Päätöksenteko

Kaupunginhallitus 8.10.2018, esityslista

§ Otsikko Liitteet
Läsnäolijat ja pöytäkirjantarkastajat
335 Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen
336 Pöytäkirjantarkastajien valinta
337 Kokouksen työjärjestyksen hyväksyminen
338 Kaupunginvaltuuston 1.10.2018 pitämän kokouksen päätösten täytäntöönpano 3 kpl
339 Lausunto Hämeen liiton talousarviosta 2019 ja toiminta- ja taloussuunnitelmasta 2019-2020 3 kpl
340 Liikenneviraston ja Riihimäen kaupungin välinen sopimus Riihimäen Asematunnelin jatkamisesta 1 kpl
341 Sosiaali- ja terveysjohtajan virkavaali; valintaprosessi ja tehtäväjärjestelyt
342 Sote- ja maakuntauudistus; väliaikaisen valmistelutoimielimen (VATE) varsinaisen jäsenen nimitys
343 Kunnan Taitoa Oy:n osakkeiden merkintä 3 kpl
344 Kaupunginhallituksen kokoontuminen vuonna 2019 1 kpl
345 Kaupunginvaltuuston kokoontuminen vuonna 2019
346 Talous- ja henkilöstöhallinto- sekä tietohallintopalvelujen järjestämisen jatkotoimenpiteet 1 kpl
347 Oikaisuvaatimus koskien tuntiopettajan määräaikaiseen virkasuhteeseen ottamista
348 Arolampi I ja II, asemakaava ja asemakaavan muutos 4 kpl
349 Kaupunginhallituksen toimialan vuoden 2019 talousarvion valmistelu; lausuntopyynnöt
350 Viranhaltijapäätökset 2 kpl
351 Ilmoitusasiat
352 Ilmoitus kaupunginhallitukselle saapuneista yhdistysten, yhteisöjen ja kuntayhtymien pöytäkirjojen jäljennöksistä
353 Ilmoitus kaupunginhallitukselle saapuneista lautakuntien ja niiden jaostojen sekä toimikuntien pöytäkirjojen jäljennöksistä
354 Ajankohtaiset tietoon saatettavat ja konserniohjausta koskevat asiat
355 Valitusosoitus

,


OLIKO SISÄLLÖSTÄ APUA?

Kyllä 1 Ei 0 Kyllä 1 Ei 0

Kommentit on suljettu.