Asemakaavahankkeet - uudet Asuminen ja rakentaminen Kaavoitus

Jokikylä

Osallistumis- ja arviointisuunnitelma on nähtävillä.

Asemakaavamuutos

Jokikylän alue on yksi asemanseudun yleissuunnitelman (KV 3.2.2020 § 9) mukaisista uusista asumisen alueista. Jokikylän alueen suunnitelmaa tarkennettiin viitesuunnitelmalla, joka valmistui kesällä 2020.
Tavoitteena on luoda Jokikylän alueelle korkealaatuinen ja kaupunkikuvallisesti mielenkiintoinen asuinalue kävelymatkan päähän rautatieasemasta. Keskeisessä roolissa tulee olemaan asuinalueen keskelle siirrettävä Vantaanjoki ja jokiuoman ympärille muodostuva julkinen puistoalue.

Jokikylän viitesuunnitelma ja kaava-alueen rajaus

Vantaanjoen jokiuoman siirto vaatii aluehallintoviraston (AVI) myöntämän vesiluvan. Vesiluvan hakemiseen tähtäävä Vantaanjoen uoman siirron yleissuunnittelu on aloitettu syksyllä 2020. Tavoitteena on hakea vesilupaa siirrolle vuoden 2021 aikana. Alueen korttelien tarkempi suunnittelu on tarkoitus aloittaa AVI:n myönnettyä vesiluvan.

Viistoilmakuva Jokikylän alueesta.
Viistoilmakuva Jokikylän alueesta.

 

Aloitusvaihe

Kaupunginhallitus on päättänyt kaavamuutokseen ryhtymisestä kaavoituskatsaus 2020 hyväksymisen yhteydessä 2.3.2020 § 61.

Kuulutus verkkosivuilla  (Aamuposti 20.12.2020)
Osallistumis- ja arviointisuunnitelma (20.12.2020)

 


Näkymäkuva Jokikylän alueesta (LSV-Jolma-TUPA, 2020)

 

Lisätietoja:

Jari Jokivuo
kaavoitusarkkitehti
040 330 4828

Elisa Lintukangas
kaavasuunnittelija
050 500 1611

 

Sähköposti: etunimi.sukunimi@riihimaki.fi

Suosittelemme sopimaan tapaamisesta etukäteen

 


,
Päivitetty: ,


OLIKO SISÄLLÖSTÄ APUA?

Kyllä 2 Ei 0 Kyllä 2 Ei 0

Kommentit on suljettu.