Päätöksenteko

Kaupunginhallitus 7.10.2019, esityslista

§ Otsikko Liitteet
Läsnäolijat ja pöytäkirjantarkastajat
344 Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen
345 Pöytäkirjantarkastajien valinta
346 Kokouksen työjärjestyksen hyväksyminen
347 Riihimäen Kotikulma Oy:n varsinainen syysyhtiökokous; yhtiökokousedustajan evästäminen 1 kpl
348 Eteläisen maaseudun osaajat (EMO) ry:n esitys kuntarahoituksen lisäosuudesta vuosille 2019-2020 1 kpl
349 Lausunto Riihimäen seudun terveyskeskuksen ky:n talousarviosta vuodelle 2020 sekä toiminta- ja taloussuunnitelmaehdotuksesta vuosille 2020-2022 1 kpl
350 Lausunto Riihimäen seudun terveyskeskuksen kuntayhtymän avosairaanhoidon henkilöstöresurssin kehittämissuunnitelmasta vuosille 2020-2023 1 kpl
351 Suurten raidehankkeiden edistäminen; edustajan nimeäminen Suomi-rata-hankeyhtiön neuvotteluryhmään 1 kpl
352 Kaupungin vuoden 2020 talousarvion valmistelu; lautakuntien lausunnot 3 kpl
353 Petsamonkadun pohjoispään asemakaava ja asemakaavan muutos sekä tonttijako 4 kpl
354 Riihimäen kaupungin ja merkittävien tytäryhtiöiden riskikartoitus 2019 1 kpl
355 Riihimäki-strategia 2030; kärkihankkeet ja strategian päivityksen valmistelu
356 Lausunto Hämeen liiton toiminta- ja taloussuunnitelmasta 2020-2022 ja talousarviosta 2020 3 kpl
357 Viranhaltijapäätökset 5 kpl
358 Ilmoitusasiat
359 Ilmoitus kaupunginhallitukselle saapuneista yhdistysten, yhteisöjen ja kuntayhtymien pöytäkirjojen jäljennöksistä
360 Ilmoitus kaupunginhallitukselle saapuneista lautakuntien ja toimikuntien pöytäkirjojen jäljennöksistä
361 Ajankohtaiset tietoon saatettavat ja konserniohjausta koskevat asiat
362 Valitusosoitus

,


OLIKO SISÄLLÖSTÄ APUA?

Kyllä 1 Ei 0 Kyllä 1 Ei 0

Kommentit on suljettu.