Päätöksenteko

Kaupunginhallitus 27.5.2019, pöytäkirja

§ Otsikko Liitteet
Läsnäolijat ja pöytäkirjantarkastajat
196 Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen
197 Pöytäkirjantarkastajien valinta
198 Kokouksen työjärjestyksen hyväksyminen
199 Elinvoimajohtajan virkavaali
200 Riihimäen kaupungin hankintapolitiikka 2 kpl
201 Lausunto Paloheimo Oy:n ympäristölupahakemuksesta; Jussilansuon maa-ainesten käsittelykeskus 3 kpl
202 Riihimäen kaupungin tilinpäätös 2018; oikaisu 2 kpl
203 Vahvistusilmoituskirje tilintarkastajalle 1 kpl
204 Museoselvitys; tilannekuva 1 kpl
205 Hallintosäännön muutos; tavoiteorganisaatio 1.8.2019 4 kpl
206 Riihimäen kaupungin ja merkittävien tytäryhtiöiden riskikartoitus 2019; sisäisen valvonnan ja riskienhallinnan ohje 1 kpl
207 Riihimäki-strategia 2030; kärkihankkeet ja strategian päivityksen valmistelu 3 kpl
208 Kuukausiraportti tammi-huhtikuu 2019 1 kpl
209 Vuoden 2019 talousarvio; määrärahamuutos
210 Kiertokapula Oy:n yhtiökokous; yhtiökokousedustajan evästäminen 5 kpl
211 Viranhaltijapäätökset 4 kpl
212 Ilmoitusasiat
213 Ilmoitus kaupunginhallitukselle saapuneista yhdistysten, yhteisöjen ja kuntayhtymien pöytäkirjojen jäljennöksistä
214 Ilmoitus kaupunginhallitukselle saapuneista lautakuntien ja niiden jaostojen sekä toimikuntien pöytäkirjojen jäljennöksistä
215 Ajankohtaiset tietoon saatettavat ja konserniohjausta koskevat asiat
216 Resurssiviisauden ja kiertotalouden tiekartta ”Riihimäen matka kohti kestävää tulevaisuutta” 1 kpl
217 Valitusosoitus

,


OLIKO SISÄLLÖSTÄ APUA?

Kyllä 0 Ei 0 Kyllä 0 Ei 0

Kommentit on suljettu.