Päätöksenteko

Kaupunginhallitus 24.9.2018, esityslista

§ Otsikko Liitteet
Läsnäolijat ja pöytäkirjantarkastajat
311 Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen
312 Pöytäkirjantarkastajien valinta
313 Kokouksen työjärjestyksen hyväksyminen
314 Valtuustoaloite koskien alle 25-vuotiaiden nuorten maksuttoman ehkäisyn edistämistä 3 kpl
315 Riihimäen kaupungin pankkitilien käyttöoikeudet
316 Robotisaatio-osaamista Riihimäelle ESR -hanke
317 Vastaus kuntalaisaloitteeseen koskien maakuntarajan siirtämistä 9 kpl
318 Valtuustoaloite koskien hallinnon kehittämistä Sivin ja Vakan hallinnon alueella
319 Valtuustoaloite koskien kieltenopetuksen varhentamista alkamaan ensimmäiseltä luokalta 1 kpl
320 Valtuustoaloite koskien terveyskeskusmaksuista luopumista 5 kpl
321 Riihimäen Jussilansuon maa-ainesten käsittelykeskus; H.G. Paloheimo Oy; lausunto ympäristövaikutusten arviointiselostuksesta 2 kpl
322 Riihimäen Teatteri Oy:n osakkeiden myynti ja teatteritoiminnan avustaminen 4 kpl
323 Toimenpiteet museoselvityksen osalta 2 kpl
324 Riihimäen Kaukolämpö Oy:n osakkeiden markkina-arvon selvittäminen
325 Digikunto -hanke 1.1.2019-31.12.2020 1 kpl
326 Luottamustoimen täyttäminen; ympäristönsuojelu- ja rakennusvalvontajaoston varajäsenen tehtävä
327 Kaupunginhallituksen toimialan käyttösuunnitelma; määrärahamuutokset vuoden 2018 talousarvioon
328 Kuukausiraportti tammi-elokuu 2018 1 kpl
329 Viranhaltijapäätökset 1 kpl
330 Ilmoitusasiat
331 Ilmoitus kaupunginhallitukselle saapuneista yhdistysten, yhteisöjen ja kuntayhtymien pöytäkirjojen jäljennöksistä
332 Ilmoitus kaupunginhallitukselle saapuneista lautakuntien ja niiden jaostojen sekä toimikuntien pöytäkirjojen jäljennöksistä
333 Ajankohtaiset tietoon saatettavat ja konserniohjausta koskevat asiat
334 Valitusosoitus

,


OLIKO SISÄLLÖSTÄ APUA?

Kyllä 0 Ei 0 Kyllä 0 Ei 0

Kommentit on suljettu.