Päätöksenteko

Kaupunginhallitus 13.8.2018, esityslista

§ Otsikko Liitteet
Läsnäolijat ja pöytäkirjantarkastajat
250 Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen
251 Pöytäkirjantarkastajien valinta
252 Kokouksen työjärjestyksen hyväksyminen
253 Riihimäen hyvinvointipolitiikka 1 kpl
254 Vastaus kuntalaisaloitteeseen koskien Lüganusen kunnan ja Riihimäen kaupungin välisen yhteistyön virallistamista 1 kpl
255 Kutsu osallistua Szolnokin kaupungin Goulash Festivaaleille 2 kpl
256 Museoselvityksen merkitseminen tiedoksi 1 kpl
257 Oikaisuvaatimus Peltosaaren koulun rehtorin päätökseen § 49/2018
258 Robotisaatiosta vetovoimaa ja edelläkävijyyttä Riihimäelle EAKR -hanke 1 kpl
259 Riihimäen seudun terveyskeskuksen ky:n toimintakertomus ja tilinpäätös vuodelta 2017 3 kpl
260 Kaupunginjohtajan tulospalkkaus 1.9.2018 1 kpl
261 Riihimäen kaupungin tietoturva- ja tietosuojapolitiikka 2 kpl
262 Lausunto Kanta-Hämeen pelastuslaitoksen vuoden 2019 talousarviovalmistelua varten 1 kpl
264 Sosiaali- ja terveysjohtajan viran julistaminen haettavaksi 2 kpl
265 Hankintapolitiikka
266 Vuoden 2019 talousarvion ja vuosien 2020 – 2021 taloussuunnitelman laadinta; JHS 200 palveluluokitus 1 kpl
267 Kaupunginjohtajan osallistuminen Riihimäen Tilat ja Kehitys Oy:n seminaarimatkalle Itävaltaan
268 Kojamo Oyj:n osakkeiden myynti
269 Riihimäen kaupungin vakuutusturva; hankintapäätös 3 kpl
270 Kvartaaliraportti tammi-kesäkuu 2018 1 kpl
271 Viranhaltijapäätökset 3 kpl
272 Ilmoitusasiat
273 Ilmoitus kaupunginhallitukselle saapuneista yhdistysten, yhteisöjen ja kuntayhtymien pöytäkirjojen jäljennöksistä
274 Ilmoitus kaupunginhallitukselle saapuneista lautakuntien ja niiden jaostojen sekä toimikuntien pöytäkirjojen jäljennöksistä
275 Ajankohtaiset tietoon saatettavat ja konserniohjausta koskevat asiat
276 Valitusosoitus

,


OLIKO SISÄLLÖSTÄ APUA?

Kyllä 0 Ei 0 Kyllä 0 Ei 0

Kommentit on suljettu.