Päätöksenteko

Kaupunginhallitus 19.11.2018, esityslista

§ Otsikko Liitteet
Läsnäolijat ja pöytäkirjantarkastajat
392 Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen
393 Pöytäkirjantarkastajien valinta
394 Kokouksen työjärjestyksen hyväksyminen
395 Kaupunginvaltuuston 12.11.2018 pitämän kokouksen päätösten täytäntöönpano 1 kpl
396 Kaupunginhallituksen toimialan käyttösuunnitelma; sopeutustoimet ja määrärahamuutokset vuoden 2018 talousarvioon
397 Hämeen Virkistysalueyhdistys ry:n kokousedustajan nimeäminen 3 kpl
398 Hallintosäännön tarkistaminen; toimivalta osakkeiden ja arvo-osuuksien hankkimisessa sekä luovuttamisessa
399 Viranhaltijapäätökset 1 kpl
400 Ilmoitusasiat
401 Ilmoitus kaupunginhallitukselle saapuneista yhdistysten, yhteisöjen ja kuntayhtymien pöytäkirjojen jäljennöksistä
402 Ilmoitus kaupunginhallitukselle saapuneista lautakuntien ja niiden jaostojen sekä toimikuntien pöytäkirjojen jäljennöksistä
403 Ajankohtaiset tietoon saatettavat ja konserniohjausta koskevat asiat
404 Valitusosoitus

,


OLIKO SISÄLLÖSTÄ APUA?

Kyllä 0 Ei 0 Kyllä 0 Ei 0

Kommentit on suljettu.