Kuulutus

Ilmoitus naapureille rakennuslupahakemusten vireilletulosta, Microsaw Oy ja Gasum Oy (kuulutus on nähtävillä 23.8.2019)

Maankäyttö- ja rakennuslain 133 §:n ja maankäyttö- ja rakennusasetuksen 65 §:n mukaisesti ilmoitetaan, että Riihimäen kaupungin rakennusvalvonnan palvelualueella on vireillä seuraavat rakennuslupahakemukset:

–    Microsaw Oy:n rakennuslupahakemus teräsrunkoisen teollisuushallin rakentamiseksi osoitteeseen Kynttilätie 12a, kiinteistötunnus 694-25-2512-7.  Vähäisenä poikkeamisena rakennuksen toinen pää ylittää rakennusalueen rajaa.

–    Gasum Oy:n rakennuslupahakemus linkkimaston rakentamiseksi kiinteistölle Pitkäsenkulman venttiili- ja linkkiasema, kiinteistötunnus 694-403-6-60. Kiinteistöllä nykyisin sijaitseva vanha masto on tarkoitus purkaa.
Hakemusasiakirjat ovat nähtävillä Riihimäen kaupungin rakennusvalvonnan kansliassa, osoitteessa Eteläinen Asemakatu 4 (3. kerros), 11130 Riihimäki.

Mahdolliset huomautukset tulee toimittaa 20.8.2019 klo 15.00 mennessä osoitteeseen Riihimäen kaupunki, rakennusvalvonnan palvelualue, PL 125, 11101 RIIHIMÄKI tai sähköpostitse rakennusvalvonta(at)riihimaki.fi.

Lisätietoja antaa rakennusvalvontapäällikkö Kyösti Piipponen, puh. 019 758 4150.


,


OLIKO SISÄLLÖSTÄ APUA?

Kyllä 0 Ei 0 Kyllä 0 Ei 0

Kommentit on suljettu.