Päätöksenteko

Kaupunginhallitus 23.11.2020, esityslista

§ Otsikko Liitteet
Läsnäolijat ja pöytäkirjantarkastajat
355 Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen
356 Pöytäkirjantarkastajien valinta
357 Kokouksen työjärjestyksen hyväksyminen
358 Kaupunginvaltuuston 16.11.2020 pitämän kokouksen päätösten täytäntöönpano 3 kpl
359 Riihimäen kaupungin lähettipalvelut; hankintapäätös
360 Kuukausiraportti tammi-lokakuu 2020 1 kpl
361 Seudullinen kotouttamisohjelma 2021 – 2024 1 kpl
362 Riihimäen kaupungin hyvinvointikertomus; vuosiraportti 2019 1 kpl
363 Parooninmäen asemakaava ja asemakaavan muutos, maankäyttösopimus; Viijari Oy 2 kpl
364 Parooninmäki, asemakaava ja asemakaavan muutos sekä tonttijako ja tonttijaon muutos 3 kpl
365 Jussilantien asemakaavan muutos sekä tonttijako 3 kpl
366 Asemakaavamuutos; Maisterinkatu 7-11 2 kpl
367 Asemakaavamuutos; Hämeenkatu 20 – Junailijankatu 11 2 kpl
368 Valtuustoaloite varhaiskasvatuksen resurssien parantamisesta 1 kpl
369 Maankäytön toteuttamisohjelman 2021-2031 hyväksyminen 3 kpl
370 Lausunto Janakkalan kunnan Punkan osayleiskaavan luonnoksesta 6 kpl
371 Viranhaltijapäätökset 4 kpl
372 Ilmoitusasiat
373 Ilmoitus kaupunginhallitukselle saapuneista yhdistysten, yhteisöjen ja kuntayhtymien pöytäkirjojen jäljennöksistä
374 Ilmoitus kaupunginhallitukselle saapuneista lautakuntien ja toimikuntien pöytäkirjojen jäljennöksistä
375 Ajankohtaiset tietoon saatettavat ja konserniohjausta koskevat asiat
376 Valitusosoitus

,


OLIKO SISÄLLÖSTÄ APUA?

Kyllä 0 Ei 0 Kyllä 0 Ei 0

Kommentit on suljettu.