Kaupunginvaltuuston kokous maanantaina 1.2.2021 klo 18 (kuulutus on nähtävillä 27.1. – 9.2.2021)

Kaupunginvaltuusto kokoontuu maanantaina 1.2.2021 kello 18.00 Uramon koululla, os. Uramontie 63. Kokousta voi seurata sähköisesti osoitteesta https://www.youtube.com/channel/UCn-_8yjgB9MASUR1IXnql2Q Kokous on etäkokous, joten valtuutetut ovat paikalla sähköisen yhteyden avulla. Kokousta voi seurata myös Uramon koululla tarkoitusta varten varatuista tiloista. Kokouksessa käsitellään kaupungin verkkosivuilla (www.riihimaki.fi) olevan kuulutuksen esityslistassa mainitut asiat. Kokouksen pöytäkirja on yleisesti nähtävänä 9.2.2021 kaupungin verkkosivuilla. … Lue lisää

Maisterinkatu 7-11 asemakaavamuutoksen vireilletulo (kuulutus on nähtävillä 24.1. – 24.7.2021)

Ilmoitus asemakaavamuutoksen vireilletulosta ja osallistumis- ja arviointisuunnitelman nähtävilläolosta (MRL 62 § ja 63 §). Asemakaavamuutosalue sijaitsee Maisterinkadun ja Kirkkopolun risteyksessä. Kaavoituksen tavoitteena on mahdollistaa alueen täydentäminen asuinkerrostalolla. Alueella sijaitsevat kaksi olemassa olevaa rakennusta on tarkoitus säilyttää. Noin 2500 m2 kokoisen kiinteistön omistaa Kiinteistö Oy Riihimäen Maisterinkatu 9 ja Maisterin Helmi Oy. Osallistumis- ja arviointisuunnitelmaan voi … Lue lisää

Päätös ympäristöluvan rauettamisesta, Rudus Oy Riihimäen valmisbetonitehdas (kuulutus on nähtävillä 22.1. – 22.2.2021)

Ympäristöjohtaja on 22.1.2021 päätöksellään 1/2021 rauettanut Rudus Oy:n Riihimäen valmisbetonitehtaan ympäristöluvan. Valmisbetonitehdas sijaitsee osoitteessa Hyvinkääntie 225 kiinteistöillä 694-401-2-54 ja 694-401-8-33. Tehtaalla ei ole ollut toimintaa vuonna 2016 sattuneen tulipalon jälkeen. Toiminnanharjoittaja on hakenut luvan rauettamista, koska laitoksella ei ole toimintaa. Tämä kuulutus ja päätös pidetään nähtävillä 22.1.–22.2.2021 Riihimäen kaupungin verkkosivuilla osoitteessa www.riihimaki.fi. Päätöksen tiedoksisaannin katsotaan … Lue lisää

Oppilaaksiotto peruskoulun 1. luokalle, iltapäivätoimintaan haku, esiopetus ja esiopetusta täydentävä varhaiskasvatus ja varhaiskasvatukseen haku (kuulutus on nähtävillä 18.1. – 30.4.2021)

OPPILAAKSIOTTO PERUSKOULUN 1. LUOKALLE Opetuksen järjestäjä osoittaa koulupaikan syksyllä 2021 peruskoulun 1. luokan aloittaville oppilaille. Päätös oppilaaksiotosta postitetaan kotiosoitteeseen 17.2.2021. Oppilaaksiottopäätös tehdään vuonna 2014 syntyneille ja sitä vanhemmille lapsille, jotka eivät ole vielä koulussa. Päätöksen mukana lähetetään ohje koulupaikan vahvistamisesta. Koulupaikka tulee vahvistaa 7.3.2021 mennessä. Oppilaita 1. vuosiluokalle ottavia peruskouluja ovat Eteläinen, Haapahuhta, Herajoki, Lasitehdas, … Lue lisää

Ajoneuvojen siirto, rek.nro -, Fiat Scudo, valkoinen (kuulutus on nähtävillä 12.1. – 10.2.2021)

Ajoneuvojen siirtämisestä ja romuajoneuvojen hävittämisestä annetun lain perusteella ilmoitetaan, että seuraava ajoneuvo on siirretty V.O. Mäkisenkatu 2:n varikkoalueelle. Omistaja voi lunastaa ajoneuvonsa varikolta omistusoikeuden osoitettuaan sekä maksettuaan siirrosta aiheutuneet kustannukset. Ennen ajoneuvon noutamista tulee ottaa yhteyttä kaupungin siirtoajoneuvoista vastaavaan, p. 040 358 9047. Lunastamattomat ajoneuvot siirtyvät kaupungin omistukseen 30 päivän kuluttua siirtopäivästä. Lisäksi otetaan huomioon, … Lue lisää

Katusuunnitelmaehdotus nähtävillä, Virtakatu (kuulutus on nähtävillä 7.1 – 1.2.2021)

Virtakadun katusuunnitelmaehdotus pidetään julkisesti nähtävillä 16.12.2020–1.2.2021 teknisen palvelukeskuksen toimialueella Riihimäen kaupungin varikolla (V.O. Mäkisen katu 2, 11120 Riihimäki, pääovi)Suunnitelmaan voi tutustua myös Riihimäen kaupungin internetsivuilla osoitteessa: www.riihimaki.fi/palvelut/liikenne-ja-kadut/nahtavilla-olevat-suunnitelmat Mainitun ajan kuluessa niillä, joiden oikeutta asia koskee, on mahdollisuus jättää Kaupunkitekniikalle osoitetut kirjalliset muistutuksensa osoitteella Riihimäen kaupunki, Teknisen palvelukeskuksen toimialue, Eteläinen Asemakatu 4, 11130 Riihimäki tai sähköpostitse … Lue lisää

Hämeenkatu 20 – Junailijankatu 11 asemakaavan muutoksen vireilletulo (kuulutus on nähtävillä 18.12.2020 – 18.6.2021)

Ilmoitus asemakaavan muutoksen vireilletulosta ja osallistumis- ja arviointisuunnitelman nähtävilläolosta (MRL 62 § ja 63 §). Kaavamuutoksen tavoitteena on mahdollistaa kahden asuinkerrostalon rakentaminen keskeiselle paikalle. Asemakaavan muutos täydentää ja tehostaa keskustan kaupunkirakennetta. Kaavamuutos tukee kaupungin väestönkasvua sekä keskustan palvelujen säilymistä ja kehittymistä. Hämeenkadun ja Junailijankadun välinen tontti on nykytilanteessa rakentamaton. Noin 1 600 m2 tontin omistaa … Lue lisää

Jokikylä, asemakaavamuutoksen vireilletulo (kuulutus on nähtävillä 18.12.2020 – 18.6.2021)

Ilmoitus asemakaavamuutoksen vireilletulosta ja osallistumis- ja arviointisuunnitelman nähtävilläolosta (MRL 62 § ja 63 §). Jokikylän alue on yksi asemanseudun yleissuunnitelman uusista asumisen alueista. Tavoitteena on luoda korkealaatuinen ja kaupunkikuvallisesti mielenkiintoinen asuinalue kävelymatkan päähän rautatieasemasta. Keskeisessä roolissa alueella tulee olemaan alueen keskelle siirrettävä Vantaanjoki ja jokiuoman ympärille muodostuva puistoalue. Suunnittelualue sijaitsee Siltakadusta pohjoiseen, pääradan länsipuolella. Alue … Lue lisää

Päätös ympäristönsuojelulain 118 §:n mukaisesta meluilmoituksesta, ratapihan alittavan tunnelin jatkaminen ja kevyen liikenteen väylän uusimistöitä (kuulutus on nähtävillä 15.12.2020 – 25.1.2021)

Ympäristötarkastaja on 15.12.2020 tehnyt päätöksellään 10/2020 ympäristönsuojelulain 118 §:n mukaista meluilmoitusta koskevan päätöksen. Päätös koskee Riihimäen ratapihan alittavan tunnelin jatkamista koskevaa työtä ja tunnelin itäpuolen kevyen liikenteen väylän uusimistyötä. Urakkaan liittyviä rakennus- ja purkutöitä tehdään ajalla 11.1 – 30.11.2021. Tämä kuulutus ja päätös pidetään nähtävillä 15.12.2020 – 25.1.2021 Riihimäen kaupungin verkkosivuilla osoitteessa www.riihimaki.fi. Päätöksen tiedoksisaannin … Lue lisää