Päätöksenteko

Kaupunginhallitus 11.3.2019, esityslista

§ Otsikko Liitteet
Läsnäolijat ja pöytäkirjantarkastajat
80 Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen
81 Pöytäkirjantarkastajien valinta
82 Kokouksen työjärjestyksen hyväksyminen
83 Valtuustoaloite tulkkauksen ja muiden monikulttuurisuuden aiheuttamien lisäkustannusten huomioimiseksi päiväkoti Saturnuksen budjetoinnissa 1 kpl
84 Valtuustoaloite koskien lapsivaikutusten arvioinnin toteutumista Riihimäen kaupungin toiminnassa 3 kpl
85 Maankäytön toteuttamisohjelma 2019-2029 1 kpl
86 Riihimäen hulevesitulvariskien alustava arviointi ja hulevesiriskialueiden nimeäminen 2 kpl
87 Valtuustoaloite koskien julkisilla hankinnoilla työllistämistä Riihimäellä 1 kpl
88 Elinvoimajohtajan viran perustaminen ja viran haettavaksi julistaminen
89 Hämeen maakuntaliiton perussopimuksen muuttaminen; Hämeen kesäyliopiston ylläpitäjän muutos 4 kpl
90 Eduskuntavaalien vaalilautakuntien ja vaalitoimikuntien asettaminen; päätöksen 11.2.2019 § 49 täydentäminen
91 Europarlamenttivaalien vaalilautakuntien ja vaalitoimikuntien asettaminen; päätöksen 11.2.2019 § 50 täydentäminen
92 Kaupungin talousarviolainojen takaisinmaksua koskeva linjaus
93 Riihimäen kaupungin talous- ja henkilöstöhallinnon palkanlaskentapalvelujen järjestäminen
94 Viranhaltijapäätökset 3 kpl
95 Ilmoitusasiat
96 Ilmoitus kaupunginhallitukselle saapuneista yhdistysten, yhteisöjen ja kuntayhtymien pöytäkirjojen jäljennöksistä
97 Ilmoitus kaupunginhallitukselle saapuneista lautakuntien ja niiden jaostojen sekä toimikuntien pöytäkirjojen jäljennöksistä
98 Ajankohtaiset tietoon saatettavat ja konserniohjausta koskevat asiat
99 Valitusosoitus

,


OLIKO SISÄLLÖSTÄ APUA?

Kyllä 0 Ei 1 Kyllä 0 Ei 1

Kommentit on suljettu.