Riihimäki tarjoaa yrityksille joustoja poikkeustilanteessa

Riihimäen kaupunki ja sen konserniyhtiöt pyrkivät osaltaan helpottamaan yritysten tilannetta koronaviruksen aiheuttamassa poikkeustilanteessa. Kaupunki nopeuttaa laskujen maksuja ja myöntää tapauskohtaisesti vapautuksia vuokranmaksusta. ”Kaupunki kantaa vastuunsa siitä, että kaupungin elinkeinoelämä selviytyisi koronaepidemian aiheuttamasta poikkeustilanteesta mahdollisimman pienin vaurioin. Kaupunki ja sen konserniyhtiöt tulevat yrityksiä vastaan ja toimivat joustavasti yritysten taloustilanteen helpottamiseksi”, kaupunginjohtaja Sami Sulkko sanoo. Kaupungin saamien … Lue lisää

Tarjouspyyntö Riihimäen kaupungin henkilökuljetuksista

Hankinnan kohteena ovat Riihimäen kaupungin koulu- ja esiopetuksen oppilaiden sekä vanhus- ja vammaispalveluiden asiakkaiden toistuvat ja säännönmukaiset kuljetukset. Tämän hankinnan kuljetukset järjestetään pääasiassa ylä- ja alakouluihin, mutta tarvittaessa myös toimintakeskus Rivakkaan sekä vanhusten päivätoimintayksikköön. Hankinta ei sisällä sosiaalihuoltolain ja vammaispalvelulain mukaisia asiointi- ja virkistysmatkoja. Tarjouspyyntöasiakirjat https://www.hankintailmoitukset.fi/fi/public/procurement/33553/notice/42698/overview Tarjoukset toimitettava 28.4.2020 klo 13.00 mennessä.

Riihimäen kaupungin tilinpäätös 2019

Vuoden 2019 tilinpäätös on noin 61,3 miljoonaa euroa ylijäämäinen (emo 59,4 ja vesilaitos 1,9 miljoonaa). Ylijäämä sisältää satunnaisen 46,6 miljoonan kertaerän kaukolämpökaupasta ja Kanta-Hämeen sairaanhoitopiirin peruspääoman arvoon vuoden 2018 tilinpäätökseen tehdyn 9,7 miljoonan arvonalennuksen palautuksen, joka on tulosvaikutteinen. Ilman näitä kertaluonteisia eriä kaupungin talous (emo ja vesilaitos) olisi ollut 5 miljoonaa (emo 3,1 ja vesilaitos … Lue lisää

Työttömyys laski edelleen Riihimäellä ja Riihimäen seudulla

Työttömyys jatkoi helmikuussa laskuaan Riihimäellä. Työttömien osuus alle 25-vuotiaasta työvoimasta kuitenkin kasvoi hieman. Riihimäellä työttömien osuus työvoimasta oli helmikuun lopussa 7,6 prosenttia. Työttömänä oli 1041 henkilöä. Laskua tammikuun tilanteesta oli 0,3 prosenttia ja 43 henkilöä. Vuoden takaiseen verrattuna työttömyys pysyi ennallaan. Tiedot ilmenevät Hämeen ELY-keskuksen työllisyyskatsauksesta. Työttömien osuus alle 25-vuotiaasta työvoimasta nousi tammikuuhun verrattuna 0,5 … Lue lisää

TyöPolku-hanke tarjoaa maahanmuuttajille apua työllistymiseen

Riihimäellä käynnistynyt TyöPolku-hanke tarjoaa maahanmuuttajataustaisille asiakkaille yksilöllistä tukea kohti työelämää. ”TyöPolku valmentaa asiakasta työnhakuun ja itsensä markkinointiin suomalaisessa työelämässä. Hankkeessa autetaan asiakkaita löytämään työkokeilu- ja työpaikkoja sekä tarvittavaa koulutusta,” työllisyyspalveluvastaava Selja Vitikka-Yrjölä kertoo. Hanke on tuottanut hyviä tuloksia esimerkiksi Hämeenlinnassa, Forssassa ja Lahdessa, jossa toimintaa on ollut jo jonkin aikaa. TyöPolku on Hämeessä toimiva työllisyyspalvelu, … Lue lisää

Teollisuuskadun putkisilta

Urakassa toteutetaan Teollisuuskadun putkisillan rakentaminen katu- ja vesihuoltotöineen. Töiden laajuus käy ilmi urakkaohjelmasta sekä muista urakka-asiakirjoista ja -suunnitelmista. Hankintaan voi sisältyä tilaajan optioita. Tarjouspyyntöasiakirjat: https://www.hankintailmoitukset.fi/fi/public/procurement/32373/notice/40899/overview Tarjoukset toimitettava 3.4.2020 klo 12.00 mennessä.

Tarjouspyyntö tiehöylästä

Riihimäen kaupunki pyytää tarjouksia tiehöylästä. Tiehöylän tulee olla ammattikäyttöön tarkoitettu ja talvikäyttöön suunniteltu. Tarjouspyyntöasiakirjat https://tarjouspalvelu.fi/TPPerustiedot.aspx?p=159&g=e85b51f7-175e-4d64-866c-c9dbfebe8ffb&tpID=287189 Tarjoukset toimitettava viimeistään 27.3.2020 klo 13.00.

Työttömyys väheni Riihimäellä tammikuussa

Työttömyys jatkoi tammikuussa laskuaan Riihimäellä. Samalla uusien avoimien työpaikkojen määrä nousi huomattavasti. Riihimäellä työttömien osuus työvoimasta oli tammikuun lopussa 7,9 prosenttia. Työttömänä oli 1084 henkilöä. Laskua joulukuun 2019 tilanteesta oli 0,1 prosenttia ja 14 henkilöä. Vuoden takaiseen verrattuna työttömyys pysyi ennallaan. Tiedot ilmenevät Hämeen ELY-keskuksen työllisyyskatsauksesta. Työttömien osuus alle 25-vuotiaasta työvoimasta laski joulukuuhun verrattuna 1,4 … Lue lisää

Riihimäen kaupungin avustusten haku alkaa maaliskuussa

Riihimäen kaupungin yhdistysten ja yhteisöjen toimintaan vuodelle 2020 suunnattuja avustuksia voi hakea ajalla 16.3.–30.4. Kaupungin verkkosivuilla julkaistaan avustusten tarkemmat tiedot ennen haun aukeamista. Ensisijaisesti avustuksia haetaan tänä vuonna sähköisen Avustusverkko.fi-palvelun kautta. Avustusverkko kokoaa yhteen tiedon suomalaisesta seuratoiminnasta ja toimii työkaluna seuratoiminnan avustamisessa. Ajantasaisella ja kattavalla seuratiedolla kohotetaan arvokkaan toiminnan profiilia. Avustusverkon käyttöönoton jälkeen myös oman … Lue lisää

Uusi hanke tarjoaa riihimäkeläisyrityksille apua työvoiman löytämiseen

Riihimäen kaupungin Fiksun työllistäjän Riksu -hanke kertoo paikallisille yrityksille keinoista, joiden avulla sopivien työntekijöiden löytäminen ja palkkaaminen on helpompaa. Hanke myös avustaa yrityksiä mahdollisten työllistämiseen liittyvien taloudellisten tukien selvittämisessä. Ensimmäisenä askeleena hanke lähestyy Riihimäen yrityksiä kyselylomakkeella, jolla kartoitetaan yritysten rekrytointitarpeet, kokemukset työllistämispalveluista ja kielitaitovaatimukset. ”Monien yritysten kasvun, kehityksen ja toiminnan esteenä on työvoiman saatavuus. Samalla … Lue lisää