Ympäristö

Jäteastioiden tyhjentäjä vaihtuu Riihimäellä

Kiinteistöjen seka-, kuiva- ja biojäteastioiden tyhjennykset on kilpailutettu ja uusi tyhjennysurakka alkaa 1.3.2019. Uutena urakoitsijana aloittaa Urbaser Oy, mutta asiakkaiden entiset tyhjennyspäivät säilyvät. Muutos näkyy siis vain uutena autona liikenteessä.

Muutosta tuskin huomaa

Kiertokapula Oy on kilpailuttanut tyhjennykset viime vuonna ja sen tuloksena urakoitsija vaihtuu. Entiset kuljetusreitit kuitenkin säilyvät, joten tyhjennyspäiviin ei tule nyt muutoksia. Kaikki muutkin käytännöt säilyvät ennallaan, joten asiakkaille ei ole lähetetty erillisiä tiedotteita tästä asiasta. Jätelautakunnan hyväksymän jätetaksan perushinnoista lähetettiin jo alkuvuonna tiedote jokaiselle jätehuollon asiakkaalle, eikä urakan aloitus tuo siihen muutoksia. 

Biojätteiden lajitteluun kannattaa panostaa

Etenkin biojätteiden kompostoinnilla on suuri merkitys kiinteistön jätehuoltokuluihin. Kun jäteastiaan ei mene lainkaan keittiön ruokajätettä, jäteastian tyhjennysväliä voi harventaa jopa kahdeksaan viikkoon. Tämä tarkoittaa yleensä myös sitä, että muutkin erikseen kerättävät jätteet lajitellaan sekajätteestä pois, jotta jätteet sopivat astiaan noinkin harvalla tyhjennysvälillä. Biojätteen lajittelu on kuitenkin ehdoton edellytys pitkälle tyhjennysvälille.  Kompostorin valintaan, kompostointiin ja biojätteiden lajitteluun saa apua ja ohjeita Kiertokapulan ympäristökasvatus- ja neuvontapalvelusta. Biojäteastian hankkimiseen ja keräykseen liittymiseen liittyvissä asioissa auttaa puolestaan Kiertokapulan asiakaspalvelu.

Jätehuoltomääräykset ohjaavat toimintaa

Kunnalliset jätehuoltomääräykset antavat ohjeet Kiertokapulan asiakaspalvelulle samoin kuin ne määrittävät kuntalaisen velvollisuudet ja vaihtoehdot jätehuoltonsa järjestämisessä. Jätetiloista, jäteastioista, tyhjennysväleistä ja kompostoinnista on säädetty näissä määräyksissä. Jos jokin asia ihmetyttää, kannattaa perehtyä jätehuoltomääräyksiin jätehuoltoviranomaisen sivuilla, www.kolmenkierto.fi, tai tarkennuksia voi kysyä Kiertokapulan neuvonnasta. Molempien tahojen verkkosivuilla on myös hyviä kysymyksiä ja vastauksia jätehuollon kysymyksiin.

 

Kiertokapula Oy on kolmentoista kunnan omistama jätehuoltoyhtiö, jonka toimialueeseen kuuluu muun muassa Hyvinkää, Loppi, Riihimäki, Hausjärvi ja Janakkala.


,


OLIKO SISÄLLÖSTÄ APUA?

Kyllä 1 Ei 0 Kyllä 1 Ei 0

Kommentit on suljettu.