Kuulutus

Jokikylä, asemakaavamuutoksen vireilletulo (kuulutus on nähtävillä 18.12.2020 – 18.6.2021)

Ilmoitus asemakaavamuutoksen vireilletulosta ja osallistumis- ja arviointisuunnitelman nähtävilläolosta (MRL 62 § ja 63 §).

Jokikylän alue on yksi asemanseudun yleissuunnitelman uusista asumisen alueista. Tavoitteena on luoda korkealaatuinen ja kaupunkikuvallisesti mielenkiintoinen asuinalue kävelymatkan päähän rautatieasemasta. Keskeisessä roolissa alueella tulee olemaan alueen keskelle siirrettävä Vantaanjoki ja jokiuoman ympärille muodostuva puistoalue.

Suunnittelualue sijaitsee Siltakadusta pohjoiseen, pääradan länsipuolella. Alue on noin 5 ha.

Osallistumis- ja arviointisuunnitelmaan voi tutustua kaupungin verkkosivuilla osoitteessa www.riihimaki.fi/jokikyla tai kaavoituksen tiloissa Ete­­läinen Asemakatu 4 (3. krs.).

Lisätietoja: vs. kaavoituspäällikkö Jari Jokivuo, p. 040 330 4828, kaavasuunnittelija Elisa Lintukangas, p. 050 500 1611, sähköposti: etunimi.sukunimi@riihimaki.fi


,


OLIKO SISÄLLÖSTÄ APUA?

Kyllä 0 Ei 0 Kyllä 0 Ei 0

Kommentit on suljettu.