Asemakaavahankkeet - uudet Kaavoitus

Kaivokatu 6-8, Koivistonmäki

Asemakaavan muutos

Alueen osittain toteutumaton asemakaava on vahvistunut vuonna 1973. Kolmekerroksiset liike- ja asuinkerrostalot eivät ole vuosikymmenien aikana toteutuneet asemakaavan mukaisesti. Alueen neljä omakotitonttia vanhoine omakotitaloineen ovat tulleet kaupungin omistukseen. Tonttien osalle on syytä laatia asemakaavan muutos, joka mahdollistaa uudelle muodostettavalle tontille laadukkaan asuinkerrostalon huomioiden naapureiden viihtyvyyden säilymisen.

Kaupungin tavoitteena on saada lisää asukkaita kaupunkiin kaavataloudellisesti edullisesti keskustaan uudelle kerrostalotontille.

Kaavoituskatsauksessa 2021 on esitetty, että alueelle voisi muodostaa yhden tontin, jonka pinta-ala on noin 3 000m2. Tonttitehokkuus voidaan nostaa nykyisen asemakaavan e=0.5 tehokkuudesta siten, että tontille olisi mahdollista rakentaa nelikerroksinen noin 3 700k-m2 laajuinen asuinkerrostalo. Nykyinen käytetty rakennusoikeus on alle 400k-m2.

Koivistonkatu 6-8 sijainti opaskartassa

 

Aloitusvaihe

Kaavoituskatsauksessa 2021 on hanke kohteena A10. A-kohteiden hyväksyminen kaupunginhallituksessa merkitsee samalla hankkeiden kaavoituspäätöstä.
Asemakaavamuutos laaditaan kaupungin omana työnä.

Kuulutus (29.8.2021 Aamuposti)
Osallistumis- ja arviointisuunnitelma (29.8.2021)

Lisätietoja:

 

Elisa Lintukangas
kaavasuunnittelija
050 500 1611

 

Jari Jokivuo
kaavoitusarkkitehti
040 330 4828

Sähköposti: etunimi.sukunimi@riihimaki.fi Suosittelemme sopimaan tapaamisesta etukäteen


,


OLIKO SISÄLLÖSTÄ APUA?

Kyllä 0 Ei 0 Kyllä 0 Ei 0

Kommentit on suljettu.