Päätöksenteko

Kaupunginhallitus 14.5.2018, esityslista

§ Otsikko Liitteet
Läsnäolijat ja pöytäkirjantarkastajat
173 Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen
174 Pöytäkirjantarkastajien valinta
175 Kokouksen työjärjestyksen hyväksyminen
176 Lisämäärärahaesitys kunnallistekniikan investointeihin vuoden 2018 talousarvioon
177 Tietosuojavastaavan nimeäminen ja tietosuojan hallintomalli
178 Teatterin tulevaisuutta selvittävän toimikunnan loppuraportti 1 kpl
179 Jäsenyys Elävät Kaupunkikeskustat ry:ssä 2 kpl
180 Riihimäen rakennetun ympäristön ohjelma 1 kpl
181 Kaupunginhallituksen toimialan käyttösuunnitelma; sivistyksen ja hyvinvoinnin toimialan selvitykset 1 kpl
182 Riihimäen kaupungin edustajan nimeäminen kotoutumispalvelujen valmistelussa 2018-2019
183 Osallistuminen ”Uuden sukupolven organisaatiot ja kuntajohtaminen” verkostohankkeeseen 1 kpl
184 Vuoden 2019 talousarvion ja vuosien 2020 – 2021 taloussuunnitelman laadinta
185 Viranhaltijapäätökset 2 kpl
186 Ilmoitusasiat
187 Ilmoitus kaupunginhallitukselle saapuneista yhdistysten, yhteisöjen ja kuntayhtymien pöytäkirjojen jäljennöksistä
188 Ilmoitus kaupunginhallitukselle saapuneista lautakuntien ja niiden jaostojen sekä toimikuntien pöytäkirjojen jäljennöksistä
189 Ajankohtaiset tietoon saatettavat ja konserniohjausta koskevat asiat
190 Valitusosoitus

 


,


OLIKO SISÄLLÖSTÄ APUA?

Kyllä 0 Ei 0 Kyllä 0 Ei 0

Kommentit on suljettu.