Päätöksenteko

Kaupunginhallitus 23.4.2018, esityslista

§ Otsikko Liitteet
Läsnäolijat ja pöytäkirjantarkastajat
152 Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen
153 Pöytäkirjantarkastajien valinta
154 Kokouksen työjärjestyksen hyväksyminen
155 Kaupunginvaltuuston 16.4.2018 pitämän kokouksen päätösten täytäntöönpano 1 kpl
156 Kaupunginjohtajan sijaisten määrääminen
157 Palvelussuhteen päättäminen pitkittyneissä työkyvyttömyystilanteissa
158 Luettelo työaikakorvausten ulkopuolella olevista viranhaltijoista/työntekijöistä 1 kpl
159 Konserniohjeen mukainen omistajan ennakkokäsityksen hankkiminen 5 kpl
160 Kiertokapula Oy:n osakassopimuksen muutos 3 kpl
161 Kaupunginjohtajan palkan tarkastaminen
162 Kaupungin vakuutusten kilpailuttaminen
163 Kvartaaliraportti tammi-maaliskuu 2018 1 kpl
164 Seuturekryn käytön laajentaminen
165 Oikaisuvaatimus kaupunkikehityksen toimialueen hallintosihteerin siirtämisestä hallintopäällikön virkaan 2 kpl
166 Valitusosoituksen korjaaminen 1 kpl
167 Viranhaltijapäätökset 2 kpl
168 Ilmoitusasiat
169 Ilmoitus kaupunginhallitukselle saapuneista yhdistysten, yhteisöjen ja kuntayhtymien pöytäkirjojen jäljennöksistä
170 Ilmoitus kaupunginhallitukselle saapuneista lautakuntien ja niiden jaostojen sekä toimikuntien pöytäkirjojen jäljennöksistä
171 Ajankohtaiset tietoon saatettavat ja konserniohjausta koskevat asiat
172 Valitusosoitus

 


,


OLIKO SISÄLLÖSTÄ APUA?

Kyllä 0 Ei 0 Kyllä 0 Ei 0

Kommentit on suljettu.