Asemakaavahankkeet - uudet Kaavoitus Tekniset palvelut

Kallionkatu 7 asemakaavamuutos

 

Asemakaavamuutoksella muutetaan yhden tontin asemakaavaa siten, että asuin- ja liikerakennusten korttelialue muutetaan erillispientalojen korttelialueeksi. Rakennusoikeus pienenee e=1.0   tehokkuudesta e=0.3 tehokkuuteen. Tontin koko on  noin 1137m2. Tontilla on vanha hyväkuntoinen asuinrakennus, jonka vanhin osa on vuodelta 1907. Pääosin rakennus on rakennettu 1920-luvulla, korjattu 1990-luvulla. Tontilla on lisäksi piharakennus.

Hakija vastaa kaikista asemakaavan laadinnan kustannuksista sekä kaupungille aiheutuvista kuluista taksan mukaisesti. Asemakaavan muutos on vaikutuksiltaan ei-merkittävä. Kaupungille on tullut asemakaavamuutoshakemus kiinteistön omistajalta.Kiinteistön omistajan kanssa tehdään kaavoituksen käynnistämissopimus, jossa sovitaan mm. kaavoituksen taksasta tässä kohteessa ja hyväksytään kaavan laatija. Kaavoitustyö tehdään konsulttityönä Riihimäen kaupungin ohjauksessa ja valvonnassa.

Kallionkatu 7 asemakaavan muutos on kaavoituskatsauksen 2021 kohde A36.

 

Lisätietoja:

Jari Jokivuo
kaavoitusarkkitehti
040 330 4828

Sähköposti: etunimi.sukunimi@riihimaki.fi Suosittelemme sopimaan tapaamisesta etukäteen


,
Päivitetty: ,


OLIKO SISÄLLÖSTÄ APUA?

Kyllä 0 Ei 0 Kyllä 0 Ei 0

Kommentit on suljettu.