Ilmoitus naapureille rakennuslupahakemusten vireilletulosta, Microsaw Oy ja Gasum Oy (kuulutus on nähtävillä 23.8.2019)

Maankäyttö- ja rakennuslain 133 §:n ja maankäyttö- ja rakennusasetuksen 65 §:n mukaisesti ilmoitetaan, että Riihimäen kaupungin rakennusvalvonnan palvelualueella on vireillä seuraavat rakennuslupahakemukset: –    Microsaw Oy:n rakennuslupahakemus teräsrunkoisen teollisuushallin rakentamiseksi osoitteeseen Kynttilätie 12a, kiinteistötunnus 694-25-2512-7.  Vähäisenä poikkeamisena rakennuksen toinen pää ylittää rakennusalueen rajaa. –    Gasum Oy:n rakennuslupahakemus linkkimaston rakentamiseksi kiinteistölle Pitkäsenkulman venttiili- ja linkkiasema, kiinteistötunnus 694-403-6-60. … Lue lisää

Mäkikujan varikko asemakaavan muutos ja tonttijaon muutos on saanut lainvoiman (kuulutus on nähtävillä 25.8.2019 saakka)

Kaupunkikehityslautakunta on lainvoimaisella päätöksellään hyväksynyt 18.6.2019 (89 §) Mäkikujan varikko asemakaavan muutoksen ja tonttijaon muutoksen.  Asemakaavalla muodostuu 1. kaupunginosan, Harjukylän osa korttelista 0102 ja katualueita. Sitovalla tonttijaolla muodostuu 1. kaupunginosan, Harjukylän korttelin 0102 tontit 7 ja 8. Lisätietoja kaavasta: https://www.riihimaki.fi/makikujan-varikko-asemakaavan-muutos/ Kaupunkikehityslautakunnan päätös on saanut lainvoiman. Riihimäellä 8.8.2019 Kaupunkikehityslautakunta  

Päätös Hausjärven teollisuusjätekeskuksen vesienkäsittelyä koskeva koetoiminta (päätös nähtävillä 19.8.2019 saakka)

Ympäristönsuojelulain mukainen päätös Etelä-Suomen aluehallintovirasto on 19.7.2019 antamallaan päätöksellä nro 289/2019 hyväksynyt koetoimintaa koskevan ilmoituksen. Ilmoituksen tekijä Fortum Waste Solutions Oy Asia Hausjärven teollisuusjätekeskuksen vesienkäsittelyä koskeva koetoiminta, Hausjärvi Sijainti Hausjärven teollisuusjätekeskuksessa Kuulojankadulla Hausjärvellä. Kiinteistöt: 86-408-6-14, 86-408-6-15, 86-408-6-35, 86-408-6-40, 86-408-6-18, 86-408-6-31, 86-408-6-32, 86-408-6-39, 86-408-6-45, 86-406-4-26. Koetoiminta sijoittuu teollisuusjätekeskuksen kiinteistölle 86-408-6-45. Päätös on nähtävillä valitusaikana 19.7. – … Lue lisää

Päätös SER-jätteen käsittelyä koskeva koetoiminta, Riihimäki (päätös nähtävillä 19.8.2019)

Etelä-Suomen aluehallintovirasto on 19.7.2019 antamallaan päätöksellä nro 290/2019 hyväksynyt koetoimintaa koskevan ilmoituksen. Ilmoituksen tekijä Green Disposal Oy Asia SER-jätteen käsittelyä koskeva koetoiminta, Riihimäki Sijainti Kylänraitti 11, 11710 Riihimäki Päätös on nähtävillä valitusaikana 19.7.–19.8.2019 Riihimäen kaupungin Matkakeskuksen toimistorakennuksessa (Eteläinen Asemakatu 2). Päätös on lisäksi luettavissa osoitteessa  www.avi.fi/lupa-tietopalvelu. Päätökseen voi hakea muutosta valittamalla Vaasan hallinto-oikeuteen. Valitusaika päättyy … Lue lisää

Lidl 2 asemakaavamuutoksen ehdotus sekä tonttijako nähtävillä (kuulutus on nähtävillä 16.8.2019 saakka)

Lidl 2 asemakaavamuutoksen ehdotus on nähtävillä 17.6.2019 – 16.8.2019 (MRL 65 § ja MRA 27 §) Riihimäen kaupunkisuunnittelun ilmoitustaululla osoitteessa Eteläinen Asemakatu 4 (3. krs) ja www.riihimaki.fi/lidl. Asemakaavamuutoksen tavoitteena on osoittaa Lidlin omistuksessa olevan määräalan käyttötarkoitukseksi liikerakennusten korttelialue (KL). Katualueiden osalta tavoitteena on päivittää vanhentunut asemakaava. Asemakaavan muutos koskee: 4. kaupunginosan, Peltokylän korttelin 4 tonttia … Lue lisää

Paloheimonkatu 40 vanha paloasema asemakaavamuutoksen vireilletulo (kuulutus on nähtävillä 30.9.2019)

Ilmoitus asemakaavamuutoksen vireilletulosta ja osallistumis- ja arviointisuunnitelman nähtävilläolosta (MRL 62 § ja 63 §). Uuden paloaseman valmistuttua vanha paloasemarakennus purettiin vuonna 2015. Kaupungin omistamalle keskeiselle alueelle pyritään osoittamaan kerrostalorakentamista, joka sovitetaan lähiympäristön eri-ikäisiin rakennuksiin. Tontilla ja sen ympäristössä on myös arvokasta puustoa. Alueeseen kuuluu tulevan kerrostalotontin lisäksi puistoa ja katualuetta. Alueen pinta-ala on noin 7 400 … Lue lisää

Mäkikujan varikko asemakaavanmuutoksen vireilletulo ja luonnoksen nähtäville asettaminen (kuulutus on nähtävillä 15.9.2019 saakka)

Mäkikujan varikko (Mäkikuja 15) asemakaavamuutos tulee vireille (MRL 62 § ja 63 §) 18.3.2019 ja luonnos on nähtävillä 18.3. – 5.4.2019 (MRA 30 §) Riihimäen kaupunkisuunnittelun ilmoitustaululla osoitteessa Eteläinen Asemakatu 4 (3. krs) ja www.riihimaki.fi/kaavoitus. Esittelytilaisuus luonnoksesta pidetään keskiviikkona 27.3.2019 klo 18.00 osoitteessa Eteläinen Asemakatu 4 (A-rappu). Kaavoituksen tarkoituksena on muuttaa yleisten rakennusten korttelialue käyttötarkoitukseltaan … Lue lisää

Hämeenkatu 48-50 Rity asemakaavamuutoksen vireilletulo (kuulutus on nähtävillä 8.9.2019 saakka)

Ilmoitus asemakaavamuutoksen vireilletulosta ja osallistumis- ja arviointisuunnitelman nähtävilläolosta (MRL 62 § ja 63 §). Kaavoituksen tavoitteena on muuttaa yhden tontin käsittävä liike- ja toimistorakennusten korttelialue asuin- ja liikerakennusten korttelialueeksi. Alueeseen kuuluu lisäksi pieni osa viereistä katualuetta. Kaavamuutosalue sijaitsee n. 1 km etäisyydellä Riihimäen rautatieasemasta luoteeseen, Harjukylän kaupunginosassa. Alue rajautuu Hämeenkatuun, Valtakäyrään ja asuinkortteleihin. Alueen pinta-ala … Lue lisää