Naapurien ja muiden asianosaisten kuuleminen suunnittelutarveratkaisussa ja poikkeamismenettelyssä (kuulutus on nähtävillä 4.1.2019 saakka)

Elisa Oyj on hakenut suunnittelutarveratkaisua ja poikkeamispäätöstä, jotka koskevat Kytöjärven kylän tilan Uimaranta II RN:o 694-409-1-135 vuokra-aluetta. Rakennuspaikka sijaitsee Harjunmaantien varressa. Vuokra-alueen pinta-ala on noin 4800 m². Alue on nykyisin rakentamaton. Hakemuksessa alueelle esitetään rakennettavaksi 91 metriä korkea matkaviestintukiasemamasto. Lisäksi rakennettaisiin laitesuoja, jonka koko on noin 8,5 kem². Kyseessä on MRL 16 §:n mukainen suunnittelutarvealue, … Lue lisää

Ruotsinkatu 5 asemakaavamuutoksen ehdotus sekä tonttijako nähtävillä (kuulutus on nähtävillä 11.1.2019 saakka)

Ruotsinkatu 5 asemakaavamuutoksen ehdotus on nähtävillä 10.12.2018–11.1.2019 (MRL 65 § ja MRA 27 §) Riihimäen kaupunkisuunnittelun ilmoitustaululla osoitteessa Eteläinen Asemakatu 4 (3. krs) ja https://www.riihimaki.fi/ruotsinkatu5/. Kaavoituksen tavoitteena on muuttaa kulttuuri- ja kokoontumistoimintaa palveleva rakennusten korttelialue (YYL) käyttötarkoitukseltaan asumiseen. Kaava mahdollistaa myös palveluasumisen tai päiväkodin sijoittamisen alueelle. Suunnittelualue sijaitsee Ruotsinkadun eteläpäässä. Asemakaavan muutos koskee: 7. kaupunginosan, … Lue lisää

Kaupunginvaltuuston kokous maanantaina 10.12.2018 klo 19 (kuulutus on nähtävillä 17.12.2018 saakka)

Kaupunginvaltuusto kokoontuu maanantaina 10.12.2018 kello 19.00 Kaupungintalolla (Kalevankatu 1), kaupunginvaltuuston istuntohuoneessa. Kokouksessa käsitellään kaupungin ilmoitustaululla (Eteläinen Asemakatu 2) olevassa kuulutuksessa sekä verkkosivuilla (www.riihimaki.fi) olevassa esityslistassa mainitut asiat. Kokouksen pöytäkirja on yleisesti nähtävänä 14.12.2018 kaupungin verkkosivuilla. Riku Bitter, kaupunginvaltuuston puheenjohtaja Kaupunginvaltuuston kokouksen 10.12.2018 asialista

Hallintosihteerin virka (haku päättyy 20.12.2018 klo 15)

Riihimäen kaupunki hakee hallintosihteeriä toistaiseksi voimassa olevaan virkaan. Tehtävä on kaupunginhallituksen toimialan yhteinen. Virka sijoittuu hallinto- ja konsernipalvelujen toimialueelle, joka vastaa hallinto- ja tukipalvelujen tuottamisesta.   Hallintosihteerin työtehtäviin kuuluvat eri toimielinten kokousten sihteerinä toimiminen, kokousasioiden täytäntöönpanoasiat sekä yleishallinnon tehtävät. Työhön sisältyy myös talous- ja henkilöstöhallintoon liittyviä tehtäviä, laskutusta, ostolaskujen tiliöintiä sekä päivittäisiä asiakaspalvelu ja toimistotehtäviä. … Lue lisää

Palveluohjauksen ja sosiaalityön palveluesimies (haku päättyy 7.1.2019 klo 8)

Palveluesimiehen tehtävänä on suunnitella, johtaa sekä arvioida ja kehittää oman vastuualueensa toimintaa, taloutta, vaikuttavuutta sekä laatua. Keskitetyssä palveluohjauksen tehtävänä on virka-aikainen päivystys, palvelutarpeenarvioinnit ja lastensuojelutarpeen selvitykset sekä kriisityö. Sosiaalityöhön kuuluvat lapsiperheiden varhaisen tuen työ, erityisen tuen tarpeessa olevien asiakkaiden ja lastensuojelun avohuollon sekä sijaishuollon sosiaalityö. Tavoitteena on nopeasti asiakastarpeeseen vastaava ja asiakaslähtöinen työskentely. 12 henkinen … Lue lisää

ARAn asumisneuvoja-avustukset 2019 (kuulutus on nähtävillä 18.1.2019 saakka)

Asumisen rahoitus- ja kehittämiskeskus ARA on julistanut haettavaksi asumisneuvoja-avustukset vuodelle 2019. Avustusta voidaan myöntää toimintaan, jonka tavoitteena on asumisen turvaaminen ratkaisemalla asumisen ongelmia sekä opastamalla asumiseen liittyvissä asioissa. Sitä myönnetään vain siihen osaan toimintaa, joka kohdistuu valtion tukemaan asuntokantaan. Avustuksen määrä on enintään 35 % kustannuksista. Avustusta voivat hakea kunnat, järjestöt ja yhteisöt, jotka harjoittavat … Lue lisää

Sosiaalityöntekijä vanhuspalveluihin (haku päättyy 19.12.2018 klo 10)

Haemme sosiaalityöntekijää vanhussosiaalityöhön 1.1.2019 alkaen, virka on sijaisuus ajalla 1.1.- 28.2.2019 ja 1.3.2019 alkaen vakituinen virka. Palveluohjauksen tiimissä on kaksi sosiaalityöntekijää ja neljä palveluohjaajaa. Tiimi vastaa sosiaalihuoltolain mukaisista palveluista: palveluneuvonnasta ja -ohjauksesta, palvelutarpeen arvioinnista, yksityisiin palveluihin ohjaamisesta, 65 vuotta täyttäneiden omaishoidosta, liikkumista tukevista palveluista, tukipalveluiden myöntämisestä, lyhytaikaishoitoon ja pitkäaikaishoitoon sijoittamisesta. Sosiaalityöntekijät vastaavat erityistä tukea tarvitsevien … Lue lisää

Palveluohjaaja koti- ja vanhuspalveluihin 1.1.2019 alkaen (haku päättyy 17.12.2018 klo 10)

Palveluohjauksen tiimissä toimii neljä palveluohjaajaa ja kaksi sosiaalityöntekijää. Tiimimme vastaa sosiaalihuoltolain mukaisista palveluista: palveluneuvonnasta ja ohjauksesta, palvelutarpeen arvioinnista, yksityisiin palveluihin ohjaamisesta, 65 vuotta täyttäneiden omaishoidosta, liikkumista tukevista palveluista, tukipalveluiden myöntämisestä, lyhytaikaishoitoon ja pitkäaikaishoitoon sijoittamisesta ja osin maksupäätöksistä. Palveluohjaaja arvioi laaja-alaisesti ja kokonaisvaltaisesti ikääntyvien henkilöiden palvelutarvetta yhteistyössä asiakkaan ja läheisten kanssa. Palvelutarpeen arvioinnin lähtökohtana ovat hyvinvoinnin … Lue lisää

Perusopetuksen lehtori (MA ATK) Harjunrinteen koululle (haku päättyy 14.12.2018 klo 14)

Haemme Harjunrinteen koululle perusopetuksen lehtorin (matematiikka, tietotekniikka) viransijaista (vakanssi 4741) ajalle 22.1. – 1.6.2019. Harjunrinteen koulu on noin 500 oppilaan yläkoulu (luokat 6. – 9.). Koulun peruskorjauksen yhteydessä tilat on uudistettu ja opetusteknologinen laitteisto modernisoitu. Tämä antaa mahdollisuuden uudenlaiseen oppimiseen ja opettamiseen tieto- ja viestintätekniikkaa hyödyntäen. Hakijalla tulee olla opetustoimen henkilöstön kelpoisuusvaatimuksista annetun asetuksen 986/1998 … Lue lisää