KHO hyväksyi Riihimäen tilinpäätöksiä koskeneet valitukset

Korkein hallinto-oikeus (KHO) on hyväksynyt Riihimäen kaupunginhallituksen tekemät valitukset tilinpäätöksiä ja kaupungin poistosuunnitelmaa koskevassa asiassa. KHO:n päätös tarkoittaa sitä, että Riihimäen kaupungin vuosien 2012, 2014 ja 2015 tilinpäätökset antavat oikean kuvan ja riittävät tiedot kaupungin taloudellisesta asemasta. Lisäksi kaupungin poistosuunnitelmassa määritellyt hyödykkeiden poistoajat on määritelty kestäviksi ja perustelluiksi. KHO:n päätös muutti näin Hämeenlinnan hallinto-oikeuden lokakuussa … Lue lisää

Earth Hour sammuttaa lauantaina valoja Riihimäellä

Riihimäki osallistuu lauantaina maailmanlaajuiseen Earth Hour – kampanjaan. Valot sammuvat illalla Riihimäellä Granitin aukiolta, vanhan kaupungintalon pihamaalta, pohjoiselta koululta ja Istuinkiven hallin pihamaalta. Myös lasimuseon ja metsästysmuseon pihavalaistus sammutetaan. Valot sammutetaan tunniksi klo. 20.30 – 21.30. Earth Hour on ympäristöjärjestö WWF:n järjestämä maailman suurin ilmastotapahtuma, johon kaikki voivat osallistua. Tapahtuman aikana näytetään valomerkki ilmaston puolesta … Lue lisää

Riihimäen kaupunki osallistuu Pride-viikkoon

Riihimäen kaupunki osallistuu Suomen suurimpaan ihmisoikeustapahtumaan, Helsinki Prideen kesäkuussa. Kaupunki asettaa toimikunnan suunnittelemaan viikon käytännön järjestelyitä. Sateenkaariliputusta järjestetään mahdollisuuksien mukaan ainakin kaupungintalon, Puhaltajapatsaan, Vesilinnan, Graniitin aukion ja Merkoksen lippusaloissa. Päätös Pride-viikkoon osallistumisesta syntyi kaupunginhallituksessa äänestyksen jälkeen äänin 7–4. Liputus sai alkunsa valtuustoaloitteesta. Ennen kaupunginhallituksen maanantaista käsittelyä valtuustoaloitteessa esille tuotua liputusta oli käsitelty myös sivistys- ja … Lue lisää

Riihimäen kaupungin tilinpäätös 2018

Vuoden 2018 tilinpäätös on noin 2,6 milj. euroa alijäämäinen. Kaupungin tulos ilman vesihuoltoliikelaitosta on 4,9 milj.euroa alijäämäinen. Vesihuoltoliikelaitoksen (VHL) tulos on 2,3 milj.euroa ylijäämäinen. Vuonna 2018 kaupungin talous toteutui asetettua tavoitetta paremmin. Kaupungin tilikauden tulos olisi ilman sairaanhoitopiirin peruspääoman tulosvaikutteista alaskirjausta 7,1 milj. euroa ylijäämäinen (kaupunki 4,8 milj. euroa ja VHL 2,3 milj. euroa). Kanta-Hämeen … Lue lisää

Riihimäki haluaa tietää millainen kaupunki on sinun mielestäsi

Riihimäen kaupunki haluaa tietää, millainen kaupunki se on paikallisten ja muualla asuvien mielestä. Sitä varten kaupunki on aloittanut bränditutkimuksen, jonka avulla ihmisten mielikuvia ja kokemuksia selvitetään. ”Haluamme kartoittaa Riihimäen omaleimaisuus- ja vetovoimatekijöitä. Teemme kyselyn laajalla otannalla, jotta saisimme kattavan näkemyksen siitä, miten Riihimäellä, lähikunnissa ja muualla Suomessa kaupunki koetaan. Haluamme tietää, mikä saisi riksulaiset viihtymään … Lue lisää

Riihimäen tunnettuus ja imago seutukaupunkien keskitasoa

Riihimäen kaupungin tunnettuus on seutukaupunkien keskitasoa tai hieman sen yläpuolella. Kaupungilla on myös hieman keskimääräistä myönteisempi imago. Asia käy ilmi Kuntaliiton toteuttamasta seutukaupunkien vetovoimatutkimuksesta. Seutukaupunkien vetovoimatutkimuksessa selvitettiin 55:n Suomen kaupungin tunnettuutta, imagoa ja vetovoimaa. Tutkimus toteutettiin sähköisenä tiedonkeruuna tammikuussa 2019 ja se perustuu yhteensä noin 12 800 vastaukseen. Tutkimuksen toteutti Innolink Oy. Seutukaupunkeja ovat kaupungit, … Lue lisää

Kanta-Hämeen liikennöinnin täydentävä tarjouskilpailu

Kanta-Hämeen kuntien vammaispalvelulain ja sosiaalihuoltolain mukaisten matkojen liikennöinnin täydennyskilpailutus. Liikennöinti Kanta-Häme hankintailmoitus HILMA 20190315 Liikennöinti Kanta-Häme hankintailmoitus EUVL 20190318 Näin teet tarjouksen Hämeenlinnan kaupungille 20181115

Riihimäen meluselvitys 2019

Riihimäen meluselvitys valmistui vuonna 2019. Työn tarkoituksena oli päivittää vuonna 2008 laadittu meluselvitys. Työssä selvittiin Riihimäen melutilanne sekä melualueilla asuvien asukkaiden määrä. Laskennallisessa selvityksessä kartoitettiin Riihimäen melutilanne tie- ja raideliikennemelun osalta. Tilanne muiden melulähteiden osalta arvioitiin yleisluonteisesti olemassa olevan tiedon pohjalta. Melutilanteen kartoitus tehtiin sekä nykytilanteesta, että vuoden 2035 ennustetilanteesta. Melutilanteen kartoituksessa selvitettiin sekä päivä … Lue lisää

Kansallispukupäivä kaupungin kutomolla 11.5.

Lauantaina 11.5. juhlistetaan kutomon ja kansalaisopiston yhteistä 30 vuotista taivalta, kansallispukutunnelmissa! Kutomolla on avoimet ovet, kahvitarjoilu sekä kansalaisopiston oppilaskunta järjestää arpajaiset, jossa voi voittaa kutomolla kudottuja tuotteita. Tilaisuus houkuttelee pukeutumaan kansallispukuun, joka monen kaapista löytyy, mutta jää monesti käyttämättä. Kutomon toimintaan ja tiloihin pääsee tutustumaan ja samalla näkemään erilaisia kansallispukuja. Vuokko Lyytinen on tuon päivän … Lue lisää

Riihimäen kaupungin 49 prosentin osuuden myynti Riihimäen Kaukolämpö Oy:stä Aberdeen Standard Investmentsille on saatettu päätökseen

Riihimäen kaupunki ja Aberdeen Standard Investments Economic Infrastructure-yksikkö ovat viimeistelleet yritysoston, jonka myötä Aberdeen Standard Investments on hankkinut 49 prosentin omistusosuuden Riihimäen Kaukolämpö Oy:stä. Riihimäen Kaukolämpö on kaukolämpö- sekä maakaasutoimittaja Riihimäen alueella Etelä-Suomessa. Yritysosto vietiin päätökseen 28. helmikuuta 2019 kaupunginvaltuuston ja -hallituksen hyväksyttyä yritysoston ja kun kaikki tavanomaiset toimenpiteet suoritettiin loppuun. Riihimäen Kaukolämpö on perustettu … Lue lisää