Päätöksenteko

Kaupunginhallitus 16.3.2020, pöytäkirja

§ Otsikko Liitteet
Läsnäolijat ja pöytäkirjantarkastajat
72 Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen
73 Pöytäkirjantarkastajien valinta
74 Kokouksen työjärjestyksen hyväksyminen
75 Kaupunginvaltuuston 9.3.2020 pitämän kokouksen päätösten täytäntöönpano 1 kpl
76 Sopimus asemakaavoituksen maanarvomaksusta sekä esisopimus asemakaavan laatimiseen ja muutokseen liittyvästä kiinteistökaupasta, tontti 694-13-5-6 ja yleinen alue 694-13-9903-12 2 kpl
77 Kontiontie 41-43 asemakaavan muutos, tonttijako ja tonttijaon muutos 2 kpl
78 Palveluverkkoselvitys 10 kpl
79 Riihimäen kaupungin julkisen taiteen periaatteet 1 kpl
80 Riihimäen kaupungin lausunto Hämeen liitolle maakunnallisesta yhteisestä sote-kuntayhtymästä 2 kpl
81 Erillispientalotonttien varaus- ja luovutuskäytännön muuttaminen 1 kpl
82 Perintö- ja lahjoitusvarojen käyttö sosiaali- ja terveystoimessa vuonna 2019
83 Valtuustoaloite metsitettävästä alueesta 1 kpl
84 Valtuustoaloite lisäkeinojen löytämiseksi omaishoidon määrän kasvuun Riihimäellä 4 kpl
85 Viranhaltijapäätökset 4 kpl
86 Ilmoitusasiat
87 Ilmoitus kaupunginhallitukselle saapuneista yhdistysten, yhteisöjen ja kuntayhtymien pöytäkirjojen jäljennöksistä
88 Ilmoitus kaupunginhallitukselle saapuneista lautakuntien ja toimikuntien pöytäkirjojen jäljennöksistä
89 Ajankohtaiset tietoon saatettavat ja konserniohjausta koskevat asiat
90 Valitusosoitus

,


OLIKO SISÄLLÖSTÄ APUA?

Kyllä 0 Ei 0 Kyllä 0 Ei 0

Kommentit on suljettu.