Päätöksenteko

Kaupunginhallitus 25.9.2017, esityslista

§ Otsikko Liitteet
Läsnäolijat ja pöytäkirjantarkastajat
356 Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen
357 Pöytäkirjantarkastajien valinta
358 Kokouksen työjärjestyksen hyväksyminen
359 Sako II asemakaavan muutos ja tonttijaon muutos 4 kpl
360 Y-tontti Päivöläntie; asemakaavan muutos ja tonttijaon muutos 3 kpl
361 Kirjauksentie – Länsitie asemakaavan muutoksen ehdotus 3 kpl
362 Riihimäen kaupungin asiakirjahallinnon järjestäminen 1 kpl
363 Valtuustoaloite koskien koti- ja vanhuspalveluiden palvelualueeseen kuuluvan kotihoidon hälytystehtävien uudelleen järjestelyä
364 Eronpyyntö luottamustoimesta; Seppo Runsamo
365 Valtuustoaloite koskien yhteistyön kehittämistä Riihimäen kaupungin ja seurakunnan välillä
366 Linjaukset kaupungintalon tilojen järjestämiseksi
367 Riihimäen kaupungin hakeutuminen mukaan FISU -edelläkävijäkunnaksi 2 kpl
368 Riihimäen kaupungin talousohjeiden tarkistaminen 1 kpl
369 Toimintaohje Kanta-Hämeen sairaanhoitopiirin kuntayhtymän Riihimäen kaupungin edustajille omistajaohjauksena 2 kpl
370 Johtavassa ja itsenäisessä asemassa olevat viranhaltijat 1 kpl
371 Valtuustoaloite aloitetoiminnan elvyttämiseksi Riihimäen kaupungin organisaatiossa 1 kpl
372 Riihimäen kaupungin konserni- ja hallintopalvelujen tilikohtien hyväksyjien määrääminen vuodeksi 2017 1 kpl
373 Määrärahamuutokset vuoden 2017 talousarvioon
374 Rahoitus- ja korkoriskien hallinnan strategiakartoitus
375 Sosiaali- ja terveystoimen toimintasäännön tarkistaminen 2 kpl
376 Osavuosikatsaus II/2017 1 kpl
377 Kaupunginhallituksen toimialan vuoden 2018 talousarvion valmistelu 1 kpl
378 Viranhaltijapäätökset 2 kpl
379 Ilmoitusasiat
380 Ilmoitus kaupunginhallitukselle saapuneista yhdistysten, yhteisöjen ja kuntayhtymien pöytäkirjojen jäljennöksistä
381 Ilmoitus kaupunginhallitukselle saapuneista lautakuntien ja niiden jaostojen sekä toimikuntien pöytäkirjojen jäljennöksistä
382 Ajankohtaiset asiat
383 Valitusosoitus

 


,


OLIKO SISÄLLÖSTÄ APUA?

Kyllä 0 Ei 0 Kyllä 0 Ei 0

Kommentit on suljettu.