Päätöksenteko

Kaupunginhallitus 8.4.2019, pöytäkirja

§ Otsikko Liitteet
Läsnäolijat ja pöytäkirjantarkastajat
125 Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen
126 Pöytäkirjantarkastajien valinta
127 Kokouksen työjärjestyksen hyväksyminen
128 RHL-Data Oy; varsinainen yhtiökokous ja yhtiökokousedustajan evästäminen 4 kpl
129 Valtuustoaloite mielenterveys- ja päihdeneuvoston perustamiseksi Riihimäelle 4 kpl
130 Osallistuminen Yhteistyörobotit – Robotiikan toinen sukupolvi EAKR -hankkeeseen 1 kpl
131 Kaupungin talousarviolainojen takaisinmaksua koskeva linjaus 1 kpl
132 Riihimäen kaupungin osallistuvan budjetoinnin periaatteet 1 kpl
133 Petsamonkadun pohjoispään asemakaava ja asemakaavan muutos sekä tonttijako 2 kpl
134 Valtuustoaloite koskien erityisliikuntakorttilaisten aikarajoitusten poistamista uimalassa 2 kpl
135 Riihimäen kaupungin ja merkittävien tytäryhtiöiden riskikartoitus 2019; sisäisen valvonnan ja riskienhallinnan perusteet 1 kpl
136 Palvelutuotannon kehittäminen 9 kpl
137 Eronpyyntö luottamustoimesta ja valinta luottamustoimeen
138 Valtuustoaloite koskien julkisilla hankinnoilla työllistämistä Riihimäellä 1 kpl
139 Muutosjohtajan tehtäväkohtaisen palkan oikaisua koskeva asia; oikaisuvaatimuskäsittely 2 kpl
140 Valtuustoaloite maastopysäköinnin sallimisesta Riihimäen kaupungissa
141 Keskusvaalilautakunnan puheenjohtajalle eduskuntavaalien johdosta maksettava kertapalkkio
142 Riihimäen kaupungin hankintapolitiikka 1 kpl
143 Kaupunginvaltuuston työjärjestyksen mukainen luettelo valtuustoaloitteista vuodelta 2018
144 Riihimäen kaupungin sijoitustoiminnan periaatteet 2 kpl
145 Kuntalaisaloitteet kaupunginvaltuuston toimivaltaan kuuluvissa asioissa 1 kpl
146 Viranhaltijapäätökset 4 kpl
147 Ilmoitusasiat
148 Ilmoitus kaupunginhallitukselle saapuneista yhdistysten, yhteisöjen ja kuntayhtymien pöytäkirjojen jäljennöksistä
149 Ilmoitus kaupunginhallitukselle saapuneista lautakuntien ja niiden jaostojen sekä toimikuntien pöytäkirjojen jäljennöksistä
150 Ajankohtaiset tietoon saatettavat ja konserniohjausta koskevat asiat
151 Valitusosoitus

,


OLIKO SISÄLLÖSTÄ APUA?

Kyllä 0 Ei 0 Kyllä 0 Ei 0

Kommentit on suljettu.