Kaupunginvaltuuston kokous ma 1.6.2020 klo 18 (kuulutus on nähtävillä 27.5. – 10.6.2020)

Kaupunginvaltuusto kokoontuu maanantaina 1.6.2020 kello 18.00 Uramon koululla, os. Uramontie 63. Kyseessä on sähköinen kokous ja sitä voi seurata vain sähköisesti osoitteesta https://www.youtube.com/channel/UCn-_8yjgB9MASUR1IXnql2Q Kokousta voi seurata myös Uramon koululla tarkoitusta varten varatuista tiloista. Kokouksessa käsitellään kaupungin verkkosivuilla (www.riihimaki.fi) olevan kuulutuksen esityslistassa mainitut asiat. Kokouksen pöytäkirja on yleisesti nähtävänä 9.6.2020 kaupungin verkkosivuilla. Riku Bitter, kaupunginvaltuuston puheenjohtaja … Lue lisää

Riihikiven puistosuunnitelmaehdotus nähtävillä (kuulutus on nähtävillä 19.5.-3.6.2020)

Riihimäen juhlavuoden kunniaksi kaupunki uudistaa Riihikiven puistoa. Puisto on tärkeä osa Riihimäen historiaa. Puiston mäellä sijainneista riihistä kaupunki on saanut nimensä ja puistossa sijaitseekin Riihikivi, jossa on asiasta kertova muistolaatta. Uudistuksessa avataan näkymiä puistoon mm. poistamalla norjanangervoaidanteet sekä huonokuntoisia puita. Puiston käytettävyyttä ja viihtyisyyttä lisätään rakentamalla toivottu penkkipiiri Riihikiven läheisyyteen sekä lisäämällä kukkivia pensaita ja … Lue lisää

Oravankadun liikenneympyrä asemakaavan muutoksen hyväksyminen (kuulutus on nähtävillä 24.4.  – 1.6.2020)

Kaupunkikehityslautakunta on päätöksellään 21.4.2020 § 57 hyväksynyt  8. kaupunginosan, Juppalan katu- ja virkistysalueita koskevan asemakaavan muutoksen. Asemakaavan muutoksella muodostuu 8. kaupunginosan, Juppalan osa katualuetta ja erityisalue. Lisätietoja kaavasta: www.riihimaki.fi/oravankadun-liikenneympyra Kuulutus on nähtävillä Riihimäen kaupungin verkkosivuilla. Tiedoksisaannin katsotaan tapahtuneen seitsemäntenä päivänä julkaisemisajankohdasta. Riihimäellä  24.4.2020 Kaupunkikehityslautakunta  

Päätös ympäristönsuojelulain 118 §:n mukaisesta meluilmoituksesta, Destia Rail Oy (kuulutus on nähtävillä 16.4. – 25.5.2020)

Ympäristötarkastaja on 16.4.2020 tehnyt päätöksellään 2/2020 ympäristönsuojelulain 118 §:n mukaisen meluilmoitusta koskevan päätöksen. Päätös koskee Destia Rail Oy:n melua aiheuttavaa toimintaa (mm. rakennus- ja purkutöitä) Riihimäen rautatieaseman asemalaitureiden ja ratapihan ympäristössä ajalla 1.4.- 9.12.2020. Tämä kuulutus ja päätös pidetään nähtävillä 16.4.–25.5.2020 Riihimäen kaupungin verkkosivuilla osoitteessa www.riihimaki.fi. Päätöksen tiedoksisaannin katsotaan tapahtuneen seitsemäntenä päivänä kuulutuksen julkaisemisajankohdasta. Päätökseen … Lue lisää

Jussilantien asemakaavamuutoksen vireilletulo (kuulutus on nähtävillä 3.4. – 3.10.2020)

Ilmoitus asemakaavamuutoksen vireilletulosta ja osallistumis- ja arviointisuunnitelman nähtävilläolosta (MRL 62 § ja 63 §). Kaavamuutoksen tavoitteena on osoittaa alue asumiseen. Kaavamuutosalue sijaitsee Jussilantien varrella, sen eteläpuolella. Alue rajautuu pohjoisessa Jussilantien katualueeseen, lännessä lähivirkistysalueeseen, etelässä omakotitontteihin ja idässä Uramontiehen. Alueen pinta-ala on noin 7200 m2. Osallistumis- ja arviointisuunnitelma on nähtävillä verkkosivuilla osoitteessa www.riihimaki.fi/jussilantien-asemakaavamuutos tai kaavoituksen ilmoitustaululla … Lue lisää