Päätöksenteko

Kaupunginhallitus 29.4.2019, pöytäkirja

§ Otsikko Liitteet
Läsnäolijat ja pöytäkirjantarkastajat
152 Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen
153 Pöytäkirjantarkastajien valinta
154 Kokouksen työjärjestyksen hyväksyminen
155 Kaupunginvaltuuston 15.4.2019 pitämän kokouksen päätösten täytäntöönpano 1 kpl
156 Kaavoituskatsaus- ja ohjelma 2019 1 kpl
157 Asemakaavan käynnistämissopimus; Lidl Suomi Kommandiittiyhtiö 1 kpl
158 Jatkoaikahakemus tonttien 694-20-2047-1 ja 694-20-2047-2 esisopimukseen perustuvaan luovutusaikaan 3 kpl
159 Etuostolain mukainen päätös etuosto-oikeuden käytöstä; Kalmun osayleiskaava-alue
160 Vaihtoehtoisselvitysten ohjausryhmän asettaminen
161 Riihimäen kaupungin ja merkittävien tytäryhtiöiden riskikartoitus 2019; riskienhallintapolitiikka 1 kpl
162 Maankäytön toteuttamisohjelman ja asemaseudun yleissuunnitelman ohjausryhmän asettaminen
163 Hyria Koulutus Oy:n yhtiökokous; yhtiökokousedustajan evästäminen 2 kpl
164 Ehkäisevän päihdetyön tehtävistä vastaavan toimielimen nimeäminen
165 Elinvoimaa Hämeeseen ry; yhdistyksen jäseneksi liittyminen 1 kpl
166 Sosiaali- ja terveyspalvelujen vaihtoehtoisselvityksen konsultin valinta
167 Kaupungintalon toimintojen siirtäminen
168 Kvartaaliraportti tammi-maaliskuu 2019 1 kpl
169 Viranhaltijapäätökset 4 kpl
170 Ilmoitusasiat
171 Ilmoitus kaupunginhallitukselle saapuneista yhdistysten, yhteisöjen ja kuntayhtymien pöytäkirjojen jäljennöksistä
172 Ilmoitus kaupunginhallitukselle saapuneista lautakuntien ja niiden jaostojen sekä toimikuntien pöytäkirjojen jäljennöksistä
173 Ajankohtaiset tietoon saatettavat ja konserniohjausta koskevat asiat
174 Sarastia Oy:n ylimääräinen yhtiökokous 2 kpl
175 Valitusosoitus

,


OLIKO SISÄLLÖSTÄ APUA?

Kyllä 0 Ei 0 Kyllä 0 Ei 0

Kommentit on suljettu.