Riihimäen tunnettuus ja imago seutukaupunkien keskitasoa

Riihimäen kaupungin tunnettuus on seutukaupunkien keskitasoa tai hieman sen yläpuolella. Kaupungilla on myös hieman keskimääräistä myönteisempi imago. Asia käy ilmi Kuntaliiton toteuttamasta seutukaupunkien vetovoimatutkimuksesta. Seutukaupunkien vetovoimatutkimuksessa selvitettiin 55:n Suomen kaupungin tunnettuutta, imagoa ja vetovoimaa. Tutkimus toteutettiin sähköisenä tiedonkeruuna tammikuussa 2019 ja se perustuu yhteensä noin 12 800 vastaukseen. Tutkimuksen toteutti Innolink Oy. Seutukaupunkeja ovat kaupungit, … Lue lisää

Scandic lopettaa toimintansa Riihimäellä, hotellitoimintaa jatkaa AAP Group Oy

Riihimäen kaupunki on vuokrannut Kiinteistö Oy Riihimäen Teatterihotellin rakennuksessa sijaitsevat kaksi liikehuoneistoa AAP Group Oy:lle, jonka omistavat Arto Typpö ja Arja Virtanen. Vuokrasopimus astuu voimaan heinäkuun alussa. Liikehuoneistojen 4 ja 9 pinta-ala on noin 3 631 neliömetriä. Nykyisin tiloissa toimii Scandic Hotels. Riihimäen kaupungin ja APP Group Oy:n vuokrasopimus on voimassa vuoden 2024 loppuun saakka. Riihimäen … Lue lisää

RTOY:n tilojen käyttöaste ensimmäistä kertaa sataprosenttinen

Riihimäen Tilat ja Kehitys Oy:n tilojen käyttöaste nousi vuodenvaihteessa sataan prosenttiin. Vastaavaa ei ole aiemmin tapahtunut. Tilanne säilyy tällaisena ainakin vappuun saakka. ”Riihimäen toimitilojen kysyntä on pysynyt hyvällä tasolla. Rakennuskustannusten nousu on omalta osaltaan hillinnyt uusien hallihankkeiden käynnistymistä. Tällä hetkellä on pulaa etenkin isoista tuotannollisista tiloista, sillä mitään yli 1200 neliön tilaa ei ole kaupungissa … Lue lisää

Riihimäellä Hämeen kaupunkien pienin työttömyysaste

Työttömien työnhakijoiden määrä väheni Kanta-Hämeessä vuodentakaiseen verrattuna 994:llä eli lähes kaksitoista prosenttia. Työttömiä työnhakijoita oli Kanta-Hämeessä tammikuun lopussa 7 035, kun Päijät-Hämeessä niitä oli 11 700. Kuntatasolla työttömien määrä väheni vuodentakaisesta Hämeen kaikissa muissa kunnissa paitsi Humppilassa ja Hartolassa. Tiedot ilmenevät Hämeen ELY-keskuksen työllisyyskatsauksesta. Riihimäen työttömyysaste jatkaa laskuaan. Tammikuussa se oli 7,9 prosenttia. Koko Hämeessä … Lue lisää

Yrityksiä haetaan mukaan maksuttomiin kokeiluihin luomaan ilmastofiksua palvelutarjontaa asemanseuduille

Usean kaupungin ja julkisen sektorin toimijan yhteinen Fiksu Assa -tapahtuma avaa juna- ja metroasemat maksuttomiksi vähähiilisten ratkaisujen testikentiksi. Yritykset ovat tervetulleita markkinoimaan, myymään ja testaamaan tuotteitaan ja palvelujaan 13.–18.5.2019. Asemien palvelutarjonnan parantaminen sujuvoittaa kaupunkilaisten arkea ja kannustaa ilmastoystävälliseen liikkumiseen. Laaja joukko kaupunkeja ja muita julkisen sektorin toimijoita kehittävät yhdessä asemanseutuja vähähiilisten matkaketjujen osina ja kasvattavat … Lue lisää

Riihimäkeläiset haluavat elävän asemanseudun – visio mahdollistaa alueen asukasmäärän kasvun 5 000 ihmisellä

Elävä. Viihtyisä. Lämmin. Muun muassa tällaiseksi riihimäkeläiset haluavat rakentaa asemanseutua ja keskustaa – ja sellaiseksi se on myös ajateltu Riihimäen juuri valmistuneessa keskustavisiossa. Riihimäen asemanseudun ja keskustan vision ovat luoneet arkkitehdit Eero Lundén ja Petri Herrala Lundén Architecture Companysta, mutta sen suunnittelutyöhön on osallistunut satoja riihimäkeläisiä. ”Kuntalaisten kehitysehdotukset käytiin tarkkaan läpi ja ideat näkyvät visiotyössä. … Lue lisää

Meidän työhuone tarjoaa puitteet etätöille ja opiskeluille

Riihimäen kaupungin ja Hyrian yhteinen etätyötiloja tarjoava Meidän Työhuone-palvelukonsepti avautuu huomenna Atomissa. Meidän Työhuone tarjoaa yhteisöllisen työtilan toimiville yrittäjille ja työntekijöille, jotka kaipaavat paikkaa etätyön tekemiseen. Tila on kätevästi myös Hyrian Nuorten Yrittäjien sekä yrittäjyyttä opiskelevien oppilaiden käytössä. Meidän työhuoneella tullaan järjestämään myös muun muassa ”Aamukahveja työelämälle” sekä erilaisia teemoitettuja tilaisuuksia. Tilan käyttö on tutustumistarjouksena … Lue lisää

Asemanseudun ja keskustan visio -verkkokysely kaupunkilaisille

Visio on näkemys Riihimäen asemanseudun ja keskustan tulevaisuudesta. Siinä määritellään suunta ja periaatteet asemanseudun yleissuunnitelmalle ja keskustan kehittämiselle. Visiotyön tarkoituksena on muodostaa yhteisesti hyväksyttävä näkemys asemanseudun ja keskustan kehittämisestä. Visiotyön parissa on jo ideoitu ja keskusteltu neljän työpajan verran elokuun puolivälissä. Ne pidettiin kaupunkilaisille, paikallisille toimijoille, kuntapäättäjille sekä ohjausryhmälle ja viranhaltijoille. Visiotyöhön ja työpajoista koostettuun yhteenvetoon voi … Lue lisää

Saavutettavuus ja sujuva arki vievät Riihimäen kestävään kasvuun

Suomen kasvukäytävä ulottuu Helsingistä Riihimäen kautta Tampereelle ja edelleen Seinäjoelle. Alue on tutkitusti maamme vahvin kasvukäytävä, jonka toimivuus vaikuttaa koko maamme kilpailukyvyn kehittämiseen. Suomen kasvukäytävä -verkosto edistää ihmisten arjen sujuvuutta sekä kestävää liikkumista digitaalisuutta hyödyntäen sekä mahdollistaa osaavan työvoiman liikkumisen yritysten kilpailukyvyn vahvistamiseksi. Liikkumisratkaisut halutaan kehittää mahdollisimman ilmastoystävällisiksi. Erinomainen saavutettavuus ja toimiva liikennejärjestelmä sekä digitaalinen … Lue lisää

Riihimäki kiertotalouden edelläkävijäkuntien verkostoon

Kymmenen suomalaista kuntaa, Riihimäki, Ii, Jyväskylä, Kuopio, Lahti, Lappeenranta, Porvoo, Rovaniemi, Turku ja Vantaa, on sitoutunut viemään kiertotaloutta kunnianhimoisesti ja konkreettisesti eteenpäin. Edelläkävijäkunnat aikovat toteuttaa valtakunnallisen jätesuunnitelman tavoitteet kierrättämällä vähintään 55 prosenttia yhdyskuntajätteistä, hyödyntämällä materiaalina vähintään 70 prosenttia rakennus- ja purkujätteistä sekä vähentämällä jätemäärää vuoteen 2020 mennessä vuoden 2000 tasolle. Kunnat edistävät itse valitsemillaan keinoilla … Lue lisää