Huhtimonmäen tonttien luovutus (kuulutus on nähtävillä 22.11.2019 saakka)

Riihimäen kaupunki tarjoaa myytäväksi tai vuokrattavaksi 4 kpl omakotitontteja Jäkäläkujalta Huhtimonmäen asuinalueelta 11.– 22.11.2019. Hakuaika päättyy 22.11.2019 klo 13. Sitovan hakemuksen voi jättää yhden henkilöä/yritystä kohden. Mikäli hakemus koskee useampaa kuin yhtä tonttia (enimmillään kolmea), on hakemuksessa käytävä ilmi tonttien etusijajärjestys.  Hakemuksessa tulee myös ilmoittaa haluaako hakija ostaa vai vuokrata tontin.  Tontin hinta määräytyy Riihimäen … Lue lisää

Lidl 2 asemakaavamuutoksen ja tonttijaon muutoksen hyväksyminen (kuulutus on nähtävillä 22.11.2019 saakka)

Kaupunginvaltuusto on päätöksellään 7.10.2019 § 85 hyväksynyt Lidl 2 asema-kaavan muutoksen ja tonttijaon muutoksen. Asemakaavalla muodostuu 4. kaupunginosan, Peltokylän korttelin 4 tontti 8 sekä katu- ja puistoaluetta. Sitovalla tonttijaolla muodostuu 4. kaupunginosan, Peltokylän korttelin 4 tontti 8. Lisätietoja kaavasta: https://www.riihimaki.fi/lidl/ Riihimäellä 14.10.2019 Kaupunginhallitus  

Kiinteistökatselmus Sipiläntie – Lasitehtaantie – Kalevankatu – Keskuskatu – rautatie itään (kuulutus on nähtävillä 2.12.2019 saakka)

Kiinteistönomistajille ja -haltijoille ilmoitetaan, että Riihimäen kaupungin ympäristö- ja rakennuslautakunta tulee lokakuun ja marraskuun 2019 aikana toimittamaan rakennusjärjestyksen 3.4. kohdan tarkoittaman katselmuksen kaupungin pohjoisosan alueella. Alue rajautuu pohjoiseen linjasta Sipiläntie – Lasitehtaantie – Kalevankatu – Keskuskatu – rautatie itään. Katselmuksessa tarkastetaan, että rakennukset, niiden julkisivut ja muut ulkopuoliset osat sekä ympäristökuvaan vaikuttavat piha-alueet, rakennelmat ja … Lue lisää

Meijerintie 5–17 asemakaavan ja asemakaavan muutoksen vireilletulo (kuulutus on nähtävillä 9.2.2020 saakka)

Ilmoitus asemakaavan ja asemakaavan muutoksen vireilletulosta ja osallistumis- ja arviointisuunnitelman nähtävilläolosta (MRL 62 § ja 63 §). Kaavoituksen tavoitteena vastata yritystoiminnan tarpeisiin mahdollistamalla lisää teollisuus- ja varastointitilaa hyvien liikenneyhteyksien varrelta kaupunkiin tuleville ja kaupungissa toimiville yrityksille. Kaavamuutosalue sijaitsee Riihimäen keskustan ja valtatien 3 lounaispuolella, noin 4,5 kilometriä rautatieasemasta lounaaseen, Herajoen läntisellä teollisuusalueella, Meijerintien varrella. Alue … Lue lisää

Riihimäen kaupungin vuokra-asunnot (kuulutus on nähtävillä 31.12.2019 saakka)

Riihimäen kaupungin omistamia vuokra-asuntoja voi hakea kaupungin kotisivuilta www.riihimaki.fi löytyvällä sähköisellä asuntohakemuksella tai paperisella hakulomakkeella. Lomakkeita saa Kotikulman Kiinteistöpalveluista, os. Maisterinkatu 9 sekä kaupunkikehityksen toimialueen asumispalveluista, os. Eteläinen Asemakatu 4, 3. krs. (Yritystalo).  Asuntoja voi hakea jatkuvasti. Asuntohakemukset ovat voimassa kolme kuukautta. Hakemuksen voi uusia täyttämällä uuden asuntohakemuksen tai ottamalla yhteyttä Kotikulman Kiinteistöpalveluihin.  Lisätietoja kaupungin … Lue lisää