntien pöytäkirjojen jäljennöksistä
202 Ajankohtaiset tietoon saatettavat ja konserniohjausta koskevat asiat
203 Valitusosoitus

,


OLIKO SISÄLLÖSTÄ APUA?

Kyllä 0 Ei 0 Kyllä 0 Ei 0

Kommentit on suljettu.