Työmatkalipun kelpoisuus Väinö Paunu Oy:n busseissa päättyy

Työmatkalippu ei 1.6.2017 alkaen enää kelpaa maksuvälineenä Väinö Paunu Oy:n busseissa. Muutokset johtuvat Väinö Paunu Oy:n nykyisten sopimusten päättymisestä ja liikenteen muuttumisesta markkinaehtoiseksi. Työmatkalippu on Riihimäen kaupungin tukema lipputuote. Joukkoliikennettä säätelevän lainsäädännön mukaan viranomainen (Riihimäen kaupunki) ei voi maksaa lipputukea markkinaehtoiseen liikenteeseen. Näin ollen Väinö Paunu Oy ei voi enää jatkossa saada työmatkalipulla matkustamisesta muuta korvausta … Lue lisää

Riihimäen haja-asutusalueella siirrytään kunnan järjestämään jätteenkuljetukseen 1.4.2017

Kiinteistön haltijan järjestämä jätteenkuljetus päättyy Riihimäen haja-asutusalueella Korkeimman hallinto-oikeuden vahvistaman jätelautakunnan päätöksen mukaisesti 31.3.2017. 1.4.2017 alkaen kunnan vastuulle kuuluvaa seka-, kuiva- ja biojätettä saa kuljettaa ja kerätä kiinteistöiltä ainoastaan Riihimäen kuntaurakan urakoitsija (Remeo Oy, ent. SUEZ Suomi Oy). Urakkaa hallinnoi Riihimäen kaupungin tekemän sopimuksen nojalla Kiertokapula Oy. Käytännössä Kiertokapula hoitaa jatkossa muun muassa seuraavat jätehuollon järjestämiseen liittyvät tehtävät: jätteenkuljetusten kilpailuttaminen … Lue lisää

Rakennetun ympäristön työpaja 14.3.2017

Riihimäen kaupunkiympäristö on runsas: pienessä kaupungissa on ajallisia kerrostumia, jotka kertovat tarinaa kulttuurin, teollisuuden, rautateiden ja asukkaiden muokkaamasta kaupungista. Veturitallit ja Rautatienpuisto, Lasimuseo, Hämeenkadun funkkistalot, jälleenrakennuskauden omakotialueet – Riihimäellä on paljon arvokkaita rakennetun ympäristön kokonaisuuksia. Miten kaupunkia edelleen rakentavissa suunnitelmissa tulisi huomioida tämä rikkaus? Mitkä olisivat Riihimäen erityispiirteet, joilla erottua? Tule työpajaan keskustelemaan Riihimäen rakennetusta … Lue lisää

Merkkihenkilöitä Riihimäen paikannimissä

Riihimäellä on useita paikallisten merkkihenkilöiden mukaan nimettyjä katuja. Merkkihenkilöiden mukaan nimettyjä katuja voi tarkastella nyt karttapalvelussa. Kadut on järjestetty nimen mukaan. Klikkaamalla nimeä, kartta kohdistuu kadun kohdalle. Tutustu karttaan! Tiedot on koonnut Kalervo Huttunen. Lähdeteos Kalevi Penttilä: Aapiskujalta Öllerinkadulle. Riihimäen katunimistöstä ja sen suunnittelusta. Riihimäki 2009. Luettelo ei kata kaikkia nimiä

Riihimäen asematunneli piristyy taiteella

Ruotsalainen katutaiteilija Ola Kalnins tulee tekemään muraalitaideteoksen Asematunneliin. Työ toteutetaan osana valtakunnallista UPEA16-katutaidefestivaalia ja osuu samalla myös Riihimäen taiteiden yön tapahtumiin perjantaina 2.9. Malmön tunnetuimpiin pitkän linjan graffititaiteilijoihin lukeutuva Kalnins on aloittanut katutaideuransa jo 13-vuotiaana. Matkalla vaihtui lukio täysipäiväiseen maalaamiseen ja kadut gallerioihin ja kansainväliseen yhteistyöhön. Tällä hetkellä taiteilijan valtavat kanvasmaalaukset kiertävät menestyvissä näyttelyissä eri … Lue lisää

Metsänhoitotyöt Riihimäen kaupungin talousmetsissä

TIEDOTE 3.7.2016 Metsänhoitotyöt Riihimäen kaupungin talousmetsissä Metsänhoitotöitä suoritetaan seuraavissa kohteissa: kuvio hakkuutapa 2 päätehakkuu 25 päätehakkuu 36 päätehakkuu 182 harvennushakkuu 189 harvennushakkuu 192 harvennushakkuu 229 harvennushakkuu 234 päätehakkuu 236 harvennushakkuu 246 harvennushakkuu Kuviot löytyvät Hakkuut talousmetsissä 2016 Metsänhoitotöiden tavoitteena on metsän uudistaminen ja kasvun turvaaminen. Aikataulu: elokuu – joulukuu 2016. Kohteiden toteuttamisesta vastaa Tekniikan ja … Lue lisää

Vantaanjoen varren metsänhoitotyöt kuviolla 258 Palojoentie – Uusi Karhintie

TIEDOTE 9.2.2016 Maisematyöluvan mukaisesti alueella on noin vuosi sitten tehty aluskasvillisuuden raivaustöitä ja tänä vuonna työ jatkuu puustonharvennuksena. Tavoitteena on maisemallisen arvon, käytettävyyden, valon ja turvallisuuden lisääminen, sekä metsän kasvun parantaminen. ELY-keskuksen tutkimusten mukainen liito-oravien esiintymisalue on rajattu harvennustöiden ulkopuolelle. Erityisominaisuuksien vuoksi alueen harvennus suoritetaan miestyönä ja ainoastaan puiden rungot ja hakkuujätteet käydään keräämässä konevoimin … Lue lisää

Auringonkukat auenneet

Sisääntuloteiden auringonkukkapeltojen kukat ovat auenneet. Pelloista voi poimia kukkia kotitarpeiksi. Suosituksena on noin 10 kukkaa poimijaa kohden.