Asuntosihteerin virka teknisen palvelukeskuksen toimialueen tilakeskuksessa (haku päättyy 8.10.2019 klo 14)

Työtehtävät ovat hallinnollisia liittyen ARA:n asumiseen ja rakentamiseen kohdistuvien avustusten, tukien ja takauslainojen hakemiseen. Tehtävänä on seurata ja valvoa yleishyödyllisten asunto-yhteisöjen toimintaa, asumiseen liittyvät tilastoinnit ja selvitykset, viranhaltijapäätökset asumis-oikeushakijoiden ja luovutushintojen hyväksymisistä asumisoikeusasuntoihin sekä toimiminen asiantuntijana työryhmissä. Pätevyysvaatimuksena on yliopistossa, korkeakoulussa tai ammattikorkeakoulussa suoritettu virkaan soveltuva tutkinto. Virassa vaaditaan kykyä toiminnan kehittämiseen, itsenäistä työkykyä sekä … Lue lisää

Upokkaantie (y-tontti) asemakaavamuutoksen ehdotus sekä tonttijako nähtävillä (kuulutus on nähtävillä 15.10.2019 saakka)

Upokkaantie (Y-tontti) asemakaavamuutoksen ehdotus on nähtävillä 16.9.2019–15.10.2019 (MRL 65 § ja MRA 27 §) Riihimäen kaavoituksen ilmoitustaululla osoitteessa Eteläinen Asemakatu 4 (3. krs) ja www.riihimaki.fi/y-tontti-upokkaantie. Kaavamuutoksen tavoitteena on muuttaa rakentamaton yleisen rakennuksen korttelialue käyttötarkoitukseltaan asumiseen. Suunnittelualue sijaitsee osoitteessa Upokkaantie 19. Alueen pinta-ala on noin 7100 m2. Asemakaavan muutos koskee: 14. kaupunginosan, Kumelan korttelin 12 tonttia … Lue lisää

Oppilaitospsykologi (osa-aikainen) (haku päättyy 25.9.2019 klo 15)

Oppilas- ja opiskelijahuolto Riihimäen kaupungin sivistystoimessa on haettavana osa-aikainen (50 %) oppilaitospsykologin toistaiseksi voimassa oleva virka. Oppilaitospsykologi työskentelee Riihimäen, Lopen ja Hausjärven lukioissa osallistuen koulujen yhteisölliseen ja oppilaiden yksilökohtaiseen opiskelijahuoltotyöhön. Psykologi toimii tiiviissä yhteistyössä Riihimäen kaupungin perusopetuksen oppilashuollon, sosiaali- ja terveystoimen sekä Riihimäen seudulla ammatillista koulutusta tarjoavan Hyria koulutus Oy:n kanssa. Oppilaitospsykologin työssä painottuvat psykososiaalisen … Lue lisää

Kuulutus meluilmoitusta koskevasta päätöksestä, henkilöratapihalla tehtäviä ratatöitä (kuulutus on nähtävillä 7.10.2019 saakka)

Riihimäen kaupunki Ympäristönsuojelun vastuualue Ympäristötarkastaja on tehnyt ympäristönsuojelulain (527/2014) 118 §:n mukaisen päätöksen, joka koskee Riihimäen henkilöratapihalla tehtäviä ratatöitä. Päätöksen mukaan töitä tehdään 6.9.-31.10.2019 välisenä aikana. Päätös annetaan julkipanon jälkeen, antopäivä on 6.9.2019. Päätös on nähtävänä kuulutusaikana 6.9.-7.10.2019 Riihimäen kaupungin internetsivuilla tämän kuulutuksen liitteenä sekä Riihimäen kaupungin tietotuvassa, Eteläinen Asemakatu 2, 11130 Riihimäki. Tämä kuulutus … Lue lisää

Ely-keskuksen luonnonsuojelualueen perustamispäätös, Paalijoen kanjonin luonnonsuojelualue (kuulutus on nähtävillä 7.10.2019 saakka)

Hämeen elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus lähettää päätöksen nro LUO/141A/2019, Dnro HAMELY/1012/2019 ja pyytää pitämään sen nähtävillä kaupunginvirastossa 7.10.2019 saakka. Päätöstä koskeva ilmoitus julkaistaan Virallisessa lehdessä 30.8.2019. Tiedot rauhoituskohteesta Paalijoen kanjonin luonnonsuojelualue Kunta: Riihimäki Kiinteistö: Mäkelä 694-401-7-7 Pinta-ala: yhteensä 10.9 ha Rauhoitettava alue sijaitsee Riihimäellä Paalijoen jokilaakson pohjois-/ luoteispään alueella ja sen sijainti on osoitettu tämän … Lue lisää