Ajoneuvojen siirto, Peugeot 307, rek.nro MDC-733, harmaa/hopea (kuulutus on nähtävillä 2.7. – 31.7.2020 saakka)

Ajoneuvojen siirtämisestä ja romuajoneuvojen hävittämisestä annetun lain perusteella ilmoitetaan, että seuraava ajoneuvo on siirretty V.O. Mäkisenkatu 2:n varikkoalueelle. Omistaja voi lunastaa ajoneuvonsavarikolta omistusoikeuden osoitettuaan sekä maksettuaan siirrosta aiheutuneet kustannukset. Ennen ajoneuvon noutamista tulee ottaa yhteyttä kaupungin siirtoajoneuvoista vastaavaan, p. 040 358 9047. Lunastamattomat ajoneuvot siirtyvät kaupungin omistukseen 30 päivän kuluttua siirtopäivästä. Lisäksi otetaan huomioon, että tiedoksisaanti … Lue lisää

Pohjoisen Rautatienkadun – Oravankadun liittymän katusuunnitelman muutosehdotus nähtävillä (kuulutus on nähtävillä 26.6. – 13.7.2020 saakka)

Pohjoisen Rautatienkadun – Oravankadun liittymän katusuunnitelman muutosehdotus pidetään julkisesti nähtävillä 29.6.–13.7.2020 teknisen palvelukeskuksen toimialueella Riihimäen kaupungin Virastokeskus Veturissa (ent. Yritystalo) osoitteessa Eteläinen Asemakatu 4, 11130 Riihimäki. Suunnitelmaehdotus on nähtävillä A-rapun, 1. kerroksen porraskäytävätilassa. Suunnitelmaan voi tutustua myös Riihimäen kaupungin internetsivuilla osoitteessa: www.riihimaki.fi/palvelut/liikenne-ja-kadut/nahtavilla-olevat-suunnitelmat Mainitun ajan kuluessa niillä, joiden oikeutta asia koskee, on mahdollisuus jättää kunnallistekniselle suunnittelukeskukselle … Lue lisää

Petsamonkadun pohjoisalueen katusuunnitelmaehdotukset nähtävillä (kuulutus on nähtävillä 26.6. – 13.7.2020 saakka)

Petsamonkadun pohjoisalueen (Petsamonkatu, Pakkaskatu, Pakkaspolku, Kuurakatu, Hallakatu, Risteyskatu, Pohjoisen Rautatienkadun levennys, jk/pp –väylä 1, jk/pp –väylä 3) katusuunnitelmaehdotukset pidetään julkisesti nähtävillä 29.6.–13.7.2020 teknisen palvelukeskuksen toimialueella Riihimäen kaupungin Virastokeskus Veturissa (ent. Yritystalo) osoitteessa Eteläinen Asemakatu 4, 11130 Riihimäki. Suunnitelmaehdotukset ovat nähtävillä A-rapun, 1. kerroksen porraskäytävätilassa. Suunnitelmiin voi tutustua myös Riihimäen kaupungin internetsivuilla osoitteessa: www.riihimaki.fi/palvelut/liikenne-ja-kadut/nahtavilla-olevat-suunnitelmat Mainitun ajan … Lue lisää

Hämeenlinnan hallinto-oikeuden päätös 23.6., kunnallisasiaa koskeva valitus (kuulutus on nähtävillä 24.6. – 23.7.2020 saakka)

Hämeenlinnan hallinto-oikeuden päätös: Antopäivä: 23.6.2020 Päätösnumero: 20/0677/2 Diaarinumero: 00047/20/2299 Asia: Kunnallisasiaa koskeva valitus Valittajat: Arto Lapiolahti ja Tero Rekimäki Päätös josta valitetaan: Riihimäen kaupunginhallituksen päätös 29.4.2019 § 160 Kaupunginhallitus on asettanut sairaanhoitopiirin , sosiaali- ja terveyspalvelujen sekä elinkeinopoliittisten kysymysten vaihtoehtoisselvitystyölle yhteisen ohjaustyhmän. Lisäksi kaupunginhallitus on päättänyt nimetä maakunnallisten ja seutukunnallisten kysymysten käsittelyä varten laajennetun ohjausryhmän. … Lue lisää

Ajoneuvojen siirto, Opel Astra, vihreä, rek.nro TGO-718 (kuulutus on nähtävillä 24.6. – 23.7.2020 saakka)

Ajoneuvojen siirtämisestä ja romuajoneuvojen hävittämisestä annetun lain perusteella ilmoitetaan, että seuraava ajoneuvo on siirretty V.O. Mäkisenkatu 2:n varikkoalueelle. Omistaja voi lunastaa ajoneuvonsa varikolta omistusoikeuden osoitettuaan sekä maksettuaan siirrosta aiheutuneet kustannukset. Ennen ajoneuvon noutamista tulee ottaa yhteyttä kaupungin siirtoajoneuvoista vastaavaan, p. 040 358 9047. Lunastamattomat ajoneuvot siirtyvät kaupungin omistukseen 30 päivän kuluttua siirtopäivästä. Lisäksi otetaan huomioon, … Lue lisää

Ajoneuvojen siirto, Mercedes Benz, valkoinen, rek.nro -, (kuulutus on nähtävillä 24.6. – 23.7.2020 saakka)

Ajoneuvojen siirtämisestä ja romuajoneuvojen hävittämisestä annetun lain perusteella ilmoitetaan, että seuraava ajoneuvo on siirretty V.O. Mäkisenkatu 2:n varikkoalueelle. Omistaja voi lunastaa ajoneuvonsa varikolta omistusoikeuden osoitettuaan sekä maksettuaan siirrosta aiheutuneet kustannukset. Ennen ajoneuvon noutamista tulee ottaa yhteyttä kaupungin siirtoajoneuvoista vastaavaan, p. 040 358 9047. Lunastamattomat ajoneuvot siirtyvät kaupungin omistukseen 30 päivän kuluttua siirtopäivästä. Lisäksi otetaan huomioon, … Lue lisää

Hämeenlinnan hallinto-oikeuden päätös 16.6. kunnallisasiaa koskeva valitus (kuulutus on nähtävillä 18.6. – 17.7.2020 saakka)

Hämeenlinnan hallinto-oikeuden päätös: Antopäivä: 16.6.2020 Päätösnumero: 20/0656/2 Diaarinumero: 00916/19/2208 Asia: Kunnallisasiaa koskeva valitus Valittaja: Matti Muukkonen Päätös josta valitetaan: Riihimäen kaupunginhallituksen päätös 8.4.2019 § 139 Muutosjohtajan tehtäväkohtaisen palkan oikaisua koskeva asia; oikaisuvaatimuskäsittely Kuulutuksen nähtävilläoloaika: 18.6. – 17.7.2020. Päätös on nähtävänä kaupungin Tietotuvassa, osoitteessa Eteläinen Asemakatu 2, katutasossa toimiston aukioloaikana nähtävilläoloajan. Tiedoksisaannin katsotaan tapahtuneen seitsemäntenä päivänä … Lue lisää

Päätös ympäristönsuojelulain 118 §:n mukaisesta meluilmoituksesta, Destia Rail Oy (kuulutus on nähtävillä 15.6. – 22.7.2020 saakka)

Ympäristötarkastaja on 15.6.2020 tehnyt päätöksellään 3/2020 ympäristönsuojelulain 118 §:n mukaisen meluilmoitusta koskevan päätöksen. Päätös koskee Destia Rail Oy:n melua aiheuttavaa toimintaa (mm. rakennus- ja purkutöitä) Riihimäen henkilöratapihan eteläpuolella ajalla 15.6.- 9.12.2020. Tämä kuulutus ja päätös pidetään nähtävillä 15.6.–22.7.2020 Riihimäen kaupungin verkkosivuilla osoitteessa www.riihimaki.fi. Päätöksen tiedoksisaannin katsotaan tapahtuneen seitsemäntenä päivänä kuulutuksen julkaisemisajankohdasta. Päätökseen saa hakea valittamalla … Lue lisää