Päätöksenteko

Kaupunginhallitus 26.8.2019, pöytäkirja

§ Otsikko Liitteet
Läsnäolijat ja pöytäkirjantarkastajat
285 Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen
286 Pöytäkirjantarkastajien valinta
287 Kokouksen työjärjestyksen hyväksyminen
288 Ystävyys- ja yhteistyökaupunkisuhteiden uudelleenjärjestely 1 kpl
289 Sopimus yhteispihaa koskevien kustannusten korvaamisesta; Lakea Oy 1 kpl
290 Eduskunnan oikeusasiamiehen selvitys ja lausuntopyyntö; kaupunginhallituksen lausunto 1 kpl
291 Osakkeiden lunastusoikeudesta luopuminen; Kanta Logistiikka Oy 1 kpl
292 Kanta-Hämeen järjestöneuvottelukunta; asiantuntijajäsenen nimeäminen
293 Kuukausiraportti tammi-heinäkuu 2019 1 kpl
294 Kaupungin talousarviolainojen takaisinmaksua koskeva linjaus; tilannekatsaus heinäkuu 2019 1 kpl
295 Aiesopimus Riihimäen kaupungin ja Fortum Waste Solutions Oy:n yhteisestä kehittämistyöstä 1 kpl
296 Otto-oikeuden käyttäminen; esisopimus tontin 694-19-1942-4 myynnistä; kaupunkikehityslautakunta 18.6.2019 § 91 2 kpl
297 Sopimus työterveyspalvelujen tuottamisesta ja palveluiden kehittävästä kumppanuudesta 5 kpl
298 Riskienhallintatyöryhmän nimeäminen
299 Muutostalousarvio 2019 1 kpl
300 Tarkastuslautakunnan arviointikertomus vuodelta 2018; selvitys toimenpiteistä
301 Viranhaltijapäätökset 5 kpl
302 Ilmoitusasiat
303 Ilmoitus kaupunginhallitukselle saapuneista yhdistysten, yhteisöjen ja kuntayhtymien pöytäkirjojen jäljennöksistä
304 Ilmoitus kaupunginhallitukselle saapuneista lautakuntien ja niiden jaostojen sekä toimikuntien pöytäkirjojen jäljennöksistä
305 Ajankohtaiset tietoon saatettavat ja konserniohjausta koskevat asiat
306 Valitusosoitus

,


OLIKO SISÄLLÖSTÄ APUA?

Kyllä 0 Ei 0 Kyllä 0 Ei 0

Kommentit on suljettu.