Päätöksenteko

Kaupunginhallitus 22.10.2018, esityslista

§ Otsikko Liitteet
Läsnäolijat ja pöytäkirjantarkastajat
356 Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen
357 Pöytäkirjantarkastajien valinta
358 Kokouksen työjärjestyksen hyväksyminen
359 Kvartaaliraportti tammi-syyskuu 2018 1 kpl
360 Vuoden 2019 talousarvion ja vuosien 2020 – 2021 taloussuunnitelman laadinta; JHS 200 palveluluokitus
362 Vuoden 2019 tuloveroprosentin vahvistaminen
363 Vuoden 2019 kiinteistöveroprosenttien määrääminen
364 Omistajaohjaus Kanta-Hämeen sairaanhoitopiirin kuntayhtymän Riihimäen kaupungin edustajille 3 kpl
365 Kaupunginhallituksen toimialan käyttösuunnitelma; sopeutustoimet ja määrärahamuutokset vuoden 2018 talousarvioon
366 Lausunto Riihimäen seudun terveyskeskuksen kuntayhtymän toiminta- ja taloussuunnitelmasta vuosille 2019 – 2020 2 kpl
367 Riihimäen seudun terveyskeskuksen kuntayhtymän vuoden 2019 toiminta- ja taloussuunnitelmaa koskeva omistajaohjaus 1 kpl
368 Lausunto Hämeen kesäyliopiston ylläpitäjävaihtoehdoista
369 Riihimäen lukion ja aikuislukion hakemus lukiolaissa (629/1998) säädetyn erityisen koulutustehtävän myöntämiseksi, robotiikka 2 kpl
370 Sosiaali- ja terveysjohtajan virkavaali
371 Lapsi- ja perhepalveluiden muutosohjelman (LAPE) muutosagenttien valtionavustusten hakeminen vuodelle 2019
372 Riihimäen Nuorisoteatteri ry:n hakemus hanke- ja työllistämistoiminnan tukemiseksi 1 kpl
373 Viranhaltijapäätökset 1 kpl
374 Ilmoitusasiat
375 Ilmoitus kaupunginhallitukselle saapuneista yhdistysten, yhteisöjen ja kuntayhtymien pöytäkirjojen jäljennöksistä
376 Ilmoitus kaupunginhallitukselle saapuneista lautakuntien ja niiden jaostojen sekä toimikuntien pöytäkirjojen jäljennöksistä
377 Ajankohtaiset tietoon saatettavat ja konserniohjausta koskevat asiat
378 Valitusosoitus

,


OLIKO SISÄLLÖSTÄ APUA?

Kyllä 1 Ei 0 Kyllä 1 Ei 0

Kommentit on suljettu.