Päätöksenteko

Kaupunginhallitus 11.6.2018, pöytäkirja

§ Otsikko Liitteet
Läsnäolijat ja pöytäkirjantarkastajat
213 Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen
214 Pöytäkirjantarkastajien valinta
215 Kokouksen työjärjestyksen hyväksyminen
216 Kaupunginvaltuuston 4.6.2018 pitämän kokouksen päätösten täytäntöönpano 3 kpl
217 Palkkasaatavien oikaisua koskevan toimivallan delegoiminen
218 Kuuloja, Fortum Waste Solutions Oy:n asemakaavan muutos 2 kpl
219 Valtakunnallisen työterveysyhtiön perustaminen 1 kpl
220 Riihimäen seudun terveyskeskuksen kuntayhtymän vuoden 2019 toiminta- ja taloussuunnitelmaa koskeva omistajaohjaus
221 Asemakaavan muuttaminen; Hämeenkatu 48-50 (Rity-talo) 4 kpl
222 Lausunto tiesuunnitelmasta Vt 3 Herajoen eritasoliittymän liityntäpysäköintialue; Uudenmaan ELY-keskus 2 kpl
223 Valtuustoaloite avohakkuuttomasta kuntametsien hoidosta 1 kpl
224 Sisäisen tarkastuksen raportointi 1/2018
225 Oikaisuvaatimus virkajärjestelyihin
226 Osallistuminen Ratkaisumalleja taiteen yhdistämiseksi rakentamiseen -hankkeen (ESR) rahoitukseen
227 Ei-julkisuuteen asiat
228 Viranhaltijapäätökset 2 kpl
229 Ilmoitusasiat
230 Ilmoitus kaupunginhallitukselle saapuneista yhdistysten, yhteisöjen ja kuntayhtymien pöytäkirjojen jäljennöksistä
231 Ilmoitus kaupunginhallitukselle saapuneista lautakuntien ja niiden jaostojen sekä toimikuntien pöytäkirjojen jäljennöksistä
232 Ajankohtaiset tietoon saatettavat ja konserniohjausta koskevat asiat
233 Valitusosoitus

,


OLIKO SISÄLLÖSTÄ APUA?

Kyllä 0 Ei 0 Kyllä 0 Ei 0

Kommentit on suljettu.