Päätöksenteko

Kaupunginhallitus 5.10.2020, pöytäkirja

§ Otsikko Liitteet
Läsnäolijat ja pöytäkirjantarkastajat
300 Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen
301 Pöytäkirjantarkastajien valinta
302 Kokouksen työjärjestyksen hyväksyminen
303 Kaupunginvaltuuston 28.9.2020 pitämän kokouksen päätösten täytäntöönpano 3 kpl
304 Asemanseudun viitesuunnitelmat, jatkosuunnittelun lähetekeskustelu 4 kpl
305 Eteläisen maaseudun osaajat (EMO) ry:n esitys Leader kehittämisohjelman kuntarahoitusosuuden myöntämisestä välikauden rahoitukseen vuodelle 2021 2 kpl
306 Kaupungin hulevesimaksu
307 Lausunto Riihimäen seudun terveyskeskuksen ky:n talousarviosta vuodelle 2021 sekä toiminta- ja taloussuunnitelmaehdotuksesta vuosille 2021-2023 2 kpl
308 Lausunto Hämeen liiton toiminta- ja taloussuunnitelmasta 2021-2023 ja talousarviosta 2021 3 kpl
309 Riihimäen kaupungin palveluverkko; ohjausryhmän ehdotus
310 Vuoden 2021 talousarvion raami ja vuosien 2022 – 2023 taloussuunnitelma; kaupunginjohtajan talousarvioesitys
311 Viranhaltijapäätökset 5 kpl
312 Ilmoitusasiat
313 Ilmoitus kaupunginhallitukselle saapuneista yhdistysten, yhteisöjen ja kuntayhtymien pöytäkirjojen jäljennöksistä
314 Ilmoitus kaupunginhallitukselle saapuneista lautakuntien ja toimikuntien pöytäkirjojen jäljennöksistä
315 Ajankohtaiset tietoon saatettavat ja konserniohjausta koskevat asiat
316 Valitusosoitus

,


OLIKO SISÄLLÖSTÄ APUA?

Kyllä 0 Ei 1 Kyllä 0 Ei 1

Kommentit on suljettu.