Petsamonkadun pohjoispään asemakaava ja asemakaavan muutos sekä tonttijako ja tonttijaon muutos nähtävillä (kuulutus on nähtävillä 2.2. – 13.3.2020)

Petsamonkadun pohjoispään asemakaavan ja asemakaavamuutoksen ehdotus on nähtävillä 3.2.–13.3.2020 (MRL 65 § ja MRA 27 §) Riihimäen kaavoituksen ilmoitustaululla osoitteessa Eteläinen Asemakatu 4 (3. krs) ja verkkosivuilla https://www.riihimaki.fi/petsamonkadun-pohjoispaan-asemakaava/. Alue sijoittuu Pohjoisen Rautatienkadun länsipuolelle ja Hallakadun pohjoispuolelle. Kaavamuutosalue on kooltaan n. 13,5 ha. Kaavaehdotuksessa alueelle on osoitettu teollisuus- ja varastorakennusten kortteli-alueita. Teollisuusalueelle on osoitettu uusi liittymä … Lue lisää

Hämeenlinnan hallinto-oikeuden päätös 29.1.2020, kunnallisasiaa koskeva valitus (kuulutus on nähtävillä 30.1. – 28.2.2020)

Hämeenlinnan hallinto-oikeuden päätös Antopäivä: 29.1.2020 Päätösnumero: 20/0087/2 Diaarinumero: 00024/18/2204 Asia: Kunnallisasiaa koskeva valitus Valittaja: Riihimäen kunnalliset JHL ry Päätös josta valitetaan: Riihimäen kaupunginvaltuuston päätös 13.11.2017 (138 §) Kaupunginvaltuusto on päättänyt hyväksyä kaupunginhallituksen ehdottaman (6.11.2017 § 469) vuoden 2018 talousarvion ja vuosien 2019-2020 taloussuunnitelman valtuuston käsittelyssä hyväksytyllä muutoksella. Kuulutuksen nähtävilläoloaika: 30.1. – 28.2.2020. Päätös on nähtävänä … Lue lisää

Kuulutus ympäristölupapäätöksestä, Kinturinkuja 1 (kuulutus on nähtävillä 30.1. – 9.3.2020)

Ympäristölupapäätös / Riihimäen kaupunki, kaupunkitekniikka Ympäristöjohtaja on 29.1.2020 tehnyt päätöksen 3/2020 Riihimäen kaupunkitekniikan Kinturinmäen maankaatopaikka- ja jätteenkäsittelytoiminnan olennaista muuttamista koskevasta ympäristölupahakemuksesta kiinteistöllä 694-403-5-36 osoitteessa Kinturinkuja 1, Riihimäki. Tämä kuulutus ja päätös pidetään nähtävillä 30.1.–9.3.2020 Riihimäen kaupungin verkkosivuilla osoitteessa www.riihimaki.fi. Päätöksen tiedoksisaannin katsotaan tapahtuneen seitsemäntenä päivänä kuulutuksen julkaisemisajankohdasta eli 6.2.2020. Päätökseen saa hakea valittamalla muutosta Vaasan … Lue lisää

Kuulutus ympäristölupapäätöksestä, H.G. Paloheimo Oy (kuulutus on nähtävillä 29.1.-6.3.2020)

Ympäristöjohtaja on 28.1.2020 myöntänyt päätöksellään 2/2020 ympäristönsuojelulain 27 §:n mukaisen ympäristöluvan H.G. Paloheimo Oy:lle paikalla louhitun kiviaineksen murskaustoiminnalle kiinteistöllä 694-25-2515-2 (osoite Meijerintie 17) ja siihen liittyville tukitoiminnoille kiinteistöllä 694-25-2511-8 (osoite Meijerintie 10). Samalla myönnettiin lupa aloittaa toiminta mahdollisesta muutoksenhausta huolimatta. Tämä kuulutus ja päätös pidetään nähtävillä 29.1.–6.3.2020 Riihimäen kaupungin verkkosivuilla osoitteessa www.riihimaki.fi. Päätöksen tiedoksisaannin katsotaan … Lue lisää

Naapurien kuuleminen poikkeamismenettelyssä, Korpelanpolku 7 ja Kumpulantie 2 (kuulutus on nähtävillä 27.1. – 21.2.2020)

Korpelanpolku 7 Sievi Hyvinvointitilat Oy on jättänyt poikkeamishakemuksen, joka koskee 31. kaupunginosan Metsäkorven korttelin 3102 tonttia 6. Tontin osoite on Korpelanpolku 7. Tontin pinta-ala on 5 295 m². Nykyisin tontti on rakentamaton. Alueella on voimassa 18.8.2008 hyväksytty asemakaava. Tontin käyttötarkoitus on Rivitalojen ja muiden kytkettyjen asuinrakennusten korttelialue (AR). Tontilla on kaksi asuinrakennuksen rakennusalaa, joiden kerrosluvut ja … Lue lisää

Riihimäen kaupungin ilmoituskäytäntö 1.1.2020 lukien (kuulutus on nähtävillä 23.1.- 24.2.2020)

Kaupungin viralliset kuulutukset ja ilmoitukset julkaistaan ensisijaisesti vain kaupungin verkkosivuilla 1.1.2020 lukien https://www.riihimaki.fi/kategoriat/kuulutus/ (kuntalaki 108 § ja hallintolaki 62 a §). Kuulutus ja kuulutettava asiakirja pidetään verkkosivuilla yleisesti nähtävillä vähintään 14 vuorokautta. Jos asiakirjan tiedoksisaannista alkaa kulua muutoksenhakuaika tai muu vastaanottajan oikeuteen vaikuttava määräaika, kuulutus pidetään yleisesti nähtävillä määräajan päättymiseen saakka. Kuulutuksessa mainitaan julkaisuajankohta, mitä … Lue lisää

Oppilaaksiotto peruskoulun 1. luokalle, iltapäivätoimintaan haku, esiopetus ja esiopetusta täydentävä varhaiskasvatus ja varhaiskasvatukseen haku (kuulutus on nähtävillä 22.1. – 30.4.2020)

OPPILAAKSIOTTO PERUSKOULUN 1. LUOKALLE Opetuksen järjestäjä osoittaa koulupaikan syksyllä 2020 peruskoulun 1. luokan aloittaville oppilaille. Päätös oppilaaksiotosta postitetaan kotiosoitteeseen 14.2.2020. Oppilaaksiottopäätös tehdään vuonna 2013 syntyneille ja sitä vanhemmille lapsille, jotka eivät ole vielä koulussa. Päätöksen mukana lähetetään ohje koulupaikan vahvistamisesta. Koulupaikka tulee vahvistaa 1.3.2020 mennessä. Kouluista on mahdollista hakea toissijaista koulupaikkaa. Lisäksi tarjotaan musiikkipainotteista opetusta … Lue lisää

Ajoneuvojen siirto, TGY-587, Opel Vectra, sininen/harmaa (kuulutus on nähtävillä 21.1. – 20.2.20220)

Ajoneuvojen siirtämisestä ja romuajoneuvojen hävittämisestä annetun lain perusteella ilmoitetaan, että seuraava ajoneuvo on siirretty V.O. Mäkisenkatu 2:n varikkoalueelle. Omistaja voi lunastaa ajoneuvonsa varikolta omistusoikeuden osoitettuaan sekä maksettua siirrosta aiheutuneet kustannukset. Ennen ajoneuvon noutamista tulee ottaa yhteyttä kaupungin siirtoajoneuvoista vastaavaan, p. 040 358 9047. Lunastamattomat ajoneuvot siirtyvät kaupungin omistukseen 30 päivän kuluttua siirtopäivästä. Rek.nro: 587 TGY Merkki: … Lue lisää

Meijerintie 5–17 asemakaavan ja asemakaavamuutoksen ehdotus sekä tonttijako ja tonttijaon muutos nähtävillä (kuulutus on nähtävillä 19. – 25.2.2020)

Meijerintie 5–17 asemakaavan ja asemakaavamuutoksen ehdotus on nähtävillä 20.1.2020–25.2.2020 (MRL 65 § ja MRA 27 §) Riihimäen kaavoituksen ilmoitustaululla osoitteessa Eteläinen Asemakatu 4 (3. krs) ja www.riihimaki.fi/meijerintie-5-17/. Asemakaavan päätavoite on mahdollistaa teollisuus- ja varastointialueen laajentuminen Meijerintien länsipuolella. Kaavassa varmistetaan ekologisten yhteyksien säilyminen sekä viheralueverkoston jatkuvuus suunnittelualueen eteläosassa. Asemakaavalla muodostuu: 25. kaupunginosan, Herajoen osa korttelia 2515 … Lue lisää