TARJOUSPYYNTÖ HENKILÖKULJETUKSISTA

Hankinnan kohteena ovat Riihimäen kaupungin koulu- ja esiopetuksen oppilaiden sekä vanhus- ja vammaispalveluiden asiakkaiden toistuvat ja säännönmukaiset kuljetukset. Kuljetuksia järjestetään pääasiassa ylä- ja alakouluihin, vammaisten henkilöiden työ- ja päivätoimintakeskukseen sekä vanhusten ja muistisairaiden päivätoimintayksiköihin. Hankinta ei sisällä sosiaalihuoltolain ja vammaispalvelulain mukaisia asiointi- ja virkistysmatkoja. Tarjouspyyntöasiakirjat https://tarjouspalvelu.fi/TPPerustiedot.aspx?p=159&g=5f5ed26d-cebe-45a8-9039-b45d0f93c0f7&tpID=217308 Tarjoukset toimitettava 20.5.2019 klo 13.00 mennessä.

Yhdysvaltalaisdelegaatio vieraili Riihimäellä – robotiikkaopetus niittää mainetta maailmalla

Riihimäen robotiikkaopetus on herättänyt laajaa kiinnostusta Suomessa ja maailmalla. Viimeisen kahden vuoden aikana kaupungin robotiikkaopetukseen on käynyt tutustumassa reilusti yli sata ihmistä. ”Riihimäen robotiikkaopetuksen käytännön toteutus herättää mielenkiintoa. Oppilaamme ovat esitelleet innostuneina rakentamiaan robotteja ja niiden toimintaperiaatteita niin entiselle Elinkeinoelämän valtuuskunnan johtajalle Matti Apuselle kuin Suomen ja Viron opetusministereillekin”, Riihimäen sivistysjohtaja Esa Santakallio kertoo. Maanantaina … Lue lisää

Riihimäki kirkastaa strategiaansa – elinvoimatoimialueen muodostamisella vauhditetaan uusia toimintamalleja

Riihimäen kaupunki on käynnistänyt strategian päivittämisen. Päivitystyön tavoitteena on kaupungin tavoitteiden ja strategisten kärkihankkeiden kirkastus ja mittareiden jalostus tasapainotettuun tuloskorttiin. Strategian päivittämisen pohjalta käynnistyy politiikkaohjelmien priorisointi, niputtaminen, toimenpiteiden suunnittelu ja mittareiden laatiminen loppuvaalikaudelle. ”Riihimäen strategia on noteerattu yhdeksi Suomen parhaimmista eri tahojen toimesta. Meillä on kuitenkin syntynyt tarve strategian ytimien kirkastamiseen, toimeenpanoon liittyvien toimenpiteiden priorisointiin … Lue lisää

KHO hyväksyi Riihimäen tilinpäätöksiä koskeneet valitukset

Korkein hallinto-oikeus (KHO) on hyväksynyt Riihimäen kaupunginhallituksen tekemät valitukset tilinpäätöksiä ja kaupungin poistosuunnitelmaa koskevassa asiassa. KHO:n päätös tarkoittaa sitä, että Riihimäen kaupungin vuosien 2012, 2014 ja 2015 tilinpäätökset antavat oikean kuvan ja riittävät tiedot kaupungin taloudellisesta asemasta. Lisäksi kaupungin poistosuunnitelmassa määritellyt hyödykkeiden poistoajat on määritelty kestäviksi ja perustelluiksi. KHO:n päätös muutti näin Hämeenlinnan hallinto-oikeuden lokakuussa … Lue lisää

Työttömyyden laskuvauhti on Riihimäellä nopeaa

Riihimäellä työttömyyden laskuvauhti oli suhteellisesti kolmanneksi nopeinta Hämeen kunnista. Työttömyys laski Riihimäellä kaksikymmentä prosenttia edellisvuoteen verrattuna. Kovempaa lasku oli vain Ypäjällä (-31 prosenttia) ja Lopella (-21 prosenttia). Tiedot ilmenevät Hämeen ELY-keskuksen työllisyyskatsauksesta. Riihimäen työttömyysaste jatkaa laskuaan. Tammikuussa se oli 7,9 prosenttia, helmikuussa työttömyysprosentti oli 7,6 prosenttia. Koko Hämeessä työttömien työnhakijoiden osuus työvoimasta oli 10,9 prosenttia. … Lue lisää

Riihimäen kaupungin tilinpäätös 2018

Vuoden 2018 tilinpäätös on noin 2,6 milj. euroa alijäämäinen. Kaupungin tulos ilman vesihuoltoliikelaitosta on 4,9 milj.euroa alijäämäinen. Vesihuoltoliikelaitoksen (VHL) tulos on 2,3 milj.euroa ylijäämäinen. Vuonna 2018 kaupungin talous toteutui asetettua tavoitetta paremmin. Kaupungin tilikauden tulos olisi ilman sairaanhoitopiirin peruspääoman tulosvaikutteista alaskirjausta 7,1 milj. euroa ylijäämäinen (kaupunki 4,8 milj. euroa ja VHL 2,3 milj. euroa). Kanta-Hämeen … Lue lisää

Riihimäki haluaa tietää millainen kaupunki on sinun mielestäsi

Riihimäen kaupunki haluaa tietää, millainen kaupunki se on paikallisten ja muualla asuvien mielestä. Sitä varten kaupunki on aloittanut bränditutkimuksen, jonka avulla ihmisten mielikuvia ja kokemuksia selvitetään. ”Haluamme kartoittaa Riihimäen omaleimaisuus- ja vetovoimatekijöitä. Teemme kyselyn laajalla otannalla, jotta saisimme kattavan näkemyksen siitä, miten Riihimäellä, lähikunnissa ja muualla Suomessa kaupunki koetaan. Haluamme tietää, mikä saisi riksulaiset viihtymään … Lue lisää

Riihimäen tunnettuus ja imago seutukaupunkien keskitasoa

Riihimäen kaupungin tunnettuus on seutukaupunkien keskitasoa tai hieman sen yläpuolella. Kaupungilla on myös hieman keskimääräistä myönteisempi imago. Asia käy ilmi Kuntaliiton toteuttamasta seutukaupunkien vetovoimatutkimuksesta. Seutukaupunkien vetovoimatutkimuksessa selvitettiin 55:n Suomen kaupungin tunnettuutta, imagoa ja vetovoimaa. Tutkimus toteutettiin sähköisenä tiedonkeruuna tammikuussa 2019 ja se perustuu yhteensä noin 12 800 vastaukseen. Tutkimuksen toteutti Innolink Oy. Seutukaupunkeja ovat kaupungit, … Lue lisää

Kanta-Hämeen liikennöinnin täydentävä tarjouskilpailu

Kanta-Hämeen kuntien vammaispalvelulain ja sosiaalihuoltolain mukaisten matkojen liikennöinnin täydennyskilpailutus. Liikennöinti Kanta-Häme hankintailmoitus HILMA 20190315 Liikennöinti Kanta-Häme hankintailmoitus EUVL 20190318 Näin teet tarjouksen Hämeenlinnan kaupungille 20181115

Päätöksenteko koskien mahdollista pride–tapahtumaa Riihimäellä

Kaupunginhallitus käsittelee kaupungin osallistumisen pride -viikkoon kokouksessaan 25.3. Kaupunginhallituksella on toimivalta asiassa. Kaupunginhallitus vie aloitteen hallintosäännön 146 §:n mukaisesti 15.4 kokoontuvaan valtuustoon. Tuolloin valtuustolle ilmoitetaan mihin toimenpiteisiin aloitteen johdosta on ryhdytty.   Lisätietoja päätöksenteosta: kaupunginlakimies Hannu Tuominen puhelin +358 19 758 4013 hannu.tuominen@riihimaki.fi   Esimerkiksi Helsinki Pride on HeSeta ry:n vuosittain järjestämä pride-ihmisoikeustapahtuma Helsingissä juhannuksen jälkeisellä … Lue lisää