Arolampi I ja II asemakaava ja asemakaavan muutos

Ilmakuva 2016, Röni-kuva Oy Riihimäen kaupungin kaupunkisuunnittelun vastuualueella laaditaan asemakaavaa ja asemakaavan muutosta Arolammin eritasoliittymän kaakkoissektoriin. Aiemmin vireille tulleita Arolampi I ja Arolampi II asemakaavahankkeita viedään eteenpäin yhtenä hankkeena Arolampi I ja II.   Asemakaavan ja asemakaavan muutoksen tavoite: Kaavoituksen tavoitteena on mahdollistaa työpaikka-alueen sijoittaminen alueelle, joka rajautuu pohjoisessa Hyvinkääntiehen ja lännessä maantie 130:een. Kaavoitettavan … Lue lisää

Ruotsinkatu 5 asemakaavan muutos

Asemakaavamuutos Ruotsinkatu 5 (ent. kuvataidekoulu ja Petsamon monitoimitalo) on Riihimäen kaupungin toimitilaohjelmassa 2017-2026 tila, josta kaupunki pyrkii luopumaan mahdollisimman nopealla aikataululla. Asemakaavamuutoksen tavoitteena on muuttaa kulttuuri- ja kokoontumistoimintaa palveleva rakennusten korttelialue (YYL) käyttötarkoitukseltaan asumiseen. Kaava mahdollistaa myös palveluasumisen tai päiväkodin sijoittamisen alueelle. Asemakaava laaditaan joustavaksi niin, että suunnittelualueella sijaitseva rakennus voidaan joko säilyttää tai mahdollisesti … Lue lisää

Kontiontie 41-43 asemakaavan muutos

Kaavoitettava alue sijaitsee n. 1,5 kilometriä Riihimäen rautatieasemasta luoteeseen, Uramon kaupunginosassa Kontiontien ja Kuokkutien kulmauksessa. Uramon korttelin 5 tontti 6 (kiinteistötunnus 694-13-5-6) on yksityisessä omistuksessa. Vuokra-alue kiinteistöstä 694-13-9903-12 on Riihimäen kaupungin omistama. Riihimäen kaupunginhallitus on edellyttänyt kaavamuutokseen ryhtymistä kaavoitusohjelman 2018 hyväksymisen yhteydessä 26.2.2018 § 64. Kontiontie 41-43 on kaavoitusohjelman 2018 kohde A15. Asemakaavamuutoksen tavoitteena on … Lue lisää

Kuuloja, Fortum Waste Solutions Oy

Asemakaavan muutoksen tavoitteena on mahdollistaa monipuolisempi kierrätystoiminta (mm. muovijäte) sekä kevytrakenteisten varastohallien rakentaminen Fortum Waste Solutions Oy:n laitosalueella. Suunnittelualue rajautuu luoteessa rata-alueeseen ja idässä sekä etelässä Talteentiehen.   Aloitusvaihe Osallistumis- ja arviointisuunnitelma selostuksen liitteenä   Luonnosvaihe Kuuloja, Fortum Waste Solutions Oy asemakaavamuutos oli nähtävillä 19.3. – 6.4.2018 (MRA 30 §) Riihimäen kaupunkisuunnittelun ilmoitustaululla osoitteessa Eteläinen … Lue lisää

Lidl

Kaavoituksen tavoitteena on mahdollistaa vähittäiskaupan suuryksikön sijoittaminen Etelän Viertotien ja Kulmalan puistokadun risteyksen kaakkoiskulmaan. Alue on tällä hetkellä teollisuusaluetta. Aloitusvaihe Osallistumis- ja arviointisuunnitelma   Lisätietoja:   Osallistumis- ja arviointisuunnitelmaan voi tutustua myös kaupunkisuunnittelun tiloissa osoitteessa Ete­­läinen Asemakatu 4. Suosittelemme sopimaan tapaamisesta etukäteen.  

VR:n terminaalialue

                        VR:n terminaalialueen asemakaava ja asemakaavan muutos Osallistumis- ja arviointisuunnitelma   Lisätietoja: Sähköposti: etunimi.sukunimi@riihimaki.fi Suosittelemme sopimaan tapaamisesta etukäteen  

Herajoki etelä I

                        Osallistumis- ja arviointisuunnitelma alustava aluerajaus Herajoki etela I , ilmakuvia alueelta, Röni-Kuva OY, 2016                      

Parooninmäki

asemakaava ja asemakaavan muutos Ilmakuva: Röni-Kuva Oy   Asemakaavan muutoksen ja laajennuksen tarkoituksena on nykyisen teollisuusalueen toimintaedellytysten parantaminen. Osallistumis- ja arviointisuunnitelma 09.10.2017 Asemakaavan luonnosvaihe Asemakaavamuutoksen luonnos oli maankäyttö- ja rakennusasetuksen 30 §:n mukaisesti nähtävillä 16.10. – 3.11.2017 kaupunkisuunnittelun vastuualueen ilmoitustaululla osoitteessa Eteläinen Asemakatu 4 (3. krs) sekä tällä verkkosivulla. Esittely- ja keskustelutilaisuus järjestettiin maanantaina 23.10.2017 … Lue lisää

Y-tontti Pillikatu

Kaupunginhallitus päätti 14.12.2009 käsitellessään Kalmun osayleiskaavaehdotusta pyytää teknistä keskusta selvittämään vaihtoehtoiset omakotiasutuksen tiivistämismahdollisuudet taajamassa. Kaavoitusyksikössä on valmistunut 23.3.2011 selvitys ”Omakotirakentamisen täydennysmahdollisuudet taajamaalueella”. Y-tontti Pillikatu on yksi tässä selvityksessä esitetyistä täydennysrakentamiskohteista. Asemakaavan muutoksen tarkoituksena on muuttaa Punkantienristeyksen kaupunginosassa Pillikadun päässä sijaitseva Y-korttelialue asuinkäyttöön. Kaavamuutosalue on kooltaan noin 1 ha. Alueen rajaus tarkentuu työn kuluessa. Kuulutus 11.1.2015, Aamuposti Alueen alustava rajaus Osallistumis- … Lue lisää

Y-tontti Upokkaantie

Kaupunginhallitus päätti 14.12.2009 käsitellessään Kalmun osayleiskaavaehdotusta pyytää teknistä keskusta selvittämään vaihtoehtoiset omakotiasutuksen tiivistämismahdollisuudet taajamassa. Kaavoitusyksikössä on valmistunut 23.3.2011 selvitys ”Omakotirakentamisen täydennysmahdollisuudet taajamaalueella”. Y-tontti Upokkaantie on yksi tässä selvityksessä esitetyistä täydennysrakentamiskohteista. Asemakaavan muutoksen tarkoituksena on muuttaa Kumelan kaupunginosassa Upokkaantien varrella sijaitseva Y-korttelialue asuinkäyttöön. Kaavamuutosalue on kooltaan 7 000 m2. Alueen rajaus tarkentuu työn kuluessa. Kuulutus 11.1.2015 Aamuposti Alueen alustava rajaus Osallistumis- ja … Lue lisää