Petsamonkadun pohjoispään asemakaava ja asemakaavan muutos

Asemakaava ja asemakaavanmuutos Asemakaavan ja asemakaavamuutoksen tarkoituksena on Petsamonkadun pohjoispään liikenteen selvittäminen sekä uusien teollisuustonttien osoittaminen kaupungin omistamalle maalle. Alue sijaitsee noin 2,5 km Riihimäen rautatieasemasta pohjoiseen Juppalan kaupunginosassa. Alue sijoittuu Pohjoisen Rautatienkadun länsipuolelle ja Hallakadun pohjoispuolelle. Kaavamuutosalue on kooltaan n. 14,5 ha.   Aloitusvaihe Alueen alustava rajaus Osallistumis- ja arviointisuunnitelma (päivitetty 27.5.2016)   Luonnosvaihe Petsamonkadun … Lue lisää

Koululais- ja opiskelijabussilipun kevään 2019 tilauslomake on julkaistu

Riihimäen koululaisten ja opiskelijoiden kevään 2019 bussilipun tilauslomake on julkaistu. Lipun voi ostaa Tietotuvasta. Lipun hinta peruskoululaisille on 57 € / lukukausi ja 2. asteen opiskelijoille 73 € / lukukausi. Tilauslomake sekä lisätietoja lipusta ja sen hankkimisesta löytyy täältä

Arolampi I ja II asemakaava ja asemakaavan muutos

Ilmakuva 2016, Röni-kuva Oy Riihimäen kaupungin kaupunkisuunnittelun vastuualueella laaditaan asemakaavaa ja asemakaavan muutosta Arolammin eritasoliittymän kaakkoissektoriin. Aiemmin vireille tulleita Arolampi I ja Arolampi II asemakaavahankkeita viedään eteenpäin yhtenä hankkeena Arolampi I ja II.   Asemakaavan ja asemakaavan muutoksen tavoite: Kaavoituksen tavoitteena on mahdollistaa työpaikka-alueen sijoittaminen alueelle, joka rajautuu pohjoisessa Hyvinkääntiehen ja lännessä maantie 130:een. Kaavoitettavan … Lue lisää

Joulumuistio 2018 kaupungin toiminnoissa

SOSIAALI- JA TERVEYSTOIMI  Lasten, nuorten ja perheiden sosiaalisen hyvinvoinnin palvelut Ei muutoksia aukioloajoissa. Aikuisten asumispalvelut Ei muutoksia aukioloaikoihin. Aikuisten sosiaalisen hyvinvoinnin palvelut Vanhuspalveluiden asiakaspalvelupiste on suljettu 27.–28.12.2018 ja 31.12.2018. Rautatiepuiston päivätoiminta on suljettu 27.–28.12.2018. Sosiaalikeskus on normaalisti arkipäivät auki. Muistisairaiden päivätoiminta Rentukka on normaalisti arkipäivät auki. Vapaaehtoiskeskus Virsu on normaalisti arkipäivät auki. Toimintakeskus Rivakka on … Lue lisää

Naapurien ja muiden asianosaisten kuuleminen suunnittelutarveratkaisussa ja poikkeamismenettelyssä (kuulutus on nähtävillä 4.1.2019 saakka)

Elisa Oyj on hakenut suunnittelutarveratkaisua ja poikkeamispäätöstä, jotka koskevat Kytöjärven kylän tilan Uimaranta II RN:o 694-409-1-135 vuokra-aluetta. Rakennuspaikka sijaitsee Harjunmaantien varressa. Vuokra-alueen pinta-ala on noin 4800 m². Alue on nykyisin rakentamaton. Hakemuksessa alueelle esitetään rakennettavaksi 91 metriä korkea matkaviestintukiasemamasto. Lisäksi rakennettaisiin laitesuoja, jonka koko on noin 8,5 kem². Kyseessä on MRL 16 §:n mukainen suunnittelutarvealue, … Lue lisää

Ruotsinkatu 5 asemakaavan muutos

Asemakaavamuutos Ruotsinkatu 5 (ent. kuvataidekoulu ja Petsamon monitoimitalo) on Riihimäen kaupungin toimitilaohjelmassa 2017-2026 tila, josta kaupunki pyrkii luopumaan mahdollisimman nopealla aikataululla. Ruotsinkatu 5 on kaavoitusohjelma 2018 kohde A11. Asemakaavamuutoksen tavoitteena on muuttaa kulttuuri- ja kokoontumistoimintaa palveleva rakennusten korttelialue (YYL) käyttötarkoitukseltaan asumiseen. Kaava mahdollistaa myös palveluasumisen tai päiväkodin sijoittamisen alueelle. Asemakaava laaditaan joustavaksi niin, että suunnittelualueella … Lue lisää

Paikallisliikenteen aikataulut jaetaan tänä syksynä kaikkiin koteihin

Riihimäen paikallisliikenteen kevään 2019 (9.12.2018 – 2.6.2019) painetut aikataulut jaetaan tänä syksynä kaikkiin koteihin. Aikataulut jaetaan yhdessä Koti & Kaupunki -julkaisun kanssa keskiviikkona 5.12.2018. Sähköisessä muodossa aikataulujulkaisu löytyy jo täältä

Kuuloja, Fortum Waste Solutions Oy:n asemakaavan muutos

Kuuloja, Fortum Waste Solutions Oy:n asemakaavan muutos on saanut lainvoiman 20.11.2018. Se mahdollistaa monipuolisemman kierrätystoiminnan (mm. muovijäte) sekä kevytrakenteisten varastohallien rakentamisen Fortum Waste Solutions Oy:n laitosalueella. Kaava-alue rajautuu luoteessa rata-alueeseen ja idässä sekä etelässä Talteentiehen.   Aloitusvaihe Osallistumis- ja arviointisuunnitelma selostuksen liitteenä   Luonnosvaihe Kuuloja, Fortum Waste Solutions Oy asemakaavamuutos oli nähtävillä 19.3. – 6.4.2018 … Lue lisää

Paikallisliikenteen kevään 2019 (9.12.2018 alkaen) aikataulut julkaistu

Riihimäen paikallisliikenteen 9.12.2018 – 2.6.2019 aikataulut on julkaistu. Uusi aikataulujulkaisu ja reittikartat löytyvät täältä. Juna-aikataulut vaihtuvat 9.12.2018, joten kaikille paikallisliikenteen linjoille tulee ainakin pieniä aikataulumuutoksia. Reittimuutoksia tulee linjoille 3 ja 8 sekä palvelulinjalle. Linjan 3 klo 12-15 lähdöt Merkokselta ajetaan Sakonkadun ja Kalevankadun kautta (Kalevankadulta pääsee jatkossa kaksi kertaa tunnissa Pohjankorven suuntaan) Linjan 8 klo … Lue lisää

Uusittu Keskuspuisto vihitään käyttöön 25. lokakuuta

Riihimäen perusparannettu Keskuspuisto ja uusi kiertoliittymä vihitään käyttöön torstaina 25.10.2018 Riihimäen Keskuspuiston perusparannusurakka valmistuu 31.10.2018. Hiukan ennakoiden puisto vihitään käyttöön torstaina 25.10.2018. Saneerauksen tavoitteena on ollut lisätä puiston käyttömahdollisuuksia, palauttaa puiston alkuperäistä, huoliteltua ja avointa ilmettä sekä uudistaa huonokuntoista kasvillisuutta. Keskuspuiston perusparannusprojektin suunnittelu kilpailutettiin keväällä 2017 ja perusparannusurakka keväällä 2018. Suunnittelijaksi valittiin Maisemasuunnittelu Sundman ja … Lue lisää