Päätoiminen kotitalouden tuntiopettaja Karan ja Pohjolanrinteen kouluille (haku päättyy 5.4.2019 klo 14)

Karan ja Pohjolanrinteen kouluille on haettavana yhteinen päätoiminen kotitalouden tuntiopettaja ajalle 1.8.2019 – 31.7.2020. Arvostamme reipasta työotetta, yhteistyötaitoja sekä kokemusta yläkoulun kotitalousopettajan tehtävistä. Hakijalla tulee olla opetustoimen henkilöstön kelpoisuusvaatimuksista annetun asetuksen 986/1998 mukainen kelpoisuus. Valitun henkilön on toimitettava hyväksyttävä todistus terveydentilastaan sekä esitettävä lasten ja nuorten kanssa työskentelevien rikostaustan selvittämisestä annetun lain (504/2002) mukainen rikosrekisteriote. … Lue lisää

Varhaiskasvatusyksikön johtaja (haku päättyy 14.4.2019)

Haemme aktiivisesti ja positiivisesti työhönsä suhtautuvaa kasvatusalan ammattilaista VARHAISKASVATUSYKSIKÖN JOHTAJAKSI vakituiseen virkaan 1.8.2019 Riihimäen kaupungin varhaiskasvatuspalveluihin. Toiminnan johtamisen lisäksi vastaat toimintayksikkösi kustannustehokkaasta palvelujen tuottamisesta ja toteuttamisesta. Esimiehenä johdat yksiköissäsi motivoitunutta varhaiskasvatuksen henkilöstöä. Sinulta odotetaan aktiivista ja kehittävää työotetta. Odotamme myös, että hallitset päivittäisjohtamisen rutiinit. Käytössäsi olevia ohjelmia ovat mm. Populus, ProConsona, Rondo, Tane ja Titania.  … Lue lisää

Erityisopettajan määräaikainen virka Peltosaaren koulussa (haku päättyy 2.4.2019 klo 15)

Riihimäellä Peltosaaren koulussa on avoimena laaja-alaisen erityisopettajan määräaikainen pilottikokeilu lukuvuodeksi 2019-2020. Pilottikokeilussa yksi erityisluokanopettaja opettaa 1.-2. –luokilla pienryhmäpainoitteiset oppilaat ja toinen erityisopettaja 1.-2. –luokilla laaja-alaisemmin maluki-oppilaat. Arvostamme kokemusta alkuopetuksesta, kehitysvammaisten ja autistien opetuksesta sekä opetusteknologisten välineiden käytöstä. Peltosaaren koulu muuttaa elokuussa 2019 entiseen Kauppaoppilaitokseen Kalevankadulle. Oppilaita koulussa on noin 220. Koulussa on yleisopetuksen luokkien lisäksi … Lue lisää

Erityisluokanopettajan vakinainen virka Peltosaaren koulussa (haku päättyy 2.4.2019 klo 15)

Riihimäellä Peltosaaren koulussa on avoimena erityisluokanopettajan vakinainen virka 4631 1.8.2019 alkaen. Arvostamme kokemusta alkuopetuksesta, kehitysvammaisten ja autistien opetuksesta sekä opetusteknologisten välineiden käytöstä. Peltosaaren koulun toimintakulttuurin ydinajatuksena on inklusiivinen työote, jolloin myös luokanopettajat osallistuvat erityisen ja tehostetun tuen toteutukseen yhdessä erityisopettajien kanssa. Peltosaaren koulu muuttaa elokuussa 2019 entiseen Kauppaoppilaitokseen Kalevankadulle. Oppilaita koulussa on noin 220. Koulussa … Lue lisää

Erityisluokanopettajan vakinainen virka Peltosaaren koulussa (haku päättyy 2.4.2019 klo 15)

Riihimäellä Peltosaaren koulussa on avoimena erityisluokanopettajan vakinainen virka 4625 1.8.2019 alkaen. Arvostamme kokemusta kehitysvammaisten ja autistien opetuksesta sekä opetusteknologisten välineiden käytöstä. Valittu erityisluokanopettaja vastaa PRP-pienryhmän opetuksesta. Peltosaaren koulun toimintakulttuurin ydinajatuksena on inklusiivinen työote, jolloin myös luokanopettajat osallistuvat erityisen ja tehostetun tuen toteutukseen yhdessä erityisopettajien kanssa. Peltosaaren koulu muuttaa elokuussa 2019 entiseen Kauppaoppilaitokseen Kalevankadulle. Oppilaita koulussa … Lue lisää

Työtoiminnanohjaajaa Kierrätyskeskukseen (haku päättyy 8.4.2019 klo 8)

Riihimäen Kierrätyskeskus toimii osana kaupungin työllisyyspalveluita ja tarjoaa kuntalaisille mm. työkokeilua ja palkkatukityötä kierrättämiseen liittyvissä tehtävissä. Kierrätyskeskus palvelee kotitalouksia kierrättämällä käyttökelpoista kodinirtainta, kuten huonekaluja, taloustavaraa, kodinkoneita ja leluja, sekä tarjoamalla ympäristöneuvontaa. Sinä aikaansaava ohjaustaitoinen ammattilainen! Tule TYÖTOIMINNANOHJAAJAKSI Kierrätyskeskukseen! Työtiimiin kuuluvat lisäksesi kierrätyskeskusvastaava, vastaava ohjaaja ja kaksi työtoiminnanohjaajaa. Arvostamme positiivista, ennakkoluulotonta ja tavoitteellista työotetta, oman työn … Lue lisää

Erityisluokanopettajan virka Karan koululla (haku päättyy 5.4.2019 klo 14)

Karan koululla on haettavana perusopetuksen erityisluokanopettajan toistaiseksi voimassa oleva virka 1.8.2019 alkaen. Opettaja hoitaa tehostetun ja erityisen tuen tarpeessa olevien oppilaiden opetusta yhdellä luokka-asteella yhdessä muiden opettajien kanssa.  Opettajalla on käytössä oma luokkatila, jossa toimii luokka-asteen erityisen tuen pienryhmä. Arvostamme reipasta työotetta, yhteistyötaitoja sekä kokemusta yläkoulun opettajan tehtävistä. Karan koulu on noin 470 oppilaan yläkoulu, … Lue lisää

Kansalaisopiston ja taiteen perusopetuksen rehtori (haku päättyy 7.4.2019)

Riihimäen kaupungin sivistyksen ja hyvinvoinnin toimialue etsii vakinaiseen virkaan Kansalaisopiston ja taiteen perusopetuksen rehtoria. Rehtorina toimit kansalaisopiston, musiikkiopiston ja taidekoulun johtavana rehtorina. Oikeana kätenäsi toimivat ripeät, reilut ja rohkeat kansalaistopiston suunnittelijaopettaja, musiikkiopiston apulaisrehtori ja taidekoulun johtava opettaja. Omaathan opetustoimen henkilöstön kelpoisuusvaatimuksista annetun asetuksen (986/1998) mukaista rehtorin kelpoisuutta sekä elämässä että työuralla. Toivomme Sinulta löytyvän myös … Lue lisää

Sosiaalityöntekijä / Palveluohjaaja, vakituinen (haku päättyy 1.4.2019 klo 8)

Haluatko meille tekemään merkityksellistä työtä? Riihimäen kaupungilla sosiaalityöntekijän tehtävät ovat yhdennettyjä palveluohjauksen ja sosiaalityön tehtäviä. Hoidamme ammattitaidolla virka-aikaiset päivystykset, palvelutarpeen arvioinnit sekä lastensuojelutarpeen selvitykset. Tärkeinä asiakkainamme palvelua saavat myös erityisen tuen tarpeessa olevat ja lastensuojeluasiakkaat. Riksun kaupungilla on käytössä moninaiset työn tekemisen muodot ja haluamme, että työsi tukee myös muuta elämääsi. Meillä sinulla on halutessasi … Lue lisää

Palveluohjaaja palveluohjauksen ja lapsiperheiden sosiaalityön tehtäviin (haku päättyy 1.4.2019 klo 8)

Palveluohjaaja, määräaikainen 31.3.2020 saakka Haluatko meille tekemään merkityksellistä työtä? Riihimäen kaupungilla palveluohjaajan tehtävät ovat palveluohjauksen ja lapsiperheiden sosiaalityön tehtäviä. Hoidamme ammattitaidolla virka-aikaiset päivystykset, palvelutarpeen arvioinnit sekä lastensuojelutarpeen selvitykset. Tärkeinä asiakkainamme palvelua saavat myös erityisen tuen tarpeessa olevat ja lastensuojeluasiakkaat. Riksun kaupungilla on käytössä moninaiset työn tekemisen muodot ja haluamme, että työsi tukee myös muuta elämääsi. … Lue lisää