Riihimäen kaupunki ottaa käyttöön anonyymin rekrytoinnin

Riihimäen kaupunki pilotoi loppuvuoden 2021 aikana anonyymia rekrytointia kaikilla toimialoilla. Ensimmäiset anonyymit rekrytoinnit ovat jo käynnissä Kuntarekry.fi:ssä: anonyymisti etsitään robotiikkaopetuksen asiantuntijaa sekä psykiatrista sairaanhoitajaa perusopetuksen oppilashuoltoon. Anonyymissa rekrytoinnissa työhakemusten käsittelijä ei näe haastatteluun kutsuttavien hakijoiden henkilötietoja, kuten nimeä, sukupuolta, ikää tai asuinpaikkaa. ”Käytäntö edistää työnhakijoiden tasapuolista, osaamiseen ja pätevyyteen perustuvaa käsittelyä. Täysin nimettömiä rekrytoinnit eivät ole, … Lue lisää

Sähkönjakeluyhtiö Caruna ja kunnat palkkaavat yhteistyössä nuoria kesätöihin kuntiin – myös Riihimäki mukana

Caruna tukee oman verkkoalueensa kuntia auttamalla niitä palkkaamaan 16–20-vuotiaita nuoria kuntiin kesätöihin. Jokainen Duunienergiaa-kampanjassa mukana oleva kunta saa tähän tarkoitukseen 4 000 euroa. Tällä hetkellä jo 29 kuntaa eri puolilla Suomea on ilmoittautunut mukaan kampanjaan. Riihimäen kaupunki lähti mukaan ensimmäisten joukossa. ”Olemme ilolla mukana kampanjassa. Nuori saa kesätyön ja työkokemusta tänä vaikeana aikana, kun ihmisiä on … Lue lisää

Hankintapäällikön virka (haku päättyy 21.2.2020 klo 15)

Riihimäen kaupunki hakee vakituiseen virkaan hankintapäällikköä. Tehtävä täytetään 1.4.2020 lähtien tai sopimuksen mukaan. Hankintapäällikön tehtäviin kuuluu kaupungin hankintojen ohjaus ja kehittäminen. Tehtävään kuuluu julkisten hankintojen oikeudellinen neuvonta, sopimusasiat, sopimusoikeudellinen ohjaus ja ohjeistus sisältäen mm. kaupungin hankintastrategian ja hankintaohjeistuksen valmistelun. Hankintapäällikkö kouluttaa henkilöstöä hankintaohjeistuksen käytössä. Hankintapäällikön tehtävään voidaan myöhemmin sisällyttää myös muita kaupungin juridisia tehtäviä. Tehtävässä … Lue lisää

Aikuissosiaalityössä on haettavana sosiaaliohjaajan sijaisuus (haku päättyy 17.2.2020 klo 8)

Työ voi alkaa sopimuksen mukaan päättyen 31.12.2020. Tehtävänä on sosiaalihuoltolain mukaiset palvelut: palvelutarpeen arvio, sosiaalinen kuntoutus, aktivointisuunnitelmien laadinta ja harkinnanvaraisen toimeentulotuen hakemusten käsittely. Toivomme sinulta vahvaa ammattitaitoa työskennellä asiakastyössä sekä kykyä vahvistaa ja kartoittaa asiakkaan toimintakykyä ja tarvittavia valmiuksia ennen työllistymistä. Arvostamme kokemusta tukea tarvitsevien henkilöiden ohjaamisesta, ja suunnitelmallisesta palveluprosessista, hyviä vuorovaikutus – ja työyhteisötaitoja, … Lue lisää

Lapsiperheiden palveluohjaaja, vakituinen työ (hakuaika päättyy 20.2. klo 16)

Tule kehittämään lapsiperheiden palveluja Riihimäelle! Riihimäen kaupunki (#rakasriksu) hakee Perhe- ja sosiaalipalveluihin vakituiseen virkasuhteeseen palveluohjaajaa osaksi perhesosiaalityön työryhmää. Viran painopisteenä on ennaltaehkäisevän toiminnan kehittäminen osaksi palveluohjauksen kokonaisuutta. Riihimäen kaupungin Sosiaali- ja terveystoimialan yksi vastuualueista on Perhe- ja sosiaalipalvelut. Vastuualue jakautuu neljään palvelualueeseen, jotka ovat Perhesosiaalityö, Lasten psykososiaaliset palvelut ja Mäkikujan perhetukikeskus sekä Aikuissosiaalityö. Riihimäen kaupungilla … Lue lisää

1 hoitajan toimi (haku päättyy 17.2.2020 klo 7)

Aikuisten tehostetussa palveluasumiseen Riihikodissa haetaan kuntouttavan hoitotyön taitajaa hoitajan toimeen. Riihikoti on kehittyvä yksikkö, joka tarjoaa pitkäaikaisasumista Kontiontien ja Uranuksenkadun yksiköissä, sekä kotiin kuntouttavaa palveluasumista Kontiontien yksikössä. Tavoitteenamme on asukkaiden omatoimisuuden tukeminen sekä turvallisen ja omannäköisen elämän mahdollistaminen moniammatillisen yhteistyön keinoin. Kelpoisuusvaatimuksena on terveydenhuollon ammattihenkilöstöä koskevan lain mukainen pätevyys: lähihoitajan, perushoitajan tai vastaava koulutus. Tehtävän … Lue lisää

Palveluohjaaja ikäihmisten palveluihin (haku päättyy 12.2.2020 klo 12)

Haemme palveluohjaukseen vakituiseen virkaan palveluohjaajaa. Palveluohjauksessamme on kuusi palveluohjaajaa, kaksi sosiaalityöntekijää ja palvelukoordinaattori, jotka vastaavat sosiaalihuoltolain mukaisista palveluista: palveluneuvonnasta ja -ohjauksesta, palvelutarpeen arvioinnista, yksityisiin palveluihin ohjaamisesta, 65 vuotta täyttäneiden omaishoidosta, liikkumista tukevista palveluista, tukipalveluiden myöntämisestä sekä lyhytaikaishoitoon ja pitkäaikaishoitoon sijoittamisesta. Palveluohjaaja arvioi laaja-alaisesti ja kokonaisvaltaisesti ikääntyvien henkilöiden palvelutarvetta yhteistyössä asiakkaan ja läheisten kanssa. Palvelutarpeen arvioinnin … Lue lisää

Hoitajien sijaisuuksia (haku päättyy 23.2.2020 klo 16)

Riihimäen kaupungin Riihikotiin haetaan kuntouttavan hoitotyön taitajaa hoitajan sijaisuuteen kesäajalle. Riihikoti on kehitysmyönteinen työpaikka, joka tarjoaa kuntouttavaa pitkäaikaisasumista Kontiontien yksikössä. Kelpoisuusvaatimuksena on terveydenhuollon ammattihenkilöstöä koskevan lain mukainen pätevyys: lähihoitajan, perushoitajan tai vastaava koulutus tai alan opiskelija. Tehtävän kuvaus: Hoitaja osallistuu asukkaiden itsemääräämisoikeutta kunnioittavan ja heidän toimintakykyään tukevan turvallisen hoidon suunnitteluun, kehittämiseen ja toteuttamiseen. Työ on … Lue lisää

Puisto- ja puutarhatyöntekijä (haku päättyy 10.2.2020 klo 14)

Riihimäen kaupungin Kaupunkitekniikan keskuksen puistojen kunnossapidon henkilöstö hoitaa ja rakentaa puistoja, leikkipaikkoja sekä liikenne- ja yleisten alueiden viheralueita. Etsimme 8 kuukauden määräaikaiseen tehtävään puutarhuria tai hortonomia monipuolisiin viheralan tehtäviin. Tehtävän työnkuva on vaihteleva sisältäen muun muassa erilaisia mobiilin ja tietoteknisten sovellusten käyttötehtäviä, tietoteknisiä avustavia tehtäviä sekä viheralueiden erilaisia kunnossapitotehtäviä. Työ vaatii joustavuutta, itsenäisyyttä sekä tiimityötaitoja, sillä … Lue lisää

Puisto- ja puutarhatyöntekijä (haku päättyy 24.2.2020 klo 14)

Riihimäen kaupungin Kaupunkitekniikan keskuksen puistojen kunnossapidon henkilöstö hoitaa ja rakentaa puistoja, leikkipaikkoja sekä liikenne- ja yleisten alueiden viheralueita. Etsimme 5 kuukauden määräaikaiseen tehtävään viheralan koulutuksen omaavaa henkilöä pääasiassa puistojen ylläpitotöihin. Tehtävänkuvasi koostuu pääasiassa viheralueiden ylläpito- ja puhtaanapitotöistä. Työ vaatii tunnollisuutta, itsenäisyyttä ja tiimityötaitoja. Katsomme eduksesi kokemuksen ajettavista ruohonleikkureista ja siimaleikkureista sekä yleisesti viheralueiden hoitotöistä. Toiveenamme on … Lue lisää