Päätöksenteko

Kaupunginhallitus 18.11.2019, esityslista

§ Otsikko Liitteet
Läsnäolijat ja pöytäkirjantarkastajat
404 Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen
405 Pöytäkirjantarkastajien valinta
406 Kokouksen työjärjestyksen hyväksyminen
407 Kaupunginvaltuuston 11.11.2019 pitämän kokouksen päätösten täytäntöönpano 2 kpl
408 Valtuustoaloite koskien terveyskeskusmaksuista luopumista 8 kpl
409 Hulevesiverkoston viemäröintialueen tarkistaminen 1 kpl
410 Sopimus yhteistyöstä kesäyliopistotoimintojen järjestämiseksi ja edustajan nimeäminen kesäyliopiston neuvottelukuntaan 7 kpl
411 Lausunto pelastustoimen palvelutasopäätöksestä 1 kpl
412 Viranhaltijapäätökset 6 kpl
413 Ilmoitusasiat
414 Ilmoitus kaupunginhallitukselle saapuneista yhdistysten, yhteisöjen ja kuntayhtymien pöytäkirjojen jäljennöksistä
415 Ilmoitus kaupunginhallitukselle saapuneista lautakuntien ja toimikuntien pöytäkirjojen jäljennöksistä
416 Ajankohtaiset tietoon saatettavat ja konserniohjausta koskevat asiat
417 Valitusosoitus

,


OLIKO SISÄLLÖSTÄ APUA?

Kyllä 0 Ei 1 Kyllä 0 Ei 1

Kommentit on suljettu.