Kuulutus ympäristöluvan lupamääräysten muuttamista koskevasta päätöksestä, Mattilan lämpökeskus (kuulutus on nähtävillä 18.3.2019 saakka)

Riihimäen kaupunki Ympla/1945/2018 Ympäristönsuojelun palvelualue Vs. ympäristöjohtaja on tehnyt ympäristönsuojelulain mukaisen päätöksen, joka koskee Riihimäen Kaukolämpö Oy:n Mattilan lämpökeskuksen ympäristöluvan lupamääräysten muuttamista. Päätöksellä muutetaan ympäristöluvan savukaasupäästöjen tarkkailumääräyksiä. Päätös annetaan julkipanon jälkeen, antopäivä on 14.2.2019. Päätös valitusosoituksineen on nähtävillä valitusajan Riihimäen kaupungin Tietotuvassa osoitteessa Eteläinen Asemakatu 2, sekä kaupungin internetsivuilla tämän kuulutuksen liitteenä. Tämä kuulutus pidetään … Lue lisää

Erityisluokanopettajan virka, kuntouttava lk Pohjolanrinteen koululla (haku päättyy 25.2.2019 klo 16)

Pohjolanrinteen koululla on haettavana yläkoulun kuntouttavan luokan erityisluokanopettajan viransijaisuus ajalle 25.2.2019-1.6.2019. Kuntouttava luokka on 6.-9.lk:n palvelumuotomme psyykkisesti oirehtiville ja syrjäytymisvaarassa oleville lapsille ja nuorille. Edellytämme erityisluokanopettajan kelpoisuutta ja kokemusta vastaavista opetustehtävistä. Hakijalla tulee olla opetustoimen henkilöstön kelpoisuusvaatimuksista annetun asetuksen 986/1998 mukainen kelpoisuus. Muodollisesti pätevien hakijoiden puuttuessa huomioimme myös muut hakijat. Valitun henkilön on esitettävä hyväksyttävä … Lue lisää

Riihimäen kaupungin vuokra-asunnot (kuulutus on nähtävillä 31.12.2019 saakka)

Riihimäen kaupungin omistamia vuokra-asuntoja voi hakea kaupungin kotisivuilta www.riihimaki.fi löytyvällä sähköisellä asuntohakemuksella tai paperisella hakulomakkeella. Lomakkeita saa Kotikulman Kiinteistöpalveluista, os. Maisterinkatu 9 sekä kaupunkikehityksen toimialueen asumispalveluista, os. Eteläinen Asemakatu 4, 3. krs. (Yritystalo).  Asuntoja voi hakea jatkuvasti. Asuntohakemukset ovat voimassa kolme kuukautta. Hakemuksen voi uusia täyttämällä uuden asuntohakemuksen tai ottamalla yhteyttä Kotikulman Kiinteistöpalveluihin.  Lisätietoja kaupungin … Lue lisää

Erityisluokanopettajan vakituinen virka Lasitehtaan koululla (haku päättyy 20.2.2019 klo 15)

Riihimäellä Lasitehtaan koulussa on avoimena erityisluokanopettajan vakituinen virka 4618 vaativan erityisen tuen pienryhmässä 12.8.2019 alkaen. Haemme opettaja- ja ypr-tiimiimme henkilöä, jolla on joustavuutta, hyvät yhteistyö- ja tilannehallintataidot, tietoa toiminta-alueittaisesta opetuksesta sekä kokemusta kehitysvammaisten ja autismin kirjon oppilaiden opetuksesta. Arvostamme opetusteknologisten perustaitojen osaamista. Tarjoamme peruspositiiviset opettaja- ja ypr-tiimit, pienehkön koulun mukautuvaisuuden puolin ja toisin sekä mainiot … Lue lisää

Kuulutus meluilmoitusta koskevasta päätöksestä koskien Huhtimon kaava-alueella tehtävää louhinta- ja murskaustyötä (kuulutus on nähtävillä 4.3.2019 saakka)

Riihimäen kaupunki Ympla/652/2018 Ympäristönsuojelun palvelualue Ympäristötarkastaja on tehnyt ympäristönsuojelulain (527/2014) 118 §:n mukaisen melupäätöksen, joka koskee Työyhteenliittymä TYL Huhtimon ilmoitusta Huhtimon kaava-alueella tehtävästä louhinta- ja murskaustyöstä. Louhintaa tehdään 1.2 – 30.4.2019 välisenä aikana maanantaista perjantaihin klo 7-18 ja räjäytystöitä klo 8-18. Louheen murskausta tehdään 1.2. – 30.4.2019 välisenä aikana maanantaista perjantaihin klo 7-20. Louhintaa, räjäytyksiä … Lue lisää

Kaupunginvaltuuston kokous maanantaina 4.2.2019 klo 18 (kuulutus on nähtävillä 13.2.2019 saakka)

Kaupunginvaltuusto kokoontuu maanantaina 4.2.2019 kello 18.00 Kaupungintalolla (Kalevankatu 1), kaupunginvaltuuston istuntohuoneessa. Kokouksessa käsitellään kaupungin ilmoitustaululla (Eteläinen Asemakatu 2) olevassa kuulutuksessa sekä verkkosivuilla (www.riihimaki.fi) olevassa esityslistassa mainitut asiat. Kokouksen pöytäkirja on yleisesti nähtävänä 12.2.2019 kaupungin verkkosivuilla.  Riku Bitter, kaupunginvaltuuston puheenjohtaja Kvn asialista 4.2.2019