Meijerintie 21 asemakaavan vireilletulo (kuulutus on nähtävillä 14.6. – 11.12.2020 saakka)

Ilmoitus asemakaavan vireilletulosta ja osallistumis- ja arviointisuunnitelman nähtävilläolosta (MRL 62 § ja 63 §). Asemakaavan tavoitteena on mahdollistaa elinkeinotoiminnan, erityisesti logistiikka- ja varastotoiminnan, sijoittuminen alueelle hyviin liikenneyhteyksiin tukeutuen. Kaava-alue sijaitsee Meijerintien ja Retkiojantien risteyksen länsipuolella. Kaava-alue käsittää noin 15 ha suuruisen alueen, joka rajautuu pohjoisessa teollisuustonttiin, idässä Meijerintiehen ja lounaassa Retkiojantiehen. Osallistumis- ja arviointisuunnitelmaan voi … Lue lisää

VR:n terminaalialueen asemakaava ja asemakaavan muutos sekä tonttijako ja tonttijaon muutos nähtävillä (kuulutus on nähtävillä 9.6. – 31.7.2020 saakka)

VR:n terminaalialueen asemakaavan ja asemakaavan muutoksen ehdotus sekä tonttijako ja tonttijaon muutos on nähtävillä 16.6.–31.7.2020 (MRL 65 § ja MRA 27 §). Kaavamateriaaliin voi tutustua verkkosivuilla https://www.riihimaki.fi/vrn-terminaalialue/  tai Riihimäen kaupungin Virastokeskus Veturissa (ent. Yritystalo) osoitteessa Eteläinen Asemakatu 4. Kaavaehdotus on nähtävillä A rapun 1. kerroksen porraskäytävässä sijaitsevalla ilmoitustaululla. Kaavoitettava alue sijoittuu Arolammintien ja pääradan väliselle … Lue lisää

Kontiontie 41-43 asemakaavan muutoksen sekä tonttijaon ja tonttijaon muutoksen hyväksyminen (kuulutus on nähtävillä 9.6. – 20.7.2020)

Kaupunginvaltuusto on päätöksellään 1.6.2020 § 43 hyväksynyt Kontiontie 41-43 asemakaavan muutoksen sekä tonttijaon ja tonttijaon muutoksen. Asemakaavan muutoksella muodostuu 13. kaupunginosan, Uramon osa korttelista 5. Sitovalla tonttijaolla muodostuu 13. kaupunginosan, Uramon korttelin 5 tontti 7. Lisätietoja kaavasta: https://www.riihimaki.fi/kontiontie-41-43-asemakaavan-muutos/ Riihimäellä 8.6.2020 Kaupunginhallitus  

Meijerintie 5-17 asemakaavan, asemakaavan muutoksen, tonttijaon ja tonttijaon muutoksen hyväksyminen (kuulutus on nähtävillä 9.6. – 20.7.2020)

Kaupunginvaltuusto on päätöksellään 1.6.2020 § 41 hyväksynyt Meijerintie 5-17 asemakaavan, asemakaavan muutoksen, tonttijaon ja tonttijaon muutoksen. Asemakaavalla muodostuu 25. kaupunginosan, Herajoen osa korttelia 2515 sekä osa katualuetta. Asemakaavan muutoksella muodostuu 25. kaupunginosan, Herajoen osa korttelia 2515 sekä erityisalue. Sitovalla tonttijaolla muodostuu 25. kaupunginosan, Herajoen korttelin 2515 tontit 3–6. Lisätietoja kaavasta: https://www.riihimaki.fi/meijerintie-5-17/ Riihimäellä 8.6.2020 Kaupunginhallitus

Petsamonkadun pohjoispään asemakaavan ja asemakaavan muutoksen sekä tonttijaon ja tonttijaon muutoksen hyväksyminen (kuulutus on nähtävillä 9.6. – 20.7.2020 saakka)

Kaupunginvaltuusto on päätöksellään 1.6.2020 § 42 hyväksynyt Petsamonkadun pohjoispään asemakaavan ja asemakaavan muutoksen sekä tonttijaon ja tonttijaon muutoksen. Asemakaavalla muodostuu 8. kaupunginosan, Juppalan osat kortteleista 0803 ja 0860 sekä katu- ja erityisalueita. Asemakaavan muutoksella muodostuu 8. kaupunginosan, Juppalan korttelit 0804 ja 0851, osat kortteleista 0803 ja 0860 sekä katu- ja erityisalueita. Sitovalla tonttijaolla muodostuu 8. kaupunginosan, … Lue lisää

Ympäristölupahakemus kiviaineksen murskaukselle ja louhinnalle ja hakemus toiminnan aloittamiseksi ennen lupapäätöksen lainvoimaiseksi tuloa, H.G. Paloheimo Oy ja Viijari Oy per.yht.lukuun (kuulutus on nähtävillä 4.6. – 3.7.2020)

Asia Ympäristönsuojelulain (527/2014) 27 §:n mukainen hakemus, joka koskee kalliokiviaineksen louhintaa ja murskausta. Lisäksi haetaan lupaa aloittaa toiminta ennen lupapäätöksen lainvoimaiseksi tuloa. Hakijat H.G. Paloheimo Oy ja Viijari Oy, perustettavan yhtiön lukuun Sijainti Kiinteistöt 694-403-2-244, 9903-3, 9901-0, 694-25-2515-2 ja 694-25-2511-8 osoitteessa Meijerintie 17, Riihimäki, hakemusasiakirjoista tarkemmin ilmenevällä tavalla. Yleiskuvaus toiminnasta Louhinta ja kiviaineksen murskaus alueen … Lue lisää

Päätös ympäristönsuojelulain 115 a §:n mukaisesta ilmoituksesta, Riihimäen Kisko ry:n vähäistä ampumarataa (kuulutus on nähtävillä 3.6.-10.7.2020)

Ympäristöjohtaja on 2.6.2020 tehnyt ympäristönsuojelulain 115 d §:n mukaisen päätöksen 4/2020. Päätös koskee Riihimäen Kisko ry:n vähäistä ampumarataa, joka sijoittuu ns. Tapiolan majan piha-alueelle osoitteeseen Hiihtomajantie 109. Kuulutus ja päätös pidetään nähtävillä 3.6.-10.7.2020 Riihimäen kaupungin verkkosivuilla osoitteessa www.riihimaki.fi. Päätöksen tiedoksisaannin katsotaan tapahtuneen seitsemäntenä päivänä kuulutuksen julkaisemisajankohdasta.. Päätökseen saa hakea valittamalla muutosta Vaasan hallinto-oikeudelta 30 päivän … Lue lisää