Sosiaalityöntekijä (haku päättyy 7.5.2019 klo 8)

Haluatko meille tekemään merkityksellistä työtä? Riihimäen kaupungilla sosiaalityöntekijän tehtävät ovat yhdennettyjä palveluohjauksen ja sosiaalityön tehtäviä. Hoidamme ammattitaidolla virka-aikaiset päivystykset, palvelutarpeen arvioinnit sekä lastensuojelutarpeen selvitykset. Tärkeinä asiakkainamme palvelua saavat myös erityisen tuen tarpeessa olevat ja lastensuojeluasiakkaat. Riksun kaupungilla on käytössä moninaiset työn tekemisen muodot ja haluamme, että työsi tukee myös muuta elämääsi. Meillä sinulla on halutessasi … Lue lisää

Päihde- ja mielenterveystyön koordinaattori (sosiaalityöntekijä)(haku päättyy 22.4.2019 klo 20)

Haemme kehittyvään aikuissosiaalityön ja -ohjauksen tiimiimme päihde- ja mielenterveystyön koordinaattoria vakituiseen virkaan. Koordinaattorin työtehtäviin kuuluu asiakkaiden palvelutarpeen arviointi, suunnittelu ja palvelujen koordinointi. Koordinaattori toimii erityisen tuen tarpeessa olevien asiakkaiden omatyöntekijänä mielenterveyden ja päihteettömyyden sekä asumisen tukemisessa. Koordinaattori toimii myös aikuissosiaalityön moniammatillisessa työryhmässä sosiaaliohjaajien työparina, sekä osallistuu moniammatilliseen verkostotyöhön yhteistyötahojemme kanssa. Viran kelpoisuusehtona on sosiaalihuollon ammattihenkilöistä … Lue lisää

Sosiaalityöntekijä/Palveluohjaaja (haku päättyy 6.5.2019 klo 8)

Haluatko meille tekemään merkityksellistä työtä? Riihimäen kaupungilla sosiaalityöntekijän tehtävät ovat yhdennettyjä palveluohjauksen ja sosiaalityön tehtäviä. Hoidamme ammattitaidolla virka-aikaiset päivystykset, palvelutarpeen arvioinnit sekä lastensuojelutarpeen selvitykset. Tärkeinä asiakkainamme palvelua saavat myös erityisen tuen tarpeessa olevat ja lastensuojeluasiakkaat. Riksun kaupungilla on käytössä moninaiset työn tekemisen muodot ja haluamme, että työsi tukee myös muuta elämääsi. Meillä sinulla on halutessasi … Lue lisää

Katusuunnitelmaehdotus nähtävillä, Kulmalan puistokadun – Etelän Viertotien kiertoliittymä (kuulutus on nähtävillä 30.4.2019 saakka)

Kulmalan puistokadun – Etelän Viertotien kiertoliittymä Katusuunnitelmaehdotus pidetään julkisesti nähtävillä 16.–30.4.2019 Kaupunkikehityksen toimialueella Yritystalolla, osoite Eteläinen Asemakatu 4, 11130 Riihimäki. Suunnitelmaan voi tutustua myös Riihimäen kaupungin internetsivuilla osoitteessa: www.riihimaki.fi/palvelut/liikenne-ja-kadut/nahtavilla-olevat-suunnitelmat Mainitun ajan kuluessa niillä, joiden oikeutta asia koskee, on mahdollisuus jättää Kaupunkitekniikalle osoitetut kirjalliset muistutuksensa osoitteella Riihimäen kaupunki, Kaupunkikehityksen toimialue, Eteläinen Asemakatu 4, 11130 Riihimäki tai … Lue lisää

Ilmoitus naapureille rakennuslupahakemuksen vireilletulosta, Torikatu 3a (kuulutus on nähtävillä 24.4.2019 saakka)

Maankäyttö- ja rakennuslain 133 §:n ja maankäyttö- ja rakennusasetuksen 65 §:n mukaisesti ilmoitetaan, että Riihimäen kaupungin rakennusvalvonnan palvelualueella on vireillä KoneWatt Oy:n rakennuslupahakemus entisen linja-autoaseman 1. kerroksen liiketilan jakamiseksi kahdeksi erilliseksi liiketilaksi, joista toiseen tulee ravintola ja toiseen ruokaravintola osoitteeseen Torikatu 3a, 11100 Riihimäki, kiinteistötunnus 694-4-9007-1. Hakemusasiakirjat ovat nähtävillä Riihimäen kaupungin rakennusvalvonnan kansliassa, osoitteessa Eteläinen … Lue lisää

Erityisluokanopettajan virka, kuntouttava lk Pohjolanrinteen koululla (4633) (haku päättyy 30.4.2019 klo 12)

Pohjolanrinteen koululla on haettavana yläkoulun kuntouttavan luokan erityisluokanopettajan virka (vakanssi 4633) 1.8.2019 alkaen Kuntouttava luokka on 6.-9.lk:n palvelumuotomme psyykkisesti oirehtiville ja syrjäytymisvaarassa oleville lapsille ja nuorille. Edellytämme erityisluokanopettajan kelpoisuutta ja kokemusta vastaavista opetustehtävistä. Hakijalla tulee olla opetustoimen henkilöstön kelpoisuusvaatimuksista annetun asetuksen 986/1998 mukainen kelpoisuus. Valitun henkilön on esitettävä hyväksyttävä todistus terveydentilastaan ennen viran vastaanottamista sekä … Lue lisää

Luokanopettaja, kelpoisuus käsityöt Pohjolanrinteen koululla (4491) (haku päättyy 30.4.2019 klo 12)

Pohjolanrinteen koululla on haettavana 6.luokan luokanopettajan viransijaisuus (vakanssi 4491) ajalle 1.8.2019 – 31.7.2020. Hakijalta edellytetään kelpoisuutta käsitöiden opetukseen. Pohjolanrinteen koulu on noin 420 oppilaan yläkoulu (luokat 6.-9.). Hakijalla tulee olla opetustoimen henkilöstön kelpoisuusvaatimuksista annetun asetuksen 986/1998 mukainen kelpoisuus. Muodollisesti kelpoisten hakijoiden puuttuessa huomioimme myös muut hakijat. Valitun henkilön on esitettävä hyväksyttävä todistus terveydentilastaan ennen viran … Lue lisää

Erityisluokanopettajan virka Pohjolanrinteen koululla (4602) (haku päättyy 30.4.2019 klo 12)

Pohjolanrinteen koululla on haettavana erityisluokanopettajan virka (vakanssi 4602) 1.8.2019 alkaen. Tehtäviin sisältyy pienluokan, pienryhmän ja laaja-alaisen erityisopettajan työt. Pienryhmän oppilaita integroidaan soveltuvin osin yleisopetuksen luokkiin ja tehostettua sekä erityistä tukea tarvitsevia oppilaita käy pienryhmässä myös muista luokista. Edellytämme erityisluokanopettajan kelpoisuutta ja -kokemusta. Haemme työyhteisöömme opettajaa, jolla on hyvät ryhmänhallintataidot, ammatillista innostusta sekä reippautta tarttua toimeen … Lue lisää

Perusopetuksen lehtori (musiikki) Harjunrinteen koululle (haku päättyy 3.5.2019 klo 14)

Haemme Harjunrinteen koululle perusopetuksen musiikin lehtoria (vakanssi 4701) 1.8.2019 alkaen Harjunrinteen koululla on musiikkiluokkia ja toivomme, että olet kiinnostunut musiikkiopetuksen kehittämisestä yhteistyössä muiden opettajien kanssa ja hallitset mm. bändimusisointia. Harjunrinteen koulu on noin 500 oppilaan yläkoulu (luokat 6. – 9.). Koulun peruskorjauksen yhteydessä tilat on uudistettu ja opetusteknologinen laitteisto modernisoitu. Tämä antaa mahdollisuuden uudenlaiseen oppimiseen … Lue lisää