Herajoen keskustan asemakaava

  Herajoen keskeiset alueet ovat vailla asemakaavaa. Asemakaavalla tulee ratkaista mm. Herajoentien ja MT 130:n välinen katuyhteys, koulun toiminta ja mahdollinen laajentuminen ja kevyen liikenteen järjestelyt. Toimitila- ja asuinrakentamismahdollisuudet tutkitaan. Alueen maankäytössä on huomioitava erityisesti liikennemelu, oleva ja tuleva maakaasulinja sekä pohjavesiasiat. Aluetta koskeva tarkentava meluselvitys on valmistunut joulukuussa 2010. Osallistumis- ja arviointisuunnitelma on valmistunut … Lue lisää

Mattilan länsiosan asemakaavan muutos

Asemakaava koskee 21. kaupunginosan, Mattilan kortteleita 106 ja 2110 sekä niiden välistä asemakaavoittamatonta aluetta. Asemakaavan ja asemakaavamuutoksen tavoitteena on liittää Mattilan kortteleiden 106 ja 2110 välinen asemakaavoittamaton alue pääosaltaan edellämainittuihin kortteleihin. Lisäksi kaavoitustyön yhteydessä selvitetään Kolehmaisenkadun mahdollinen jatkaminen mt 130:lle, sekä luodaan mahdollisuudet kevyen liikenteen yhteyden rakentamiseksi mt 130:n itäpuolelle ja eritason rakentamiseksi mt 130:n … Lue lisää