Petsamonkadun pohjoispään asemakaava ja asemakaavan muutos

Asemakaava ja asemakaavanmuutos Asemakaavan ja asemakaavamuutoksen tarkoituksena on Petsamonkadun pohjoispään liikenteen selvittäminen sekä uusien teollisuustonttien osoittaminen kaupungin omistamalle maalle. Alue sijaitsee noin 2,5 km Riihimäen rautatieasemasta pohjoiseen Juppalan kaupunginosassa. Alue sijoittuu Pohjoisen Rautatienkadun länsipuolelle ja Hallakadun pohjoispuolelle. Kaavamuutosalue on kooltaan n. 14,5 ha.   Aloitusvaihe Alueen alustava rajaus Osallistumis- ja arviointisuunnitelma (päivitetty 27.5.2016)   Luonnosvaihe Petsamonkadun … Lue lisää

Arolampi I ja II asemakaava ja asemakaavan muutos

Ilmakuva 2016, Röni-kuva Oy Riihimäen kaupungin kaupunkisuunnittelun vastuualueella laaditaan asemakaavaa ja asemakaavan muutosta Arolammin eritasoliittymän kaakkoissektoriin. Aiemmin vireille tulleita Arolampi I ja Arolampi II asemakaavahankkeita viedään eteenpäin yhtenä hankkeena Arolampi I ja II.   Asemakaavan ja asemakaavan muutoksen tavoite: Kaavoituksen tavoitteena on mahdollistaa työpaikka-alueen sijoittaminen alueelle, joka rajautuu pohjoisessa Hyvinkääntiehen ja lännessä maantie 130:een. Kaavoitettavan … Lue lisää

Ruotsinkatu 5 asemakaavan muutos

Asemakaavamuutos Ruotsinkatu 5 (ent. kuvataidekoulu ja Petsamon monitoimitalo) on Riihimäen kaupungin toimitilaohjelmassa 2017-2026 tila, josta kaupunki pyrkii luopumaan mahdollisimman nopealla aikataululla. Ruotsinkatu 5 on kaavoitusohjelma 2018 kohde A11. Asemakaavamuutoksen tavoitteena on muuttaa kulttuuri- ja kokoontumistoimintaa palveleva rakennusten korttelialue (YYL) käyttötarkoitukseltaan asumiseen. Kaava mahdollistaa myös palveluasumisen tai päiväkodin sijoittamisen alueelle. Asemakaava laaditaan joustavaksi niin, että suunnittelualueella … Lue lisää

Kontiontie 41-43 asemakaavan muutos

Kaavoitettava alue sijaitsee n. 1,5 kilometriä Riihimäen rautatieasemasta luoteeseen, Uramon kaupunginosassa Kontiontien ja Kuokkutien kulmauksessa. Uramon korttelin 5 tontti 6 (kiinteistötunnus 694-13-5-6) on yksityisessä omistuksessa. Vuokra-alue kiinteistöstä 694-13-9903-12 on Riihimäen kaupungin omistama. Riihimäen kaupunginhallitus on edellyttänyt kaavamuutokseen ryhtymistä kaavoitusohjelman 2018 hyväksymisen yhteydessä 26.2.2018 § 64. Kontiontie 41-43 on kaavoitusohjelman 2018 kohde A15. Asemakaavamuutoksen tavoitteena on … Lue lisää

Lidl

Kaavoituksen tavoitteena on mahdollistaa vähittäiskaupan suuryksikön sijoittaminen Etelän Viertotien ja Kulmalan puistokadun risteyksen kaakkoiskulmaan. Alue on tällä hetkellä teollisuusaluetta. Aloitusvaihe Osallistumis- ja arviointisuunnitelma   Lisätietoja:   Osallistumis- ja arviointisuunnitelmaan voi tutustua myös kaupunkisuunnittelun tiloissa osoitteessa Ete­­läinen Asemakatu 4. Suosittelemme sopimaan tapaamisesta etukäteen.  

VR:n terminaalialue

                        VR:n terminaalialueen asemakaava ja asemakaavan muutos Osallistumis- ja arviointisuunnitelma   Lisätietoja: Sähköposti: etunimi.sukunimi@riihimaki.fi Suosittelemme sopimaan tapaamisesta etukäteen  

Herajoki etelä I

                        Osallistumis- ja arviointisuunnitelma alustava aluerajaus Herajoki etela I , ilmakuvia alueelta, Röni-Kuva OY, 2016                      

Parooninmäki

asemakaava ja asemakaavan muutos Ilmakuva: Röni-Kuva Oy   Asemakaavan muutoksen ja laajennuksen tarkoituksena on nykyisen teollisuusalueen toimintaedellytysten parantaminen. Osallistumis- ja arviointisuunnitelma 09.10.2017 Asemakaavan luonnosvaihe Asemakaavamuutoksen luonnos oli maankäyttö- ja rakennusasetuksen 30 §:n mukaisesti nähtävillä 16.10. – 3.11.2017 kaupunkisuunnittelun vastuualueen ilmoitustaululla osoitteessa Eteläinen Asemakatu 4 (3. krs) sekä tällä verkkosivulla. Esittely- ja keskustelutilaisuus järjestettiin maanantaina 23.10.2017 … Lue lisää

Y-tontti Pillikatu

Kaupunginhallitus päätti 14.12.2009 käsitellessään Kalmun osayleiskaavaehdotusta pyytää teknistä keskusta selvittämään vaihtoehtoiset omakotiasutuksen tiivistämismahdollisuudet taajamassa. Kaavoitusyksikössä on valmistunut 23.3.2011 selvitys ”Omakotirakentamisen täydennysmahdollisuudet taajamaalueella”. Y-tontti Pillikatu on yksi tässä selvityksessä esitetyistä täydennysrakentamiskohteista. Asemakaavan muutoksen tarkoituksena on muuttaa Punkantienristeyksen kaupunginosassa Pillikadun päässä sijaitseva Y-korttelialue asuinkäyttöön. Kaavamuutosalue on kooltaan noin 1 ha. Alueen rajaus tarkentuu työn kuluessa. Kuulutus 11.1.2015, Aamuposti Alueen alustava rajaus Osallistumis- … Lue lisää

Y-tontti Upokkaantie

Kaupunginhallitus päätti 14.12.2009 käsitellessään Kalmun osayleiskaavaehdotusta pyytää teknistä keskusta selvittämään vaihtoehtoiset omakotiasutuksen tiivistämismahdollisuudet taajamassa. Kaavoitusyksikössä on valmistunut 23.3.2011 selvitys ”Omakotirakentamisen täydennysmahdollisuudet taajamaalueella”. Y-tontti Upokkaantie on yksi tässä selvityksessä esitetyistä täydennysrakentamiskohteista. Asemakaavan muutoksen tarkoituksena on muuttaa Kumelan kaupunginosassa Upokkaantien varrella sijaitseva Y-korttelialue asuinkäyttöön. Kaavamuutosalue on kooltaan 7 000 m2. Alueen rajaus tarkentuu työn kuluessa. Kuulutus 11.1.2015 Aamuposti Alueen alustava rajaus Osallistumis- ja … Lue lisää