Kiinteistöt Yleinen Ympäristö ja luonto

Jätevesiviikkoa vietetään 6.-12.5.2019

Valtakunnallisella jätevesiviikolla muistutetaan kiinteistönomistajia selvittämään oman kiinteistön jätevesien käsittelyn tilanne ja mahdollinen kunnostustarve. Kiinteistöillä, jotka sijaitsevat pohjavesialueilla tai enintään 100 metriä vesistöstä, puutteelliset järjestelmät on kunnostettava 31.10.2019 mennessä. Valtion ympäristöhallinnon nettisivuilta löytyy paljon hyödyllistä tietoa aiheesta. Kokemäenjoen vesistön vesiensuojeluyhdistys tarjoaa maksutonta ja puolueetonta jätevesineuvontaa kevään ja kesän ajan Hämeessä ja Pirkanmaalla. Neuvojilta voi kysellä jätevesien käsittelystä, jätevesijärjestelmistä ja lainsäädännön tulkinnasta. Neuvojat tavoittaa puhelimitse, sähköpostilla sekä kesätapahtumissa jätevesineuvontapisteillä.

Youtube: Jätevesiasetus – keitä se koskee?

Valtion ympäristöhallinnon internetsivut, kiinteistön jätevesien käsittely

Kokemäenjoen vesistön vesiensuojeluyhdistyksen tiedote 6.5.2019


,


OLIKO SISÄLLÖSTÄ APUA?

Kyllä 0 Ei 1 Kyllä 0 Ei 1

Kommentit on suljettu.