Riihimäen kaupungin ilmoituskäytäntö 1.1.2020 lukien (kuulutus on nähtävillä 23.1.- 24.2.2020)

Kaupungin viralliset kuulutukset ja ilmoitukset julkaistaan ensisijaisesti vain kaupungin verkkosivuilla 1.1.2020 lukien https://www.riihimaki.fi/kategoriat/kuulutus/ (kuntalaki 108 § ja hallintolaki 62 a §). Kuulutus ja kuulutettava asiakirja pidetään verkkosivuilla yleisesti nähtävillä vähintään 14 vuorokautta. Jos asiakirjan tiedoksisaannista alkaa kulua muutoksenhakuaika tai muu vastaanottajan oikeuteen vaikuttava määräaika, kuulutus pidetään yleisesti nähtävillä määräajan päättymiseen saakka. Kuulutuksessa mainitaan julkaisuajankohta, mitä … Lue lisää

Hämeenlinnan hallinto-oikeuden päätös 22.1.2020, kunnallisasiaa koskeva valitus (kuulutus on nähtävillä 23.1.–13.2.2020 )

Hämeenlinnan hallinto-oikeuden päätös: Antopäivä: 22.1.2020 Päätösnumero: 20/0070/2 Diaarinumero: 00013/19/2207 Asia: Kunnallisasiaa koskeva valitus Valittaja Matti Muukkonen Päätös josta valitetaan: Riihimäen kaupunginhallituksen päätös 13.12.2018 (432 §) Muutosjohtajan virkasuhteen koeaikapurkaminen; oikaisuvaatimuksen käsittely ja päätös Kuulutuksen nähtävilläoloaika: 23.1.–13.2.2020. Päätös on nähtävänä kaupungin Tietotuvassa, osoitteessa Eteläinen Asemakatu 2, katutasossa toimiston aukioloaikana nähtävilläoloajan. Tiedoksisaannin katsotaan tapahtuneen seitsemäntenä päivänä julkaisemisajankohdasta 23.1.2020.

Oppilaaksiotto peruskoulun 1. luokalle, iltapäivätoimintaan haku, esiopetus ja esiopetusta täydentävä varhaiskasvatus ja varhaiskasvatukseen haku (kuulutus on nähtävillä 22.1. – 30.4.2020

OPPILAAKSIOTTO PERUSKOULUN 1. LUOKALLE Opetuksen järjestäjä osoittaa koulupaikan syksyllä 2020 peruskoulun 1. luokan aloittaville oppilaille. Päätös oppilaaksiotosta postitetaan kotiosoitteeseen 14.2.2020. Oppilaaksiottopäätös tehdään vuonna 2013 syntyneille ja sitä vanhemmille lapsille, jotka eivät ole vielä koulussa. Päätöksen mukana lähetetään ohje koulupaikan vahvistamisesta. Koulupaikka tulee vahvistaa 1.3.2020 mennessä. Kouluista on mahdollista hakea toissijaista koulupaikkaa. Lisäksi tarjotaan musiikkipainotteista opetusta … Lue lisää

Ajoneuvojen siirto, TGY-587, Opel Vectra, sininen/harmaa (kuulutus on nähtävillä 21.1. – 20.2.20220)

Ajoneuvojen siirtämisestä ja romuajoneuvojen hävittämisestä annetun lain perusteella ilmoitetaan, että seuraava ajoneuvo on siirretty V.O. Mäkisenkatu 2:n varikkoalueelle. Omistaja voi lunastaa ajoneuvonsa varikolta omistusoikeuden osoitettuaan sekä maksettua siirrosta aiheutuneet kustannukset. Ennen ajoneuvon noutamista tulee ottaa yhteyttä kaupungin siirtoajoneuvoista vastaavaan, p. 040 358 9047. Lunastamattomat ajoneuvot siirtyvät kaupungin omistukseen 30 päivän kuluttua siirtopäivästä. Rek.nro: 587 TGY Merkki: … Lue lisää

Meijerintie 5–17 asemakaavan ja asemakaavamuutoksen ehdotus sekä tonttijako ja tonttijaon muutos nähtävillä (kuulutus on nähtävillä 19. – 25.2.2020)

Meijerintie 5–17 asemakaavan ja asemakaavamuutoksen ehdotus on nähtävillä 20.1.2020–25.2.2020 (MRL 65 § ja MRA 27 §) Riihimäen kaavoituksen ilmoitustaululla osoitteessa Eteläinen Asemakatu 4 (3. krs) ja www.riihimaki.fi/meijerintie-5-17/. Asemakaavan päätavoite on mahdollistaa teollisuus- ja varastointialueen laajentuminen Meijerintien länsipuolella. Kaavassa varmistetaan ekologisten yhteyksien säilyminen sekä viheralueverkoston jatkuvuus suunnittelualueen eteläosassa. Asemakaavalla muodostuu: 25. kaupunginosan, Herajoen osa korttelia 2515 … Lue lisää

Petsamonkatu 15-21 asemakaavamuutoksen ehdotus (kuulutus on nähtävillä 19.1. – 21.2.2020)

Petsmonkatu 15-21 (kiinteistöt osoitteessa Petsamonkatu 15, 17, 19 ja 21) asemakaavamuutoksen ehdotus on nähtävillä 20.1.– 21.2.2020 (MRL 65 § ja MRA 27 §) Riihimäen kaavoituksen ilmoitustaululla osoitteessa Eteläinen Asemakatu 4 (3. krs) ja kaupungin verkkopalvelussa osoitteessa https://www.riihimaki.fi/petsamonkatu15-21/ Alue on osa maakunnallisesti arvokasta rakennettua kulttuuriympäristöä. Kaavamuutoksella huomioidaan alueen arvokkaiden piirteiden säilyminen. Kaavamuutoksella on tarkoitus osoittaa alue … Lue lisää

Palveluvastaava (haku päättyy 10.2.2020 klo 8)

Riihimäen kaupungin (#rakasriksu) sosiaali- ja terveyspalvelujen asumispalveluissa on asukkaina ikäihmisiä, mielenterveyskuntoutujia, vammaisia sekä kehitysvammaisia henkilöitä. Palveluihin kuuluvat pitkä- ja lyhytaikainen tehostettu palveluasuminen, vammaispalvelujen asiakkaille autettu ja ohjattu asuminen sekä kotiin vietävä tuettu asuminen. Asukkaita meillä on n. 240 ja henkilökuntaa 160. Asumispalvelujen viisi palveluvastaavaa ja palveluesimies odottavat sinua asumispalvelujen johtoryhmän tiimiin. Haemme nyt palveluvastaavaa, joka … Lue lisää

Sosiaalityöntekijän virka lasten ja nuorten perheiden sosiaalisen hyvinvoinnin palvelualueelle (haku päättyy 3.2.2020 klo 8)

Tule kehittämään lapsiperheiden palveluja Riihimäelle! Riihimäki panostaa reippaasti sosiaalityöhön! Riihimäen kaupunki (#rakasriksu) hakee Lasten, nuorten ja perheiden sosiaalisen hyvinvoinnin palvelualueelle vakituiseen virkasuhteeseen sosiaalityöntekijää vahvistamaan kahdentoista hengen palveluohjauksen ja sosiaalityön tiimiä. Riihimäellä halutaan varmistaa kattavat ja vaikuttavat lapsiperheiden sosiaalipalvelut sekä ennakoida tulevia lakimuutoksia ja asiakastyön mitoituksia. Riihimäen kaupungilla on kehitetty lapsiperheiden palveluita asiakaslähtöisiksi sekä vahvistettu kuntouttavaa … Lue lisää

Riihimäen kaupunki myy huutokaupalla Hirvenojan pumppuasemakiinteistön (kuulutus on nähtävillä 10.1. – 3.3.2020)

Riihimäen kaupunki myy käytöstä poistetun Hirvenojan pumppuasemakiinteistön. Pumppuasemarakennus on purkukuntoinen. Tilan 694-410-1-290 koko on 2,86 hehtaaria. Alue sijaitsee Riihimäen pohjoisosassa Majamäentien varrella lähellä Hausjärven rajaa. Huutokauppa päättyy tiistaina 3.3.2020. Ilmoitus Riihimäen kaupungin verkkosivuilla www.riihimaki.fi/hirvenoja/