Päätöksenteko

Kaupunginhallitus 15.1.2018, esityslista

§ Otsikko Liitteet
Läsnäolijat ja pöytäkirjantarkastajat
1 Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen
2 Pöytäkirjantarkastajien valinta
3 Kokouksen työjärjestyksen hyväksyminen
4 Tasavallan presidentin vaalien vaalilautakuntien asettaminen 1 kpl
5 Eron myöntäminen hallintojohtajan virasta 1 kpl
6 Valtuustoaloite koskien kaatumistapaturmien ehkäisemistä 1 kpl
7 Henkilöstökyselyn 2017 tulokset 2 kpl
8 Hallintojohtajan viran hoito ja palkkaus
9 Vesihuoltoliikelaitoksen toiminnalliset tavoitteet 2018 1 kpl
10 Vierailukutsu Szolnokiin 1.-4.2.2018 1 kpl
11 Kuntaliiton talous- ja rahoitusfoorumi 7.-9.2.2018 1 kpl
12 Kuntapuheenjohtajien johtamiskoulutus 1 kpl
13 Viranhaltijapäätökset 5 kpl
14 Ilmoitusasiat
15 Ilmoitus kaupunginhallitukselle saapuneista yhdistysten, yhteisöjen ja kuntayhtymien pöytäkirjojen jäljennöksistä
16 Ilmoitus kaupunginhallitukselle saapuneista lautakuntien ja niiden jaostojen sekä toimikuntien pöytäkirjojen jäljennöksistä
17 Ajankohtaiset asiat
18 Valitusosoitus

 


,


OLIKO SISÄLLÖSTÄ APUA?

Kyllä 0 Ei 0 Kyllä 0 Ei 0

Kommentit on suljettu.