Asemakaavahankkeet - vanhat

Käpälämäenkatu 10-12

Asemakaavan muutoksen kohteena olevan tontin pinta-alaa lisätään liittämällä Käpälämäenkadun katualuetta tonttiin, mikä mahdollistaa tontin ajoneuvoliittymän kehittämisen.

Asemakaavan luonnosvaihe

Käpälämäenkatu 10-12 asemakaavamuutoksen luonnos oli nähtävillä 11.9. – 29.9.2017 Riihimäen kaavoitusyksikössä osoitteessa Eteläinen Asemakatu 4 ja www.riihimaki.fi/kaavoitus. Esittelytilaisuus luonnoksesta pidettiin maanantaina 18.9.2017 klo 18.00 osoitteessa Eteläinen Asemakatu 4 (A-rappu).

Asemakaavan luonnos
Selostus

 

Asemakaavan ehdotusvaihe

Asemakaavamuutoksen ehdotus pidettiin MRL 65 §:n ja MRA 27 §:n säännösten mukaisesti nähtävillä 16.10.-14.11.2017 Riihimäen kaavoitusyksikössä osoitteessa Eteläinen Asemakatu 4 ja www.riihimaki.fi/kaavoitus.

Asemakaavan ehdotuskartta
Havainnekuva
Asemakaavan selostus

 

Asemakaavan hyväksymisvaihe

Kaupunkikehityslautakunta on lainvoimaisella päätöksellä 12.12.2017 § 77 hyväksynyt 21. kaupunginosan, Mattilan korttelin 2106 tonttia 13 ja katualuetta koskevan asemakaavan muutoksen ja tonttijaon muutoksen (Käpälämäenkatu 10-12). Asemakaava sai lainvoiman 28.01.2017.

Lainvoimainen kaavakartta
Kaavan selostus

 

Lisätietoja:

kaavoitus@riihimaki.fi
Kaavoituksen yhteystiedot

 


,


OLIKO SISÄLLÖSTÄ APUA?

Kyllä 0 Ei 0 Kyllä 0 Ei 0

Kommentit on suljettu.