Asemakaavahankkeet - uudet

Jussilantien asemakaavamuutos

Jussilantien asemakaavamuutoksen luonnos on nähtävillä 10.8.-11.9.2020.

Asemakaavamuutos

Kaavoitettava alue sijaitsee Jussilantien varressa (tilat Rn:o 6:104, Rn:o 6:105, Rn:o 6:106 ja Rn:o 6:298). Alue on pääosin yksityisen maanomistajan omistuksessa.  Nykyisessä asemakaavassa alue on osoitettu puistoalueeksi. Alueella on sijainnut vanhan maatalon talousrakennuksia.

Alue on tarkoitus kaavoittaa asumiseen. Yhteys Kirjauksenpuistoon Jussilantietä pitkin on tarkoitus säilyttää.

Kaavatyön aikana on tarpeen tutkia maaperän mahdollinen pilaantuneisuus.
Asemakaavan muutokseen liittyen laaditaan maankäyttösopimus. Kaavoitustyö tehdään konsulttityönä Riihimäen kaupungin ohjauksessa ja valvonnassa.

 


Jussilantien asemakaavamuutos on kaavoituskatsauksen 2020 kohde A15. 

 

Aloitusvaihe

Jussilantien asemakaavamuutos on tullut vireille ja osallistumis- ja arviointisuunnitelma on asetettu nähtäville (MRL 62 § ja 63 §).

Kuulutus
Osallistumis- ja arviointisuunnitelma

 

Luonnosvaihe

Kaavaluonnoksessa alueelle muodostuu kuusi erillispientalojen tonttia. Kaavamuutosalueen läntinen osa on osoitettu puistoksi jotta kulkuyhteys alueen länsipuoliselle laajalle virkistysalueelle Jussilantien kautta säilyy.

Kaavaluonnosmateriaali on nähtävilllä 10.8.-11.9.2020 tällä verkkosivulla sekä Riihimäen kaavoituksen ilmoitustaululla osoitteessa Eteläinen Asemakatu 4 (3. krs).

Esittely- ja keskustelutilaisuus luonnoksesta järjestetään torstaina 27.8.2020 klo 17.30 Uramon koululla (Uramontie 63, 11120 Riihimäki, sisäänkäynti E)

Mahdolliset mielipiteet kaavaluonnoksesta tulee toimittaa nähtävilläolon aikana osoitteeseen: Riihimäen kaupunki, kaavoitus, PL 125, 11101 Riihimäki tai sähköpostitse kirjaamo@riihimaki.fi

Kaavakartta, luonnos
Kaavaselostus, luonnos

 

 

Lisätietoja:

Jari Jokivuo
vs. kaavoituspäällikkö
040 330 4828

Elisa Lintukangas
kaavasuunnittelija
050 500 1611

 


,


OLIKO SISÄLLÖSTÄ APUA?

Kyllä 0 Ei 0 Kyllä 0 Ei 0

Kommentit on suljettu.