Päätöksenteko

Kaupunginhallitus 30.3.2020, esityslista

§ Otsikko Liitteet
Läsnäolijat ja pöytäkirjantarkastajat
91 Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen
92 Pöytäkirjantarkastajien valinta
93 Kokouksen työjärjestyksen hyväksyminen
94 Riihimäen Teatteri Oy ja teatteritoiminnan avustaminen 2 kpl
95 Riihimäen Tilat ja Kehitys Oy:n yhtiökokous; yhtiökokousedustajan evästäminen 3 kpl
96 Meijerintie 5-17, asemakaava ja asemakaavan muutos 1 kpl
97 Kehittämisjohtajan määräaikaisen viran perustaminen
98 Riihimäen seudun ajoharjoittelusäätiön sr hallituksen jäsenten nimeäminen vuosille 2020 – 2021
99 Suomen Kasvukäytävän uusi sopimuskausi 2020-2024 2 kpl
100 Kaupungin henkilöstön tehtäväjärjestelyt ja mahdollinen lomauttaminen poikkeustilanteessa 1 kpl
101 Suomi-Rata Oy; yhtiön perustaminen ja Riihimäen liittyminen osakkaaksi 7 kpl
102 Oikaisuvaatimus kaupunginjohtajan päätöksestä koskien johtoryhmän kokoonpanon muuttamista 4 kpl
103 Tarkastuslautakunnan arviointikertomus vuodelta 2018; seuranta 4 kpl
104 Riihimäen kaupungin tilinpäätös 2019
105 Palveluverkkoselvitys; ohjausryhmän evästäminen
106 Hallintosäännön uudistaminen; ohjausryhmän nimeäminen
107 Viranhaltijapäätökset 4 kpl
108 Ilmoitusasiat
109 Ilmoitus kaupunginhallitukselle saapuneista yhdistysten, yhteisöjen ja kuntayhtymien pöytäkirjojen jäljennöksistä
110 Ilmoitus kaupunginhallitukselle saapuneista lautakuntien ja toimikuntien pöytäkirjojen jäljennöksistä
111 Ajankohtaiset tietoon saatettavat ja konserniohjausta koskevat asiat
112 Valitusosoitus

,


OLIKO SISÄLLÖSTÄ APUA?

Kyllä 1 Ei 0 Kyllä 1 Ei 0

Kommentit on suljettu.