Päätöksenteko

Kaupunginhallitus 13.12.2017, pöytäkirja

§ Otsikko Liitteet
Läsnäolijat ja pöytäkirjantarkastajat
518 Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen
519 Pöytäkirjantarkastajien valinta
520 Kokouksen työjärjestyksen hyväksyminen
521 Kaupunginvaltuuston 11.12.2017 pitämän kokouksen päätösten täytäntöönpano 3 kpl
522 Työterveyshuollon toimintasuunnitelman päivitys 1 kpl
523 Talkoovapaakäytäntö vuonna 2018
524 Raportti nuorten yhteiskuntatakuun toteutumisesta Riihimäellä 2 kpl
525 Tasavallan presidentin vaalien vaalilautakuntien asettaminen 1 kpl
526 Riihimäen kaupungin tietoturvapolitiikka 1 kpl
527 Lausuntopyyntö hallituksen esitysluonnoksesta laiksi asiakkaan valinnanvapaudesta sosiaali- ja terveydenhuollossa 3 kpl
528 Hyödyke tai hyödykeryhmäkohtaiset poistosuunnitelmat 1 kpl
529 Rahoitus ja korkoriskien hallinnan strategiakartoitus ja toimenpiteet
530 Viranhaltijapäätökset 3 kpl
531 Ilmoitusasiat
532 Ilmoitus kaupunginhallitukselle saapuneista yhdistysten, yhteisöjen ja kuntayhtymien pöytäkirjojen jäljennöksistä
533 Ilmoitus kaupunginhallitukselle saapuneista lautakuntien ja niiden jaostojen sekä toimikuntien pöytäkirjojen jäljennöksistä
534 Ajankohtaiset asiat
535 Riihimäen Urheilusukeltajat ry:n palkitseminen uppopallon seurajoukkueiden Champions Cup -turnauksen voitosta
536 Valitusosoitus

 


,


OLIKO SISÄLLÖSTÄ APUA?

Kyllä 0 Ei 0 Kyllä 0 Ei 0

Kommentit on suljettu.