Päätöksenteko

Kaupunginhallitus 27.8.2018, esityslista

§ Otsikko Liitteet
Läsnäolijat ja pöytäkirjantarkastajat
278 Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen
279 Pöytäkirjantarkastajien valinta
280 Kokouksen työjärjestyksen hyväksyminen
281 Kaupunginvaltuuston 20.8.2018 pitämän kokouksen päätösten täytäntöönpano 2 kpl
282 Valtakunnallisen työterveysyhtiön perustaminen 2 kpl
283 Lausunto luonnoksesta hallituksen esitykseksi eduskunnalle laiksi kuntarakennelain muuttamisesta
284 Riskienhallintatyöryhmän nimeäminen
285 Tietosuojavastaava; henkilömuutos ja nimeäminen
286 Maankäyttösopimus ja esisopimus alueiden luovuttamisesta; Fortum Waste Solutions Oy 2 kpl
287 Kaupunginhallituksen vastine tarkastuslautakunnalle koskien vuoden 2017 arviointikertomusta 1 kpl
288 Lähettipalvelun hankinta; option käyttö 1.1.-31.12.2019
289 Kuukausiraportti tammi-heinäkuu 2018 1 kpl
290 RHL-Data Oy:n ehdotus ylimääräisen yhtiökokouksen koollekutsumisesta
291 Viranhaltijapäätökset 1 kpl
292 Ilmoitusasiat
293 Ilmoitus kaupunginhallitukselle saapuneista yhdistysten, yhteisöjen ja kuntayhtymien pöytäkirjojen jäljennöksistä
294 Ilmoitus kaupunginhallitukselle saapuneista lautakuntien ja niiden jaostojen sekä toimikuntien pöytäkirjojen jäljennöksistä
295 Ajankohtaiset tietoon saatettavat ja konserniohjausta koskevat asiat
296 Valitusosoitus

,


OLIKO SISÄLLÖSTÄ APUA?

Kyllä 0 Ei 0 Kyllä 0 Ei 0

Kommentit on suljettu.